Keelenõuannete kogu


ÕSi 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamine


Emakeele Seltsi keeletoimkonna lehel on avaldatud ÕSi 7. tüübi omadussõnade rööpkäänamise kavand. Arvamusi oodatakse 28. veebruariks 2021.