Keelenõuannete kogu


Korrastasime oma viitasid (2022-04-26)


EKI teatmiku avaldamisega koos vaatasime ka üle keeleabi.eki.ee lehekülje sisu ja lingid. Vasakul oleva menüü ülemisse ossa paigutasime ajakohased allikad. NB! Varem „Eesti õigekeelsuskäsiraamatu“ nime all olnud teos on nüüd EKI teatmiku osa, menüüs on otselink sellele teatmiku all, vt „õigekiri (2019)“.

Arhiivi ossa on paigutatud allikad, mida enam ei uuendata. Need ei tarvitse tingimata olla vananenud, kuid nende kasutamisel tuleb olla tähelepanelik ja kahtluse korral kontrollida Sõnaveebist või EKI teatmikust, kuhu koondub ajakohaseim info.

Peeter Päll