Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
SaabasreeglipäraneSaapaSaabastSaapale
võimalikSaabaseSaabastSaabasele
SaagreeglipäraneSaeSaagiSaele
võimalikSaagiSaagiSaagile
SaagpakkreeglipäraneSaagpakuSaagpakkuSaagpakule
SaarreeglipäraneSaareSaartSaarele
SaarereeglipäraneSaareSaaretSaarele
SaaremägireeglipäraneSaaremäeSaaremägeSaaremäele
SaarniitreeglipäraneSaarniiduSaarniituSaarniidule
SaarsoreeglipäraneSaarsoSaarsotSaarsole
SaatreeglipäraneSaadiSaatiSaadile
SadamreeglipäraneSadamaSadamatSadamale
SadrakreeglipäraneSadrakiSadrakitSadrakile
SahkreeglipäraneSahaSahkaSahale
SaksreeglipäraneSaksaSaksaSaksale
SaksniitreeglipäraneSaksniiduSaksniituSaksniidule
SalkreeglipäraneSalgaSalkaSalgale
reeglipäraneSalguSalkuSalgule
SalureeglipäraneSaluSalu(t)Salule
SalumreeglipäraneSalumiSalumitSalumile
SalumetsreeglipäraneSalumetsaSalumetsaSalumetsale
SalumäereeglipäraneSalumäeSalumäedSalumäele
SaluorgreeglipäraneSaluoruSaluorguSaluorule
SammreeglipäraneSammuSammuSammule
SammalreeglipäraneSamblaSammaltSamblale
SanderreeglipäraneSandriSandritSandrileEesnimena käändub Sander : Sandri
reeglipäraneSanderiSanderitSanderile
SappreeglipäraneSapiSappiSapile
SarapreeglipäraneSarapiSarapitSarapile
SarapuureeglipäraneSarapuuSarapuudSarapuule
SarvreeglipäraneSarveSarveSarvele
SaulreeglipäraneSauliSauliSaulile
SaulepreeglipäraneSaulepiSaulepitSaulepile
SaviaukreeglipäraneSaviauguSaviaukuSaviaugule
SavisaarreeglipäraneSavisaareSavisaartSavisaarele
SebastianreeglipäraneSebastianiSebastianiSebastianile(eesnimi)
reeglipäraneSebastianiSebastianitSebastianile
SeederreeglipäraneSeedriSeedritSeedrile
võimalikSeederiSeederitSeederile
SekkreeglipäraneSekiSekkiSekile
SelgreeglipäraneSeljaSelgaSeljale
SepareeglipäraneSepaSepatSepale
SeppreeglipäraneSepaSeppaSepale
SesterreeglipäraneSesteriSesteritSesterile
SestverkreeglipäraneSestvergiSestverkiSestvergile
SibritsreeglipäraneSibritsaSibritsatSibritsale
SibulreeglipäraneSibulaSibulatSibulale
SiffreeglipäraneSifiSiffiSifile
SigridreeglipäraneSigridiSigriditSigridile(eesnimi)
SigritreeglipäraneSigritiSigrititSigritile(eesnimi)
SihiveerreeglipäraneSihiveereSihiveertSihiveerele
SihverreeglipäraneSihvriSihvritSihvrile
võimalikSihveriSihveritSihverile
SiigreeglipäraneSiiaSiigaSiiale
SiimreeglipäraneSiimuSiimuSiimule
SiimannreeglipäraneSiimanniSiimanniSiimannile
SiimerreeglipäraneSiimeriSiimeritSiimerile
SiimpoegreeglipäraneSiimpojaSiimpoegaSiimpojale
SikkreeglipäraneSikuSikkuSikule
SildreeglipäraneSillaSildaSillale
SillareeglipäraneSillaSillatSillale
SillakivireeglipäraneSillakiviSillakiviSillakivile
SillaotsreeglipäraneSillaotsaSillaotsaSillaotsale
SillastereeglipäraneSillasteSillastetSillastele
SilmreeglipäraneSilmaSilmaSilmale
reeglipäraneSilmuSilmuSilmule
SimsonreeglipäraneSimsoniSimsonitSimsonile
SinikasreeglipäraneSinikaSinikatSinikale
SinirandreeglipäraneSinirannaSinirandaSinirannale
SipelgasreeglipäraneSipelgaSipelgatSipelgale
SirelreeglipäraneSireliSirelitSirelile
SirgereeglipäraneSirgeSirgetSirgele
SirkreeglipäraneSirguSirkuSirgule
võimalikSirgiSirkiSirgile
SirkelreeglipäraneSirkliSirklitSirklile
võimalikSirkeliSirkelitSirkelile
SisaskreeglipäraneSisaskiSisaskitSisaskile
SoereeglipäraneSoeSoedSoele
SokkreeglipäraneSokuSokkuSokule
SongiseppreeglipäraneSongisepaSongiseppaSongisepale
SooreeglipäraneSooSoodSoole
SoolindreeglipäraneSoolinnuSoolinduSoolinnule
SoonreeglipäraneSooneSoontSoonele
SoopreeglipäraneSoobaSoopaSoobale
SoosaarreeglipäraneSoosaareSoosaartSoosaarele
SoosalureeglipäraneSoosaluSoosalu(t)Soosalule
SootakreeglipäraneSootakiSootakkiSootakile
SootsreeglipäraneSootsiSootsiSootsile
StenreeglipäraneSteniSteniStenile(eesnimi)
SuitsreeglipäraneSuitsuSuitsuSuitsule
SukkreeglipäraneSukaSukkaSukale
SulareeglipäraneSulaSula(t)Sulale
SulgreeglipäraneSuleSulgeSulele
SuppireeglipäraneSuppiSuppitSuppile
SusireeglipäraneSusiSusi(t)Susile
SuttreeglipäraneSutiSuttiSutile
SuurreeglipäraneSuureSuurtSuurele
SuurjäärreeglipäraneSuurjääraSuurjääraSuurjäärale
SuurkaskreeglipäraneSuurkaseSuurkaskeSuurkasele
SuurkuuskreeglipäraneSuurkuuseSuurkuuskeSuurkuusele
SuurorgreeglipäraneSuuroruSuurorguSuurorule
SuurselgreeglipäraneSuurseljaSuurselgaSuurseljale
SuvireeglipäraneSuveSuveSuvele
võimalikSuviSuvi(t)Suvile
SvenreeglipäraneSveniSveniSvenile(eesnimi)
SõberreeglipäraneSõbraSõpraSõbrale
SõmerreeglipäraneSõmeraSõmeratSõmerale
SõnajalgreeglipäraneSõnajalaSõnajalgaSõnajalale
SõrmusreeglipäraneSõrmuseSõrmustSõrmusele
SõstakreeglipäraneSõstakuSõstakutSõstakule
reeglipäraneSõstakiSõstakitSõstakile
SõstarreeglipäraneSõstraSõstartSõstrale
SädereeglipäraneSädeSädetSädele
SärgreeglipäraneSärjeSärgeSärjele
SäälitsreeglipäraneSäälitsaSäälitsatSäälitsale
SääritsreeglipäraneSääritsaSääritsatSääritsale
SääskreeglipäraneSääseSääskeSääsele
SöötreeglipäraneSöödiSöötiSöödile
SüdareeglipäraneSüdaSüda(t)Südale
SüldreeglipäraneSüllaSüldaSüllale