Keelenõu leht     AVALEHT     REEGLISTIK

Eesti Keele Instituudi isikunimeandmebaas


A   B   E   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   Z   T   U   V   Õ   Ä   Ö   Ü   
omastavosastavalaleütlevmärkused
AablooreeglipäraneAablooAabloodAabloole
AasreeglipäraneAasaAasaAasale
AasareeglipäraneAasaAasatAasale
AaslaidreeglipäraneAaslaiuAaslaiduAaslaiule
AasmäereeglipäraneAasmäeAasmäedAasmäele
AasrandreeglipäraneAasrannaAasrandaAasrannale
AavikreeglipäraneAavikuAavikutAavikule
AbelreeglipäraneAbeliAbelitAbelile
AbilinereeglipäraneAbiliseAbilistAbilisele
AdamsonreeglipäraneAdamsoniAdamsoniAdamsonile
AderreeglipäraneAdraAtraAdrale
võimalikAderiAderitAderile
AdrareeglipäraneAdraAdratAdrale
AegreeglipäraneAjaAegaAjale
võimalikAegiAegiAegile
AganreeglipäraneAganaAganatAganale
AgurreeglipäraneAguriAguritAgurile
AhireeglipäraneAhiAhitAhile
AhvenreeglipäraneAhvenaAhvenatAhvenale
AitreeglipäraneAidaAitaAidale
AlaniitreeglipäraneAlaniiduAlaniituAlaniidule
AlasreeglipäraneAlaseAlastAlasele
AlekõrsreeglipäraneAlekõrreAlekõrtAlekõrrele
AllasreeglipäraneAllaseAllastAllasele
AllesreeglipäraneAlleseAllestAllesele
AllikreeglipäraneAllikuAllikutAllikule
AllikaltreeglipäraneAllikaltiAllikaltiAllikaltile
AllikveereeglipäraneAllikveeAllikveedAllikveele
AllmannreeglipäraneAllmanniAllmanniAllmannile
AllmäereeglipäraneAllmäeAllmäedAllmäele
AlpreeglipäraneAlbiAlpiAlbile
AltreeglipäraneAldiAltiAldile
AltnurmereeglipäraneAltnurmeAltnurmetAltnurmele
AndersonreeglipäraneAndersoniAndersoniAndersonile
AnniloreeglipäraneAnniloAnnilotAnnilole
AnnusreeglipäraneAnnuseAnnustAnnusele
AnsipreeglipäraneAnsipiAnsipitAnsipile
AntonreeglipäraneAntoniAntonitAntonile
AotähtreeglipäraneAotäheAotähteAotähele
ArroreeglipäraneArroArrotArrole
ArureeglipäraneAruAru(t)Arule
ArulareeglipäraneArulaArulatArulale
ArumäereeglipäraneArumäeArumäedArumäele
AruniitreeglipäraneAruniiduAruniituAruniidule
AunreeglipäraneAunaAunaAunale
AusreeglipäraneAusiAusiAusile
AusmeesreeglipäraneAusmeheAusmeestAusmehele
AvasaarreeglipäraneAvasaareAvasaartAvasaarele