Keelenõuannete kogu


Kiiev ja Kõjiv. Ukraina pealinna nimest (2022-03-10)


Keelenõuandest on mitu korda küsitud, kas peaks eesti keeles Ukraina pealinna Kiievit nimetama ukrainakeelse nimega. Tõuget selleks on andnud inglise tarvitus, kus varasem Kiev on asendatud nimega Kyiv, mis vastab Ukrainas ametlikult kehtivale latinisatsioonile.

Mõni aeg tagasi on küsimust arutanud Emakeele Seltsi keeletoimkond, kes asus seisukohale, et Kiiev on traditsiooniline eesti eksonüüm ja seda välja vahetada pole põhjust. See seisukoht pole muutunud.

Ühtlasi meenutatagu põhimõtet, mis kehtib juba 1976. a ÕSist alates: rahvuslikke nimekujusid ladina tähestikku kasutavatest keeltest ja reeglikohast ümberkirjutust (latinisatsiooni) võõrtähestikku kasutavatest keeltest ei tule lugeda eksimuseks eesti õigekeelsuse vastu.

Seega kui soovitakse kindlalt kasutada pealinna ukrainakeelset nime, siis see on ukraina-eesti tähetabeli kohaselt Kõjiv, mis hääldub nagu Kiiev, ainult 1. silbis on [õ], 2. silbis [i]. Ka Kõjivi nime käänamisel võib eeskujuks võtta Kiievi nime.

Kõjiv on tänasest esitatud ühendsõnastikus Kiievi sünonüümina.

Peeter Päll