Keelenõuannete kogu


Ukraina kohanimeloend ja veebikaart (2022-08-02)


EKI kohanimeandmebaasi (KNAB) Ukraina ainestik veebis on nüüd uuendatud ja selle alusel koostatud kohanimeloend (uus seis: 08.07.2023), milles on mh näidatud nimede hääldus, ning avaldatud veebikaart.

Lugege selle kohta teatmiku artiklit.