Keelenõuannete kogu


Tallinna-väline, Jaapani-huvi ja Interneti-ühendus (2006-10-17)


 • Kas Tallinna-väline on suure tähe ja sidekriipsuga?

  Ühesõnaline nimi liidetakse ne- või line-lõpulise omadussõnaga sidekriipsu abil. Õige on kirjutada Tallinna-väline, Pätsi-aegne (aga Konstantin Pätsi aegne), Läänemere-äärsed ja Vahemere-äärsed maad, Moskva-lähedased rajoonid, Tartu-poolses otsas, Eesti-sisene, Ameerika-vastane. Kui liitnimes on sidekriips, tuleb liitsõnasse kaks sidekriipsu: Ida-Euroopa-aineline, Lääne-Virumaa-suurune.

 • Kuidas kirjutatakse sakslaste suur Jaapani-huvi?

  Vahel tuleb selguse huvides kokku kirjutada ka nimetäiend ja põhisõna, ent ikka sidekriipsuga: sakslaste suur Jaapani-huvi (huvi Jaapani vastu), Kreeka-uuringute (Kreekat uuriv) ühing, Vene näitleja Baltikumi-lembus, kuninganna Elizabeth II Eesti-visiit, laps mängib Barbie-nukuga.

 • Kas õige on Internetiportaal, Interneti-portaal või internetiportaal?

  Kuna ka Internet on nimi, ei saa seda liitsõnades kirjutada eelmise või järgmise sõnaga kokku, vaid peab kasutama sidekriipsu: Interneti-ühendus, Interneti-väljaanne, Interneti-punkt, Interneti-ülikool, Interneti-portaal, kaabel-Internet.

  Sidekriipsust on põhjalikumalt kirjutanud Tiina Leemets artiklis „Kas siia käib sidekriips?“.

  NB! Emakeele Seltsi keeletoimkonna 30. juuni 2008. a otsuse järgi võib ülemaailmse arvutivõrgu Interneti kõrval üldisemat võrgustiku mõistet nimetada ka laensõnaga internet. Väiketäheline nimetus kirjutatakse kokku ilma sidekriipsuta: internetiühendus, internetiväljaanne, internetiportaal jne.