ÕS 2018 uued sõnad

Vaata ka ÕS 2013 uued sõnad ja ÕSi uued sõnad.


3D-printer
Tähendus:(loob ruumilisest raalmudelist kiht kihi haaval printides reaalse objekti)
Lisatud:9.2.2015
anekdootlik
Tähendus:ei soovita tähenduses: kuulujärgne, kuuldustel põhinev
Kasutamine:Märkus. Eesti võõrsõna anekdootlik on tuletis sõnast anekdoot ja tähendab ’anekdooditaoline, naljakas’. Inglise sõnal anecdotal on veel üks tähendus, s.o ’juttudel, mitte rangetel tõenditel põhinev’, kuid eesti keeles sobib sel puhul öelda juttudel põhinev, kuuldustel põhinev või ka näiteks kuulujärgne, nagu on soovitanud tõlkija Andres Aule.
Lisatud:23.5.2017
e-resident
Tähendus:elektrooniliseks asjaajamiseks riigilt digitaalse isikutunnistuse saanud välismaalane
Lisatud:15.12.2014
ebola
Tähendus:haigus, mille on põhjustanud Ebola viirus
Kasutamine:ebolaepideemia, ebolahaige, ebolavaktsiin
Lisatud:11.11.2014
eelpension
Tähendus:mõni aasta enne vanaduspensioni makstav pension
Lisatud:6.6.2014
egomaniakk
Tähendus:talumatult enesekeskne inimene
Lisatud:6.6.2014
ergutustants
Tähendus:hõiskeid ja akrobaatikat sisaldav tants spordivõistluste publiku ergutamiseks, inglise cheerleading
Lisatud:17.8.2016
eurokeel
Tähendus:Euroopa Liidu dokumentide keel
Lisatud:30.10.2015
hübriidkaamera
Tähendus:fotoaparaat, milles on ühendatud peegelkaamera pildikvaliteet kompaktkaamera väiksusega
Lisatud:17.8.2016
ideekonkurss, ideevõistlus
Tähendus:võistlus uute ideede saamiseks
Lisatud:6.2.2015
ingelinvestor
Tähendus:sama mis äriingel
Lisatud:14.11.2014
jagamismajandus
Tähendus:majanduselu korraldus, kus toodete ja teenuste omavahel jagamine veebirakenduste kaudu asendab nende omamist
Lisatud:29.3.2017
joogatama
Tähendus:joogat harrastama
Lisatud:10.11.2016
kaugarvesti, kaugloetav arvesti
Tähendus:elektri- vm arvesti, mis edastab ise oma näidu
Lisatud:6.6.2014
kaugsuhe
Tähendus:teineteisest kaugel elavate partnerite (armu)suhe
Lisatud:7.1.2016
keskjooks
Tähendus:ka argikeeles: jalgratta vändasõlm, kitsamas tähenduses vändavõll ja -laager
Lisatud:19.6.2014
kiirmood
Tähendus:moetööstuse haru, kus uusi kollektsioone luuakse ja toodetakse kiiresti ning odavalt
Lisatud:6.6.2014
kiirreageerima
Tähendus:(ohuolukorras) kiiresti tegutsema
Lisatud:6.6.2014
klubitama
Tähendus:ööklubides käima
Lisatud:4.12.2014
kontsking
Tähendus:(kõrge) kontsaga king
Kasutamine:Oskuskeeles kontsking, üldkeeles ka kontsaking
Lisatud:18.12.2014
kõnetama
Tähendus:ka piltlikult: (kedagi) puudutama, huvitama, (kellelegi) korda minema
Lisatud:30.11.2016
kõrgmood
Tähendus:prantsuse haute couture
Lisatud:6.2.2015
käsitööõlu
Tähendus:väikepruulija õlu erinevalt tehaseõllest
Lisatud:19.11.2015
laenukontor
Tähendus:laenu andev ettevõte
Kasutamine:kiirlaenukontor
Lisatud:13.6.2014
laik
Tähendus:argikeeles: märge meeldimise kohta Facebooki suhtlusvõrgustikus
Kasutamine:Panin su postitusele laigi
Lisatud:26.1.2015
laikima
Tähendus:argikeeles: Facebooki suhtlusvõrgustikus meeldivaks märkima
Kasutamine:Laigin su postitust
Märkus. Johannes Aaviku „Uute sõnade ja vähem tuntud sõnade sõnastikus“ (2. tr 1921) on sõna laikima pakutud tähenduses ’välja nägema, paistma’.
Lisatud:26.1.2015
makroon
Tähendus:väike ümmargune mandliküpsis
Lisatud:21.1.2016
maratoonar
Tähendus:→ maratonijooksja
Kasutamine:Märkus. Laen soome keelest, kus kirjakeelse maratonjuoksija kõrval käibib argikeelne maratoonari, mille eeskuju on tõenäoliselt omakorda inglise marathoner. Eesti keeles sobib öelda maratonijooksja, vabamas pruugis ka maratonimees või -naine, nende selgete liitsõnade kõrval pole vajadust laenatud tuletise järele.
Lisatud:16.8.2016
mobiilseade
Tähendus:mobiiltelefon, tahvelarvuti vms seade, mille abil kasutaja saab ise ringi liikudes võtta ühendust mõne side- või arvutivõrguga
Lisatud:15.12.2016
nutiseade
Tähendus:nutitelefon või -kell, tahvelarvuti vms
Lisatud:21.9.2016
näotuvastus
Tähendus:isiku kindlakstegemine, lastes arvutiprogrammil võrrelda inimese näopilti andmebaasis olevate piltidega
Lisatud:3.11.2016
omastehooldus
Tähendus:lähedase sugulase hooldamine või põetamine kodus
Lisatud:16.6.2014
pealelugemine
Tähendus:helifilmile tõlke (või ka diktoriteksti) lugemine, säilitades taustal originaalheli, inglise voice-over
Lisatud:9.12.2015
pooletoobine
Tähendus:ka: poolearuline, poolemeelne
Lisatud:3.11.2016
pühasõdalane
Tähendus:ususõdalane, eriti džihaadivõitleja
Lisatud:11.11.2014
rahvarahutused
Tähendus:ulatuslik vastuhakk (riigi)võimule
Lisatud:6.2.2015
rakuteraapia
Tähendus:ravimine tüvirakkude siirdamisega
Lisatud:6.6.2014
riigigümnaasium
Tähendus:gümnaasium, mille pidajaks on riik
Lisatud:6.6.2014
ristmeedia
Tähendus:eri liiki meediume risti-rästi linkimise kaudu lõimiv meedia, nt raamat koos filmi, veebilehe, mobiilirakenduse, arvutimängu või muuga
Lisatud:27.11.2014
robotiseerima
Tähendus:robotiga või robotitega varustama
Lisatud:6.6.2014
rohingja
Tähendus:
Kasutamine:hääldus [roh´ingja]
Birma rahvas rohingjad
Lisatud:31.1.2018
roteerima
Tähendus:ka: töötajaid kindla aja tagant üksteisega välja vahetama
Lisatud:9.12.2015
roteeruma
Tähendus:töökaaslastega kindla aja tagant kohta vahetama
Lisatud:9.12.2015
rööprähklemine
Tähendus:mitme asja korraga tegemine, inglise multitasking
Lisatud:22.9.2016
satelliidifoto
Tähendus:tehiskaaslase tehtud ülesvõte
Lisatud:20.1.2016
selfi
Tähendus:endast tehtud foto, inglise selfie
Lisatud:19.6.2014
sildistama
Tähendus:ka: kedagi mingi (halvustava) nimetuse kaudu teistest erinevaks kuulutama
Lisatud:16.3.2018
SIM-kaart
Tähendus:mobiilseadmesse pistetav identifitseerimis-, autentimis- ja arveldusotstarbeline kiipkaart
Lisatud:21.9.2016
skaneering, skann
Tähendus:skaneerimine, skannimine; selle tulemus
Lisatud:17.11.2016
sooidentiteet
Tähendus:sooline enesemääratlus, teadmine oma soolisest kuuluvusest
Lisatud:6.6.2014
sooneutraalne
Tähendus:sooliselt neutraalne
Lisatud:11.6.2014
soospetsiifiline
Tähendus:soole eriomane, sooliselt eristav
Lisatud:11.11.2014
soovmõtlemine
Tähendus:asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse
Lisatud:8.6.2016
suguvõsauurija
Tähendus:genealoogiahuviline, asjaarmastaja genealoog
Lisatud:19.11.2015
zombistuma
Tähendus:zombiks muutuma
Lisatud:26.11.2015
teemaviide
Tähendus:märgist # ja sõnast koosnev viide, mis ühendab sama teema kohta käivaid sõnumeid Twitteris, inglise hashtag
Lisatud:11.11.2014
tänavatoit
Tähendus:välimüüklas müüdav valmistoit
Lisatud:16.9.2014
unevõlg
Tähendus:õigel ajal magamata jäänud uni
Lisatud:20.1.2016
valgussaaste
Tähendus:taeva helendamist põhjustav tehisvalgus, mis segab tähistaeva vaatlust ja häirib organismide elurütmi
Lisatud:8.1.2016
vihakõne
Tähendus:→ vaenuõhutus; → sõim
Kasutamine:Märkus. Ebaõnnestunud tõlge inglise sõnaühendist hate speech, täpsem tõlge olnuks vaenukõne. Kuna inglise keeles tähistab hate speech mõistet, mida eesti keeles on siiani väljendanud sõnaühend vaenu õhutamine või liitsõna vaenuõhutus ’avalik üleskutse vihkamisele või vägivallale rahvuse, nahavärvi, soo, puude, seksuaalse orientatsiooni, usutunnistuse, poliitiliste veendumuste vms põhjal’, puudub eesti keeles otsene vajadus uue sõna järele. Mõnikord sobib vihakõne sõna asemele ka lihtsalt sõim. Loe lähemalt artiklist „Mis me teeme vihakõnega?“
Lisatud:4.12.2015
viipekaart
Tähendus:puutevaba kiipkaart, mis vahetab lugeriga infot kuni 10 cm kauguselt
Lisatud:16.8.2016
viipemakse
Tähendus:makse, mille tegemiseks tuleb kaarti või nutiseadet terminali kohal lehvitada
Lisatud:16.8.2016
vilepuhuja
Tähendus:→ lokulööja
Kasutamine:Märkus. Otsetõlge inglise sõnast whistleblower, mis on otsitud poliitiliselt korrektseks vasteks sõnadele informer, snitch (= pealekaebaja, keelekandja, koputaja). Eesti keeles sobib varjatud väärnähtuste avalikustaja kohta öelda lokulööja, mis tuleb väljendist lokku lööma (= ohust märku andma, alarmeerima). Vilepuhuja seostub eeskätt legendiga vilepillimängijast, kes vabastas Hamelini linna rottidest, ei saanud lubatud tasu ja viis kättemaksuks linnast minema kõik lapsed. Spordikohtunik, kes reeglite rikkumisest vilega märku annab, on eesti keeles olnud vilemees, mitte vilepuhuja.
Lisatud:8.6.2016
õiguskindlus
Tähendus:selgus kehtivate õigusnormide sisu asjus (õigusselgus) ja kindlus kehtestatud normide püsimajäämise suhtes (õiguspärane ootus)
Lisatud:17.5.2017
õigusselgus
Tähendus:
Lisatud:17.5.2017
õpitud abitus
Tähendus:pseudoabitus: inimene peab end saamatuks asjades, millega ta tegelikult hakkama saaks
Lisatud:4.12.2015
äriingel
Tähendus:rikas inimene, kes oma vabale rahale kasutust otsides omandab osaluse alustavas ettevõttes, sageli toetab ka oskusteabega; sama mis ingelinvestor
Lisatud:14.11.2014
üheöösuhe
Tähendus:ühe ööga piirduv armusuhe
Lisatud:7.1.2016
ühisrahastus
Tähendus:oma idee teostamiseks vajaliku rahasumma kogumine annetajatelt arvutivõrgu kaudu, inglise crowdfunding
Lisatud:19.6.2014