ÕSi uued sõnad

Kaante vahele jõudnud sõnaraamat vananeb kiiresti. Selleks, et hoida ÕS 2013 ajakohasena, peavad koostajad sõnaraamatu täienduste loendit, tehes selle ka võrgus kättesaadavaks. Loend on tööversioon, mille najal valmib ÕSi järgmine trükk (orienteerivalt ÕS 2018).

Loendis on näha märksõna, selle tähendus, kasutamine (juhised sõna häälduse, käänamise-pööramise, rektsiooni, lausesse sobitamise vm kohta) ning aeg, kui sõna on loendisse lisatud.

Märkusi ja ettepanekuid loendi kohta saab saata aadressil maire.raadik@eki.ee.


3D-printer
Tähendus:(loob ruumilisest raalmudelist kiht kihi haaval printides reaalse objekti)
Kasutamine:
Lisatud:9.2.2015

autokino
Tähendus:vabaõhukino, kus vaatajad istuvad oma autodes
Kasutamine:
Lisatud:17.6.2014

e-resident
Tähendus:elektrooniliseks asjaajamiseks riigilt digitaalse isikutunnistuse saanud välismaalane
Kasutamine:
Lisatud:15.12.2014

ebola
Tähendus:haigus, mille on põhjustanud Ebola viirus
Kasutamine:ebolaepideemia, ebolahaige, ebolavaktsiin
Lisatud:11.11.2014

eelpension
Tähendus:mõni aasta enne vanaduspensioni makstav pension
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

egomaniakk
Tähendus:talumatult enesekeskne inimene
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

eurokeel
Tähendus:Euroopa Liidu dokumentide keel
Kasutamine:
Lisatud:30.10.2015

ideekonkurss, ideevõistlus
Tähendus:võistlus uute ideede saamiseks
Kasutamine:
Lisatud:6.2.2015

ingelinvestor
Tähendus:sama mis äriingel
Kasutamine:
Lisatud:14.11.2014

kaugarvesti, kaugloetav arvesti
Tähendus:elektri- vm arvesti, mis edastab ise oma näidu
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

kaugsuhe
Tähendus:teineteisest kaugel elavate partnerite (armu)suhe
Kasutamine:
Lisatud:7.1.2016

keskjooks
Tähendus:ka argikeeles: jalgratta vändasõlm, kitsamas tähenduses vändavõll ja -laager
Kasutamine:
Lisatud:19.6.2014

kiirmood
Tähendus:moetööstuse haru, kus uusi kollektsioone luuakse ja toodetakse kiiresti ning odavalt
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

kiirreageerima
Tähendus:(ohuolukorras) kiiresti tegutsema
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

klubitama
Tähendus:ööklubides käima
Kasutamine:
Lisatud:4.12.2014

kontsking
Tähendus:(kõrge) kontsaga king
Kasutamine:Oskuskeeles kontsking, üldkeeles ka kontsaking
Lisatud:18.12.2014

kõrgmood
Tähendus:prantsuse haute couture
Kasutamine:
Lisatud:6.2.2015

kreemimuffin
Tähendus:väike kreemiga kaetud vormikook, inglise cupcake
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

käsitööõlu
Tähendus:väikepruulija õlu erinevalt tehaseõllest
Kasutamine:
Lisatud:19.11.2015

laenukontor
Tähendus:laenu andev ettevõte
Kasutamine:kiirlaenukontor
Lisatud:13.6.2014

laik
Tähendus:argikeeles: märge meeldimise kohta Facebooki suhtlusvõrgustikus
Kasutamine:Panin su postitusele laigi
Lisatud:26.1.2015

laikima
Tähendus:argikeeles: Facebooki suhtlusvõrgustikus meeldivaks märkima
Kasutamine:Laigin su postitust
Märkus. Johannes Aaviku „Uute sõnade ja vähem tuntud sõnade sõnastikus“ (2. tr 1921) on sõna laikima pakutud tähenduses ’välja nägema, paistma’.
Lisatud:26.1.2015

makroon
Tähendus:väike ümmargune mandliküpsis
Kasutamine:
Lisatud:21.1.2016

omastehooldus
Tähendus:lähedase sugulase hooldamine või põetamine kodus
Kasutamine:
Lisatud:16.6.2014

õpitud abitus
Tähendus:pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks
Kasutamine:
Lisatud:4.12.2015

pealelugemine
Tähendus:helifilmile tõlke (või ka diktoriteksti) lugemine, säilitades taustal originaalheli, inglise voice-over
Kasutamine:
Lisatud:9.12.2015

pühasõdalane
Tähendus:ususõdalane, eriti džihaadivõitleja
Kasutamine:
Lisatud:11.11.2014

rahvarahutused
Tähendus:ulatuslik vastuhakk (riigi)võimule
Kasutamine:
Lisatud:6.2.2015

rakuteraapia
Tähendus:ravimine tüvirakkude siirdamisega
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

riigigümnaasium
Tähendus:gümnaasium, mille pidajaks on riik
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

ristmeedia
Tähendus:eri liiki meediume risti-rästi linkimise kaudu lõimiv meedia, nt raamat koos filmi, veebilehe, mobiilirakenduse, arvutimängu või muuga
Kasutamine:
Lisatud:27.11.2014

robotiseerima
Tähendus:robotiga või robotitega varustama
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

roteerima
Tähendus:ka: töötajaid kindla aja tagant üksteisega välja vahetama
Kasutamine:
Lisatud:9.12.2015

roteeruma
Tähendus:töökaaslastega kindla aja tagant kohta vahetama
Kasutamine:
Lisatud:9.12.2015

satelliidifoto
Tähendus:tehiskaaslase tehtud ülesvõte
Kasutamine:
Lisatud:20.1.2016

selfi
Tähendus:argikeeles: endast tehtud foto, inglise selfie
Kasutamine:
Lisatud:19.6.2014

sooidentiteet
Tähendus:sooline enesemääratlus, teadmine oma soolisest kuuluvusest
Kasutamine:
Lisatud:6.6.2014

sooneutraalne
Tähendus:sooliselt neutraalne
Kasutamine:
Lisatud:11.6.2014

soospetsiifiline
Tähendus:soole eriomane, sooliselt eristav
Kasutamine:
Lisatud:11.11.2014

suguvõsauurija
Tähendus:genealoogiahuviline, asjaarmastaja genealoog
Kasutamine:
Lisatud:19.11.2015

teemaviide
Tähendus:märgist # ja sõnast koosnev viide, mis ühendab sama teema kohta käivaid sõnumeid Twitteris, inglise hashtag
Kasutamine:
Lisatud:11.11.2014

tänavatoit
Tähendus:välimüüklas müüdav valmistoit
Kasutamine:
Lisatud:16.9.2014

unevõlg
Tähendus:õigel ajal magamata jäänud uni
Kasutamine:
Lisatud:20.1.2016

valgussaaste
Tähendus:taeva helendamist põhjustav tehisvalgus, mis segab tähistaeva vaatlust ja häirib organismide elurütmi
Kasutamine:
Lisatud:8.1.2016

vihakõne
Tähendus:→ vaenuõhutus; → sõim
Kasutamine:Märkus. Ebaõnnestunud tõlge inglise sõnaühendist hate speech, täpsem tõlge olnuks vaenukõne. Kuna inglise keeles tähistab hate speech mõistet, mida eesti keeles on siiani väljendanud sõnaühend vaenu õhutamine või liitsõna vaenuõhutus ’avalik üleskutse vihkamisele või vägivallale rahvuse, nahavärvi, soo, puude, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste vms põhjal’, puudub eesti keeles otsene vajadus uue sõna järele. Mõnikord sobib vihakõne sõna asemele ka lihtsalt sõim. Lugege lisa.
Lisatud:4.12.2015

üheöösuhe
Tähendus:ühe ööga piirduv armusuhe
Kasutamine:
Lisatud:7.1.2016

ühisrahastus
Tähendus:oma idee teostamiseks vajaliku rahasumma kogumine annetajatelt arvutivõrgu kaudu, inglise crowdfunding
Kasutamine:
Lisatud:19.6.2014

zombistuma
Tähendus:zombiks muutuma
Kasutamine:
Lisatud:26.11.2015

äriingel
Tähendus:rikas inimene, kes oma vabale rahale kasutust otsides omandab osaluse alustavas ettevõttes, sageli toetab ka oskusteabega; sama mis ingelinvestor
Kasutamine:
Lisatud:14.11.2014