Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
HaapsalreeglipäraneHaapsaliHaapsalitHaapsalile
HaavreeglipäraneHaavaHaavaHaavale
HaldmareeglipäraneHaldmaHaldmatHaldmale
HaljasorgreeglipäraneHaljasoruHaljasorguHaljasorule
HallikreeglipäraneHallikuHallikutHallikule
HallmägireeglipäraneHallmäeHallmägeHallmäele
HamburgreeglipäraneHamburgiHamburgiHamburgile
HanireeglipäraneHaneHaneHanele
HansenreeglipäraneHanseniHansenitHansenile
HansonreeglipäraneHansoniHansonitHansonile
HarakreeglipäraneHarakuHarakutHarakule
HaugasreeglipäraneHaukaHaugastHaukale
võimalikHaugaseHaugastHaugasele
HaugasmägireeglipäraneHaugasmäeHaugasmägeHaugasmäele
HeinreeglipäraneHeinaHeinaHeinale
HeinarureeglipäraneHeinaruHeinaru(t)Heinarule
HeinpõldreeglipäraneHeinpõlluHeinpõlduHeinpõllule
HeinsalureeglipäraneHeinsaluHeinsalu(t)Heinsalule
HeinsooreeglipäraneHeinsooHeinsoodHeinsoole
HeletulireeglipäraneHeletuleHeletuldHeletulele
HelkreeglipäraneHelgiHelkiHelgile
HelpreeglipäraneHelbiHelpiHelbile
HenningreeglipäraneHenningiHenningitHenningile
reeglipäraneHenninguHenningutHenningule
HiieleekreeglipäraneHiieleegiHiieleekiHiieleegile
HiirreeglipäraneHiireHiirtHiirele
HintreeglipäraneHindiHintiHindile
HionreeglipäraneHioniHionitHionile
HolmreeglipäraneHolmiHolmiHolmile
HuikreeglipäraneHuigiHuikiHuigile
HuimerindreeglipäraneHuimerinnaHuimerindaHuimerinnale
HumalreeglipäraneHumalaHumalatHumalale
HuntreeglipäraneHundiHuntiHundile
HurtreeglipäraneHurdaHurtaHurdale
HussarreeglipäraneHussariHussaritHussarile
HõbereeglipäraneHõbeHõbetHõbele
HärmreeglipäraneHärmiHärmiHärmile
reeglipäraneHärmaHärmaHärmale
HärmaorgreeglipäraneHärmaoruHärmaorguHärmaorule