Keelenõuannete kogu


Kirjakeele norm ja EKI sõnastikud (2021-01-04)


Eesti Keele Instituudil on käsil põhjalik sõnastikureform, mille tulemusel jõuab kasutajani edaspidi mitme senise sõnaraamatu asemele üks ja ühine sõnastik. Nimetame seda EKI ühendsõnastikuks ning see on ühtlasi EKI keeleportaali Sõnaveeb keskne koostisosa. Ühendsõnastiku aluseks on 2019. a ilmunud eesti keele seletav sõnaraamat (EKSS 2009 järglane). Ühendsõnastikku (Sõnaveebis) täiendatakse jooksvalt, sõnastiku versioon ilmub kord aastas (versiooni näitab aastaarv).

Keelenõuandest on küsitud, millisest allikast saab teada kirjakeele normi. Keeleseaduse alusel on kirjakeele norm määratud muuhulgas Eesti Keele Instituudi uusima õigekeelsussõnaraamatuga.

Uusim õigekeelsussõnaraamat on ÕS 2018 ja see kehtib kirjakeele normi alusena kuni uue ÕSi ilmumiseni. Ent oluline on vahet teha ÕSis antud normingutel ja soovitustel.

Normingud on keeleteadlaste otsustuskogude, näiteks Emakeele Seltsi keeletoimkonna kokkulepitud reeglid, mille järgimist peetakse kirjakeele oskamise tunnuseks. ÕSi normingud käivad sõnade kirjakuju (ortograafia) ja muutevormide (morfoloogia) kohta.

Soovitused on sõnade valiku, tähenduste, rektsiooni jm kohta käivad märkused. ÕSi soovitused esindavad eeskätt sõnaraamatu koostajate seisukohti keelendite sobivuse kohta. Soovituste mittejärgimist ei saa mingil juhul (nt kooliõpetuses) lugeda veaks ja keeletoimetajatelgi palume neid võtta kriitiliselt, oma vajadustele kohandades.

Järgmine ÕS sünnib EKI ühendsõnastiku osana Sõnaveebis (vt silti „ÕS soovitab“, nt sõna „vabandama“). Praegu oleme senise ÕSi soovitusi üle vaatamas, lähtudes nende põhjendatusest ja tegelikust kasutusest. Uuendatud soovitustele lisame kuupäeva (vt „vabandama“). Kuupäev võimaldab kasutajal ÕSi muutustes hõlpsamalt järge hoida.

Üleminekuajal võiks lähtuda lihtsast juhisest: norminguid ehk sõnade õigekirja ja käänamist-pööramist vaadake ÕSist, kõike muud – uusi sõnu, sõnatähendusi, rektsioone, soovitusi – vaadake EKI ühendsõnastikust (Sõnaveebist). Keelesoovitusi vaadake esmalt EKI ühendsõnastikust (Sõnaveebist), nende puudumisel ÕSist. Keelesoovitusi lisame ühendsõnastikku pidevalt EKI seminaridel läbiarutatud otsuste põhjal.

EKI ühendsõnastikus ilmuvad soovitused on avatud muutustele ja kriitikale, igasugune tagasiside on oodatud. Tagasisidet saab meile saata nii keelenõu meilivormi kui ka Sõnaveebi kaudu (vt nupp „Tagasiside“). Võib öelda, et uus ÕS sünnib meie kõigi silme all.

Margit Langemets, Peeter Päll