Keelenõuannete kogu


Eeslisandi ja isikunime ühildumisest (2006-05-09)


Lisand on nimisõnaline täiend, mis täpsustab nime. Lisandit, mis on ainsuses ja paikneb nime ees, tavaliselt ei käänata, nt Paku härra Tammele istet. Sõna anti president Rüütlile. Sõlmime töölepingu operaator Andersoniga.

Ainsuses eeslisand ühildub nimega järgmistel juhtudel:

Mitte baleriinist Maasikust, vaid ooperisolistist Maasikust
Kui eeslisand on sisuliselt tähtis ja seda soovitakse rõhutada, nt Intervjueerisime abilinnapead Erich Petrovitšit, mitte linnapead Andres Jaadlat. Kuula rändajat Hendrik Relvet.

Baleriin Anna Pavlovast ja põllutöölisest Anna Pavlovast
ne-, lane- ja line-liiteline lisand on alati nimega samas käändes, nt Rääkisime õpilasest Jalastust. Kuulasime kirjandusteadlast Mihhail Bahtinit. Raudteetöölisel Ivanovil tõsteti palka.

Eesti kirjanikust Eduard Vildest ja kirjanik Oscar Wilde’ist
Kui lisandil on omakorda täiend, nt Helistasin ettevõtte direktorile Madis Sanderile. Kuulati Teaduste Akadeemia presidendi Engelbrechti avasõna. Me asume Eesti Vabariigi pealinnas Tallinnas.

TLÜ eesti kirjanduse õppetooli juhatajast professor Toomas Liivist
Kui lisand ei paikne vahetult nime ees, nt Mind tutvustati kujundusosakonna juhatajale restaureerimismagistrant Kaur Männile. Täname õigusteaduse kandidaati polkovnik Šumovit. Palume sellest teada anda osakonnajuhatajale härra Kasele.

Mitmuses eeslisand ühildub nimega alati, nt Vendadest Voitkadest tehti film, aga vend Vahindrast ei ole veel filmi tehtud.

Lisandi ühildumise kohta saab lugeda ka Mati Erelti artiklist „Lisand“.