Keelenõuannete kogu


Kuidas nimed kokku sulavad ehk Estrõbprom, Brangelina ja Muba (2022-03-31)


Üks sõnavara uuendamise võimalus on sulandsõnad, st teiste sõnade osadest moodustatud tehissõnad. Sulandamise teel on meil ja mujal saadud ka nimesid. Riikidest ja ühendustest on sellised näiteks Tansaania (nimi tuletati Tanganjika ja Sansibari ühendamisel) ning Benelux – Belgia, Hollandi (Nederland) ja Luksemburgi (Luxembourg) liit. Kuulsatest isikutest on Brad Pitt ja Angelina Jolie paarina saanud hüüdnime Brangelina. Eestiski on omal ajal eesnimeks pandud sulandeid Vladimir Iljitš Lenini nimest: Vilen, Vladlen. Mitu Nõukogude aja ettevõtet ja organisatsiooni kandis venekeelset sulandnime, nagu Eesti kalatööstuse tootmiskoondis Estrõbprom (Эстрыбпром, Эстонское производственное объединение рыбной промышленности), tsensuuriorgan Glavlit (Главлит, algse nimetusega Kirjanduse ja Kirjastuste Peavalitsus, Главное управление по делам литературы и издательств).

XXI sajandi alguses on Eestis hoogustunud asutustele nimetuste põhjal moodustatud sulandnimede panek: kunstimuuseum Kumu, Tallinnas aastatel 2014–2020 tegutsenud linna- ehk munitsipaalpood Lipo (mupo oli juba käibel munitsipaalpolitsei tähenduses), Tartusse plaanitava südalinna kultuurikeskuse mitteametlik hüüdnimi Süku, Klassikaraadio veebiraadio KlaRa, Eesti rahvusraamatukogu RaRa, Tallinna muusika- ja balletikool MUBA, Tallinna tehnikaülikool TalTech (kirjakujud võetud kodulehtedelt).

Õigekeelsuse seisukohast tuleks nende puhul meenutada, et logo võib kujundada kuidas tahes, aga tekstis ei ole põhjust kirjutada nimesid üleni suurtähtedega ega kasutada suurtähte nime keskel, niisiis oleksid õiged Klara, Rara ja Muba. Eesti kohanimest Tallinn ja ingliskeelsest sõnast technology kokku pandud Taltech on kaasa toonud rohkem poleemikat, muu hulgas põhjustab see raskesti vastatavaid hääldusküsimusi.

Tiina Leemets