Keelenõuannete kogu


Hoiatustähisest ja kaubamärginimest (2009-01-19)


Hoiatustähis kaubamärgi taga on sümbol, mis näitab, kas kaubamärk on riigi patendiametis registreeritud (nt ®) või mitte (nt ™). Registreeritud kaubamärk on puutumatu, kuid jooksvas tekstis allub kaubamärgi nimi samadele käänamisreeglitele mis teisedki nimed, seega mitte „Nicorette plaastrid, Gabor kingad, EMT SurfPort muusikapood“, vaid Nicorette’i plaastrid, Gabori kingad, EMT SurfPorti muusikapood.

Kui registreeritud kaubamärgi tähis on nime lõpus, saab tüvevokaali ja käändelõpu vajaduse korral lisada sidekriipsu abil, nt Tylenol®-ile, Windows©-it, Biocare™-i. Sellised sümbolid käänamist ei mõjuta ja tüvevokaal lisatakse nime järgi, nt õige on Akono™ peakomplekt, mitte Akono™-i peakomplekt, kuna nimele Akono ei lisandu käänamisel tüvevokaali.

Piisab, kui näidata registreeritud kaubamärgi sümbolit nime järel selle esmamainimisel, tekstis pole vaja seda korrata.

Vt ka Helika Mäekivi artiklit „Hoiatustähisega kaubamärginime käänamine“.