Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
MaaleppreeglipäraneMaalepaMaaleppaMaalepale
MaalinnreeglipäraneMaalinnaMaalinnaMaalinnale
MaanurmreeglipäraneMaanurmeMaanurmeMaanurmele
MaarandreeglipäraneMaarannaMaarandaMaarannaleKäänamine oleneb sellest, kas nime loetakse liit- või lihtsõnana
reeglipäraneMaarandMaarandiMaarandit
MaasikreeglipäraneMaasikuMaasikutMaasikule
MaasikasreeglipäraneMaasikaMaasikatMaasikale
MadereeglipäraneMadeMadetMadele
MadisereeglipäraneMadiseMadisetMadisele
MadissonreeglipäraneMadissoniMadissoniMadissonile
MagusreeglipäraneMagusaMagusatMagusale
MaidlareeglipäraneMaidlaMaidlatMaidlale
MalkreeglipäraneMalgaMalkaMalgale
võimalikMalgiMalkiMalgile
MallenereeglipäraneMalleseMallestMallesele
MallenereeglipäraneMalleseMallestMallesele
MandreeglipäraneMandiMandiMandile
MandelreeglipäraneMandliMandlitMandlile
võimalikMandeliMandelitMandelile
MaranreeglipäraneMaranaMaranatMaranale
võimalikMaraniMaranitMaranile
MaripuureeglipäraneMaripuuMaripuudMaripuule
MarkreeglipäraneMargiMarkiMargile
reeglipäraneMargaMarkaMargale
MarkusreeglipäraneMarkuseMarkustMarkusele
MartinreeglipäraneMartiniMartinitMartinile
MartinsonreeglipäraneMartinsoniMartinsoniMartinsonile
MatsinreeglipäraneMatsiniMatsinitMatsinile
MattreeglipäraneMatiMattiMatile
MeierreeglipäraneMeieriMeieritMeierile
MeiesaarreeglipäraneMeiesaareMeiesaartMeiesaarele
MeisterreeglipäraneMeistriMeistritMeistrile
võimalikMeisteriMeisteritMeisterile
MeosreeglipäraneMeoseMeostMeosele
MerenäkkreeglipäraneMerenäkiMerenäkkiMerenäkile
MerireeglipäraneMereMerdMerele
MerilareeglipäraneMerilaMerilatMerilale
MeriniitreeglipäraneMeriniiduMeriniituMeriniidule
MeriorgreeglipäraneMerioruMeriorguMeriorule
MerirandreeglipäraneMerirannaMerirandaMerirannale
MeritsreeglipäraneMeritsaMeritsatMeritsale
MesireeglipäraneMesiMesi(t)Mesile
MesilanereeglipäraneMesilaseMesilastMesilasele
MetsreeglipäraneMetsaMetsaMetsale
MetsareeglipäraneMetsaMetsatMetsale
MetsaorgreeglipäraneMetsaoruMetsaorguMetsaorule
MetsarreeglipäraneMetsariMetsaritMetsarile
MettreeglipäraneMetiMettiMetile
MichelsonreeglipäraneMichelsoniMichelsoniMichelsonile
MiilitsreeglipäraneMiilitsaMiilitsatMiilitsale
MikkreeglipäraneMikuMikkuMikule
MikoffreeglipäraneMikofiMikoffiMikofile
MilderreeglipäraneMilderiMilderitMilderile
MillerreeglipäraneMilleriMilleritMillerile
MittreeglipäraneMitiMittiMitile
MoorreeglipäraneMooriMooriMoorile
MoorareeglipäraneMooraMooratMoorale
MuhkreeglipäraneMuhuMuhkuMuhule
MuldmaareeglipäraneMuldmaaMuldmaadMuldmaale
MurakasreeglipäraneMurakaMurakatMurakale
MurdreeglipäraneMurru MurduMurrule
MurureeglipäraneMuruMuru(t)Murule
MustreeglipäraneMustaMustaMustale
MustonenreeglipäraneMustoneniMustoneniMustonenileVõib käänata nagu võõrnime või nagu eesti ne-liitelist sõna
reeglipäraneMustoseMustostMustosele
MuttreeglipäraneMutiMuttiMutile
MõtsreeglipäraneMõtsaMõtsaMõtsale
MõttusreeglipäraneMõttuseMõttustMõttusele
MäereeglipäraneMäeMäedMäele
MäeküngasreeglipäraneMäekünkaMäeküngastMäekünkale
MäeltsemeesreeglipäraneMäeltsemeheMäeltsemeestMäeltsemehele
MäeorgreeglipäraneMäeoruMäeorguMäeorule
MäeotsreeglipäraneMäeotsaMäeotsaMäeotsale
MäesalureeglipäraneMäesaluMäesalu(t)Mäesalule
MäeverereeglipäraneMäevereMäeveretMäeverele
MägerreeglipäraneMägraMäkraMägrale
võimalikMägeriMägeritMägerile
MägireeglipäraneMäeMägeMäele
võimalikMägiMägi(t)Mägile
MälkreeglipäraneMälguMälkuMälgule
MändreeglipäraneMänniMändiMännile
MändlareeglipäraneMändlaMändlatMändlale
MändsaarreeglipäraneMändsaareMändsaartMändsaarele
MännikreeglipäraneMännikuMännikutMännikule
MännistereeglipäraneMännisteMännistetMännistele
MätasreeglipäraneMättaMätastMättale
võimalikMätaseMätastMätasele
MölderreeglipäraneMöldriMöldritMöldrile
võimalikMölderiMölderitMölderile
MöldrireeglipäraneMöldriMöldritMöldrile
MürkreeglipäraneMürgiMürkiMürgile
MüürreeglipäraneMüüriMüüriMüürile
MüüripealreeglipäraneMüüripealiMüüripealiMüüripealile
MüüriseppreeglipäraneMüürisepaMüüriseppaMüürisepale
MüürseppreeglipäraneMüürsepaMüürseppaMüürsepale