Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
SaabasreeglipäraneSaapaSaabastSaapale
võimalikSaabaseSaabastSaabasele
SaagreeglipäraneSaeSaagiSaele
võimalikSaagiSaagiSaagile
SaagpakkreeglipäraneSaagpakuSaagpakkuSaagpakule
SaarreeglipäraneSaareSaartSaarele
SaarereeglipäraneSaareSaaretSaarele
SaaremägireeglipäraneSaaremäeSaaremägeSaaremäele
SaarniitreeglipäraneSaarniiduSaarniituSaarniidule
SadamreeglipäraneSadamaSadamatSadamale
SadrakreeglipäraneSadrakiSadrakitSadrakile
SahkreeglipäraneSahaSahkaSahale
SaksreeglipäraneSaksaSaksaSaksale
SaksniitreeglipäraneSaksniiduSaksniituSaksniidule
SalkreeglipäraneSalgaSalkaSalgale
reeglipäraneSalguSalkuSalgule
SalureeglipäraneSaluSalu(t)Salule
SalumreeglipäraneSalumiSalumitSalumile
SalumetsreeglipäraneSalumetsaSalumetsaSalumetsale
SalumäereeglipäraneSalumäeSalumäedSalumäele
SaluorgreeglipäraneSaluoruSaluorguSaluorule
SammalreeglipäraneSamblaSammaltSamblale
SanderreeglipäraneSandriSandritSandrile
reeglipäraneSanderiSanderitSanderile
SappreeglipäraneSapiSappiSapile
SarapreeglipäraneSarapiSarapitSarapile
SarapuureeglipäraneSarapuuSarapuudSarapuule
SarvreeglipäraneSarveSarveSarvele
SaulreeglipäraneSauliSauliSaulile
SaviaukreeglipäraneSaviauguSaviaukuSaviaugule
SavisaarreeglipäraneSavisaareSavisaartSavisaarele
SeederreeglipäraneSeedriSeedritSeedrile
võimalikSeederiSeederitSeederile
SekkreeglipäraneSekiSekkiSekile
SelgreeglipäraneSeljaSelgaSeljale
SepareeglipäraneSepaSepatSepale
SeppreeglipäraneSepaSeppaSepale
SesterreeglipäraneSesteriSesteritSesterile
SestverkreeglipäraneSestvergiSestverkiSestvergile
SibritsreeglipäraneSibritsaSibritsatSibritsale
SibulreeglipäraneSibulaSibulatSibulale
SiffreeglipäraneSifiSiffiSifile
SihiveerreeglipäraneSihiveereSihiveertSihiveerele
SihverreeglipäraneSihvriSihvritSihvrile
võimalikSihveriSihveritSihverile
SiigreeglipäraneSiiaSiigaSiiale
SiimreeglipäraneSiimuSiimuSiimule
SiimannreeglipäraneSiimanniSiimanniSiimannile
SiimerreeglipäraneSiimeriSiimeritSiimerile
SiimpoegreeglipäraneSiimpojaSiimpoegaSiimpojale
SikkreeglipäraneSikuSikkuSikule
SildreeglipäraneSillaSildaSillale
SillareeglipäraneSillaSillatSillale
SillakivireeglipäraneSillakiviSillakiviSillakivile
SillaotsreeglipäraneSillaotsaSillaotsaSillaotsale
SillastereeglipäraneSillasteSillastetSillastele
SilmreeglipäraneSilmaSilmaSilmale
reeglipäraneSilmuSilmuSilmule
SimsonreeglipäraneSimsoniSimsonitSimsonile
SinikasreeglipäraneSinikaSinikatSinikale
SinirandreeglipäraneSinirannaSinirandaSinirannale
SipelgasreeglipäraneSipelgaSipelgatSipelgale
SirelreeglipäraneSireliSirelitSirelile
SirgereeglipäraneSirgeSirgetSirgele
SirkreeglipäraneSirguSirkuSirgule
võimalikSirgiSirkiSirgile
SirkelreeglipäraneSirkliSirklitSirklile
võimalikSirkeliSirkelitSirkelile
SisaskreeglipäraneSisaskiSisaskitSisaskile
SoereeglipäraneSoeSoedSoele
SokkreeglipäraneSokuSokkuSokule
SongiseppreeglipäraneSongisepaSongiseppaSongisepale
SooreeglipäraneSooSoodSoole
SoolindreeglipäraneSoolinnuSoolinduSoolinnule
SoonreeglipäraneSooneSoontSoonele
SoopreeglipäraneSoobaSoopaSoobale
SoosaarreeglipäraneSoosaareSoosaartSoosaarele
SoosalureeglipäraneSoosaluSoosalu(t)Soosalule
SootakreeglipäraneSootakiSootakkiSootakile
SootsreeglipäraneSootsiSootsiSootsile
SuitsreeglipäraneSuitsuSuitsuSuitsule
SukkreeglipäraneSukaSukkaSukale
SulareeglipäraneSulaSula(t)Sulale
SulgreeglipäraneSuleSulgeSulele
SuppireeglipäraneSuppiSuppitSuppile
SusireeglipäraneSusiSusi(t)Susile
SuttreeglipäraneSutiSuttiSutile
SuurreeglipäraneSuureSuurtSuurele
SuurjäärreeglipäraneSuurjääraSuurjääraSuurjäärale
SuurkaskreeglipäraneSuurkaseSuurkaskeSuurkasele
SuurkuuskreeglipäraneSuurkuuseSuurkuuskeSuurkuusele
SuurorgreeglipäraneSuuroruSuurorguSuurorule
SuurselgreeglipäraneSuurseljaSuurselgaSuurseljale
SuvireeglipäraneSuveSuveSuvele
võimalikSuviSuvi(t)Suvile
SõberreeglipäraneSõbraSõpraSõbrale
SõmerreeglipäraneSõmeraSõmeratSõmerale
SõnajalgreeglipäraneSõnajalaSõnajalgaSõnajalale
SõrmusreeglipäraneSõrmuseSõrmustSõrmusele
SõstakreeglipäraneSõstakuSõstakutSõstakule
reeglipäraneSõstakiSõstakitSõstakile
SõstarreeglipäraneSõstraSõstartSõstrale
SädereeglipäraneSädeSädetSädele
SärgreeglipäraneSärjeSärgeSärjele
SäälitsreeglipäraneSäälitsaSäälitsatSäälitsale
SääritsreeglipäraneSääritsaSääritsatSääritsale
SääskreeglipäraneSääseSääskeSääsele
SöötreeglipäraneSöödiSöötiSöödile
SüdareeglipäraneSüdaSüda(t)Südale
SüldreeglipäraneSüllaSüldaSüllale