Keelenõuannete kogu


Istuv president (2006-04-13)


Eesti ajakirjanduses on hakanud levima väljendid istuv president, istuv peaminister ja istuv valitsus. Tõenäoliselt on tegu toortõlkega soome keelest: istuva tuomari ’ametis olev kohtunik’; istuva presidentti ’ametis olev president’, kuid võimalik on ka ingliskeelse väljendi sitting president mõju.

Eesti keeles ei ole sõnal „istuma“ tähendust ’valitsema, võimul olema’. Istutakse hoopis vangis, redus, teist aastat samas klassis, poris kinni või madalikul; istuv saab olla töö või eluviis.

Presidendi, valitsuse jt võimulolijate kohta on täiendi istuv asemel õige kasutada ametis olev, võimul olev v praegune, ent tegelikult on see vajalik ainult vastandustes tulevane valitsus ja praegune valitsus (mitte „istuv“ valitsus); ekspresident ja ametis olev president (mitte „istuv“ president).

Väljend istuv president sobib ainult lausetesse, kus on juttu sellest, et president istub, mitte ei seisa – kamina kõrval istuv president Arnold Rüütel luges ette oma uusaastaläkituse.

Loe ka Maris Makko samateemalist artiklit Eesti Päevalehes.

Tuuli Rehemaa