Keelenõuannete kogu


Magnituud (2011-06-21)


Emakeele Seltsi keeletoimkonna liikmed arutasid 2011. aasta talvel ja kevadel koos geoloogidega sõna magnituud sisu.

Magnituud tähendab maavärina võimsuse suurusjärku, mitte mõõtühikut (nagu meeter, kilogramm jms). Seetõttu ei ole õige kasutada väljendust „9magnituudine maavärin“ või „maavärina tugevus oli 9 magnituudi“. Korrektne on maavärin magnituudiga ~ suurusjärguga 9 või vabamas keelekasutuses 9-ne maavärin. (Viimane võimalus sobib eriti juhul, kui magnituudi väljendatakse murdarvuga, näiteks 8,5-ne maavärin.) Samuti on korrektne öelda, et maavärina magnituud ~ suurusjärk oli 9.

Magnituudist tuleb lahus hoida intensiivsus ehk tugevus, mis märgib maavärina mõju mingis konkreetses piirkonnas ja mida tähistatakse Rooma numbriga.

Seega magnituud = (võimsuse) suurusjärk, intensiivsus = tugevus.