Keelenõuannete kogu


Ukraina nimede kirjutamine (2010-04-09)


Ukraina nimede eesti tekstis kirjutamiseks kasutatakse ukraina-eesti tähetabelit, mille on kinnitanud 1975. a õigekeelsuskomisjon ja mida muudeti viimati 2009. a. Ukrainapäraselt on praeguste riigitegelaste ja poliitikute nimed näiteks Viktor Janukovõtš (president), Mõkola Azarov (peaminister), Kostjantõn Grõštšenko (välisminister), Mõhhailo Ježel (kaitseminister), Volodõmõr Lõtvõn (ülemraada esimees), Julija Tõmošenko (varasem peaminister).

Ingliskeelses tekstis esinevaid ukraina nimesid saab teisendada eesti transkriptsiooni järgmiste asenduste abil:
ch > tš (Panch > Pantš);
h > g (Hryhorii > Grõgori);
kh > h (Kharkiv > Harkiv)
või hh (täishäälikute vahel või sõna lõpul täishääliku järel, nt Zhurakhovych > Žurahhovõtš);
s > s (üldjuhul, nt Sumy > Sumõ) või ss (täishäälikute vahel või sõna lõpul täishääliku järel, nt Lysenko > Lõssenko);
sh > š (Sheremet > Šeremet);
y > j (täishääliku ees, nt Yushchenko > Juštšenko) või õ (mujal, nt Lytvyn > Lõtvõn);
zh > ž (Yezhel > Ježel).
Sõnalõpulise ій kohta vt ülal viidatud tabelist.

Ukrainas endas kasutatakse inglispärast süsteemi, mis langeb kokku eespool kirjeldatuga, ent lisaks märgitakse i-ga sõna keskel j-algulisi tähti е, я, ю. Eesti transkriptsioonis teisendatakse i neil juhtudel j-iks, nt Kostiantyn > Kostjantõn, Yuliia > Julija.

Peeter Päll