Kirjakeele norm ja EKI sõnastikud

7.4.2021
Kirjakeele normi allikas on õigekeelsussõnaraamat (ÕS). Kuidas seda mõista olukorras, kui järgmine ÕS sünnib ühendsõnastiku (ÜS) osana Sõnaveebis, selgitab keelenõurubriigis avaldatud kirjutis.