Testid

Vali õige variant.

magistrant
magistrand

näitusepoks
näituseboks

kandidaat
kanditaat

potentsiaalne
potensiaalne

efekt
effekt

professor
proffessor

marmelaad
marmelad

terminaal
terminal

vinigret
vinegrett

kotlet
kotlett

kompleksed
komplekssed

refleksioon
reflektsioon

kordineerima
koordineerima

dekadentlik
dekatentlik

dissipliin
distsipliin

fundamentaalne
vundamentaalne

resurss
ressurss

rutiinne töö
rutiine töö

taburet
taburett

variant
varjant