ÕSi uued sõnad

Kaante vahele jõudnud sõnaraamat vananeb kiiresti. Selleks, et hoida ÕS 2013 ajakohasena, peavad koostajad sõnaraamatu täienduste loendit, tehes selle ka võrgus kättesaadavaks. Loend on tööversioon, mille najal valmib ÕSi järgmine trükk (orienteerivalt ÕS 2018).

Loendis on näha märksõna, selle tähendus, kasutamine (juhised sõna häälduse, käänamise-pööramise, rektsiooni, lausesse sobitamise vm kohta) ning aeg, kui sõna on loendisse lisatud.

Märkusi ja ettepanekuid loendi kohta saab saata aadressil maire.raadik@eki.ee.


3D-printer
Tähendus:(loob ruumilisest raalmudelist kiht kihi haaval printides reaalse objekti)
Lisatud:9.2.2015

anekdootlik
Tähendus:ei soovita tähenduses: kuulujärgne, kuuldustel põhinev
Kasutamine:Märkus. Eesti võõrsõna anekdootlik on tuletis sõnast anekdoot ja tähendab ’anekdooditaoline, naljakas’. Inglise sõnal anecdotal on veel üks tähendus, s.o ’juttudel, mitte rangetel tõenditel põhinev’, kuid eesti keeles sobib sel puhul öelda juttudel põhinev, kuuldustel põhinev või ka näiteks kuulujärgne, nagu on soovitanud tõlkija Andres Aule.
Lisatud:23.5.2017

e-resident
Tähendus:elektrooniliseks asjaajamiseks riigilt digitaalse isikutunnistuse saanud välismaalane
Lisatud:15.12.2014

ebola
Tähendus:haigus, mille on põhjustanud Ebola viirus
Kasutamine:ebolaepideemia, ebolahaige, ebolavaktsiin
Lisatud:11.11.2014

eelpension
Tähendus:mõni aasta enne vanaduspensioni makstav pension
Lisatud:6.6.2014

egomaniakk
Tähendus:talumatult enesekeskne inimene
Lisatud:6.6.2014

ergutustants
Tähendus:hõiskeid ja akrobaatikat sisaldav tants spordivõistluste publiku ergutamiseks, inglise cheerleading
Lisatud:17.8.2016

eurokeel
Tähendus:Euroopa Liidu dokumentide keel
Lisatud:30.10.2015

hübriidkaamera
Tähendus:fotoaparaat, milles on ühendatud peegelkaamera pildikvaliteet kompaktkaamera väiksusega
Lisatud:17.8.2016

ideekonkurss, ideevõistlus
Tähendus:võistlus uute ideede saamiseks
Lisatud:6.2.2015

ingelinvestor
Tähendus:sama mis äriingel
Lisatud:14.11.2014

jagamismajandus
Tähendus:majanduselu korraldus, kus toodete ja teenuste omavahel jagamine veebirakenduste kaudu asendab nende omamist
Lisatud:29.3.2017

joogatama
Tähendus:joogat harrastama
Lisatud:10.11.2016

kaugarvesti, kaugloetav arvesti
Tähendus:elektri- vm arvesti, mis edastab ise oma näidu
Lisatud:6.6.2014

kaugsuhe
Tähendus:teineteisest kaugel elavate partnerite (armu)suhe
Lisatud:7.1.2016

keskjooks
Tähendus:ka argikeeles: jalgratta vändasõlm, kitsamas tähenduses vändavõll ja -laager
Lisatud:19.6.2014

kiirmood
Tähendus:moetööstuse haru, kus uusi kollektsioone luuakse ja toodetakse kiiresti ning odavalt
Lisatud:6.6.2014

kiirreageerima
Tähendus:(ohuolukorras) kiiresti tegutsema
Lisatud:6.6.2014

klubitama
Tähendus:ööklubides käima
Lisatud:4.12.2014

kontsking
Tähendus:(kõrge) kontsaga king
Kasutamine:Oskuskeeles kontsking, üldkeeles ka kontsaking
Lisatud:18.12.2014

kõnetama
Tähendus:ka piltlikult: (kedagi) puudutama, huvitama, (kellelegi) korda minema
Lisatud:30.11.2016

kõrgmood
Tähendus:prantsuse haute couture
Lisatud:6.2.2015

käsitööõlu
Tähendus:väikepruulija õlu erinevalt tehaseõllest
Lisatud:19.11.2015

laenukontor
Tähendus:laenu andev ettevõte
Kasutamine:kiirlaenukontor
Lisatud:13.6.2014

laik
Tähendus:argikeeles: märge meeldimise kohta Facebooki suhtlusvõrgustikus
Kasutamine:Panin su postitusele laigi
Lisatud:26.1.2015

laikima
Tähendus:argikeeles: Facebooki suhtlusvõrgustikus meeldivaks märkima
Kasutamine:Laigin su postitust
Märkus. Johannes Aaviku „Uute sõnade ja vähem tuntud sõnade sõnastikus“ (2. tr 1921) on sõna laikima pakutud tähenduses ’välja nägema, paistma’.
Lisatud:26.1.2015

makroon
Tähendus:väike ümmargune mandliküpsis
Lisatud:21.1.2016

maratoonar
Tähendus:→ maratonijooksja
Kasutamine:Märkus. Laen soome keelest, kus kirjakeelse maratonjuoksija kõrval käibib argikeelne maratoonari, mille eeskuju on tõenäoliselt omakorda inglise marathoner. Eesti keeles sobib öelda maratonijooksja, vabamas pruugis ka maratonimees või -naine, nende selgete liitsõnade kõrval pole vajadust laenatud tuletise järele.
Lisatud:16.8.2016

mobiilseade
Tähendus:mobiiltelefon, tahvelarvuti vms seade, mille abil kasutaja saab ise ringi liikudes võtta ühendust mõne side- või arvutivõrguga
Lisatud:15.12.2016

nutiseade
Tähendus:nutitelefon või -kell, tahvelarvuti vms
Lisatud:21.9.2016

näotuvastus
Tähendus:isiku kindlakstegemine, lastes arvutiprogrammil võrrelda inimese näopilti andmebaasis olevate piltidega
Lisatud:3.11.2016

omastehooldus
Tähendus:lähedase sugulase hooldamine või põetamine kodus
Lisatud:16.6.2014

pealelugemine
Tähendus:helifilmile tõlke (või ka diktoriteksti) lugemine, säilitades taustal originaalheli, inglise voice-over
Lisatud:9.12.2015

pooletoobine
Tähendus:ka: poolearuline, poolemeelne
Lisatud:3.11.2016

pühasõdalane
Tähendus:ususõdalane, eriti džihaadivõitleja
Lisatud:11.11.2014

rahvarahutused
Tähendus:ulatuslik vastuhakk (riigi)võimule
Lisatud:6.2.2015

rakuteraapia
Tähendus:ravimine tüvirakkude siirdamisega
Lisatud:6.6.2014

riigigümnaasium
Tähendus:gümnaasium, mille pidajaks on riik
Lisatud:6.6.2014

ristmeedia
Tähendus:eri liiki meediume risti-rästi linkimise kaudu lõimiv meedia, nt raamat koos filmi, veebilehe, mobiilirakenduse, arvutimängu või muuga
Lisatud:27.11.2014

robotiseerima
Tähendus:robotiga või robotitega varustama
Lisatud:6.6.2014

rohingja
Tähendus:
Kasutamine:hääldus [roh´ingja]
Birma rahvas rohingjad
Lisatud:31.1.2018

roteerima
Tähendus:ka: töötajaid kindla aja tagant üksteisega välja vahetama
Lisatud:9.12.2015

roteeruma
Tähendus:töökaaslastega kindla aja tagant kohta vahetama
Lisatud:9.12.2015

rööprähklemine
Tähendus:mitme asja korraga tegemine, inglise multitasking
Lisatud:22.9.2016

satelliidifoto
Tähendus:tehiskaaslase tehtud ülesvõte
Lisatud:20.1.2016

selfi
Tähendus:endast tehtud foto, inglise selfie
Lisatud:19.6.2014

sildistama
Tähendus:ka: kedagi mingi (halvustava) nimetuse kaudu teistest erinevaks kuulutama
Lisatud:16.3.2018

SIM-kaart
Tähendus:mobiilseadmesse pistetav identifitseerimis-, autentimis- ja arveldusotstarbeline kiipkaart
Lisatud:21.9.2016

skaneering, skann
Tähendus:skaneerimine, skannimine; selle tulemus
Lisatud:17.11.2016

sooidentiteet
Tähendus:sooline enesemääratlus, teadmine oma soolisest kuuluvusest
Lisatud:6.6.2014

sooneutraalne
Tähendus:sooliselt neutraalne
Lisatud:11.6.2014

soospetsiifiline
Tähendus:soole eriomane, sooliselt eristav
Lisatud:11.11.2014

soovmõtlemine
Tähendus:asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse
Lisatud:8.6.2016

suguvõsauurija
Tähendus:genealoogiahuviline, asjaarmastaja genealoog
Lisatud:19.11.2015

zombistuma
Tähendus:zombiks muutuma
Lisatud:26.11.2015

teemaviide
Tähendus:märgist # ja sõnast koosnev viide, mis ühendab sama teema kohta käivaid sõnumeid Twitteris, inglise hashtag
Lisatud:11.11.2014

tänavatoit
Tähendus:välimüüklas müüdav valmistoit
Lisatud:16.9.2014

unevõlg
Tähendus:õigel ajal magamata jäänud uni
Lisatud:20.1.2016

valgussaaste
Tähendus:taeva helendamist põhjustav tehisvalgus, mis segab tähistaeva vaatlust ja häirib organismide elurütmi
Lisatud:8.1.2016

vihakõne
Tähendus:→ vaenuõhutus; → sõim
Kasutamine:Märkus. Ebaõnnestunud tõlge inglise sõnaühendist hate speech, täpsem tõlge olnuks vaenukõne. Kuna inglise keeles tähistab hate speech mõistet, mida eesti keeles on siiani väljendanud sõnaühend vaenu õhutamine või liitsõna vaenuõhutus ’avalik üleskutse vihkamisele või vägivallale rahvuse, nahavärvi, soo, puude, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste vms põhjal’, puudub eesti keeles otsene vajadus uue sõna järele. Mõnikord sobib vihakõne sõna asemele ka lihtsalt sõim. Loe lähemalt artiklist „Mis me teeme vihakõnega?“
Lisatud:4.12.2015

viipekaart
Tähendus:puutevaba kiipkaart, mis vahetab lugeriga infot kuni 10 cm kauguselt
Lisatud:16.8.2016

viipemakse
Tähendus:makse, mille tegemiseks tuleb kaarti või nutiseadet terminali kohal lehvitada
Lisatud:16.8.2016

vilepuhuja
Tähendus:→ lokulööja
Kasutamine:Märkus. Otsetõlge inglise sõnast whistleblower, mis on otsitud poliitiliselt korrektseks vasteks sõnadele informer, snitch (= pealekaebaja, keelekandja, koputaja). Eesti keeles sobib varjatud väärnähtuste avalikustaja kohta öelda lokulööja, mis tuleb väljendist lokku lööma (= ohust märku andma, alarmeerima). Vilepuhuja seostub eeskätt legendiga vilepillimängijast, kes vabastas Hamelini linna rottidest, ei saanud lubatud tasu ja viis kättemaksuks linnast minema kõik lapsed. Spordikohtunik, kes reeglite rikkumisest vilega märku annab, on eesti keeles olnud vilemees, mitte vilepuhuja.
Lisatud:8.6.2016

õiguskindlus
Tähendus:selgus kehtivate õigusnormide sisu asjus (õigusselgus) ja kindlus kehtestatud normide püsimajäämise suhtes (õiguspärane ootus)
Lisatud:17.5.2017

õigusselgus
Tähendus:
Lisatud:17.5.2017

õpitud abitus
Tähendus:pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks
Lisatud:4.12.2015

äriingel
Tähendus:rikas inimene, kes oma vabale rahale kasutust otsides omandab osaluse alustavas ettevõttes, sageli toetab ka oskusteabega; sama mis ingelinvestor
Lisatud:14.11.2014

üheöösuhe
Tähendus:ühe ööga piirduv armusuhe
Lisatud:7.1.2016

ühisrahastus
Tähendus:oma idee teostamiseks vajaliku rahasumma kogumine annetajatelt arvutivõrgu kaudu, inglise crowdfunding
Lisatud:19.6.2014