Keelenõuannete kogu


LED ja leed


Suurtähtlühendeid, mida saab lugeda sõnana, võidakse hakata ka kirjutama sõnana. Nii on tulnud AIDSi kõrvale aids, UFO kõrvale ufo jm.

Üks uuem näide on valgusdioodi märkiva suurtähtlühendi LED (inglise light-emitting diode ’valgust kiirgav diood’) sõnaks saamine: leed. Ehkki kummitab homonüümia sõna leedi vormidega, ei tasu seda selge konteksti korral peljata.

Nii võib valgusdioodlambi ~ LED-lambi ja valgusdioodnäidiku ~ LED-näidiku kõrval tarvitada sõnu leedlamp ja leednäidik. Need sõnad esitab ka ÕS 2013.