Keelenõuannete kogu


Kuidas kirjutada eurot? (2010-12-02)


Euroopa Liidu rahaühikut võib kirjutada sõnaga, st euro, ja võib kasutada tähist €. Valuutade rahvusvahelised lühendid, nagu EUR, USD, SEK, EEK jt, eesti teksti ei sobi (ning „eurid“ ja „eegud“ jäägu üldse kõnekeelde). Seega, miski maksab 10 eurot või 10 € (mitte: 10 EUR). Sendi lühend on s (kirjutatakse ilma punktita), nagu on olnud ka meie oma sendil. Praegusel üleminekuajal võib vajaduse korral täpsustada, kas sent on eurosent (mitte: eurocent) või kroonisent.

Kui summa järel on sõna „euro“ või tähis €, sobib sendid eraldada komaga (nn kümnendmurrukoma), nt 9,52 eurot ~ 9,52 € (nii on ka standardis EVS 8:2008). Kui rahaühikut nimetatud pole, võib kirjutada kas komaga või punktiga, nt hind on 9,52 ~ hind on 9.52 (see soovitus kehtib ka arve, hinnakirja, tabeli jms kohta, kus rahaühikut iga summa juures eraldi ei näidata). Punktiga kirjutamine on olnud tavaks ka siis, kui rahaühiku lühend või tähis on summa ees (nt hinnasiltidel kr 52.–, kr 52.14, € 9.52), kuid jooksvas tekstis on loomulik märkimisviis selline, kus rahaühik on summa järel. Suuremate summade puhul on tekstis mõistlik võtta abiks sõna „sent“ või selle lühend s, nt 19 346 eurot 25 senti ~ 19 346 € 25 s.

Maire Raadik