Testid

Vali õige variant.

luksepp
lukksepp

Tallinnlane
tallinnlane
tallinlane

trepjas tee
treppjas tee

keskond
keskkond

hindame kohusetundlikust ja täpsust
hindame kohusetundlikkust ja täpsust

värbas uusi nõunike
värbas uusi nõunikke
värbas uusi nõunikuid

kirjutamata kirjad
kirjutamatta kirjad

visiitkaartid
visiitkaardid

riketeade
rikketeade

täpisteadus
täppisteadus

peatse kohtumiseni
peadse kohtumiseni

võidsin haiget selga salviga
võitsin haiget selga salviga

tööde tellija
tööde tellia

tüüakas mees
tüiakas mees

uudishimulik
uudisimulik
huudisimulik

kakskümend varukat
kakskümmend varukat
kakskümmend varrukat
kakskümend varukat

raijeluba
raieluba

unustas ajameelsuse tõttu
unustas hajameelsuse tõttu