Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
numbrite kirjutamine2020-07-01
Kas kirjutada 2 + 2-reegel või 2+2 reegel (loe: kaks pluss kaks reegel)? – Tehtemärgid kirjutatakse eesti keeles arvudest lahku: 2 + 2. Kuna tehtes on tühikud, on üks võimalus lähtuda sõnaühendi analoogiast ja kirjutada lahku:
2 + 2 reegel (võib ka teistpidi: reegel 2 + 2). Kui tühikud ära jätta, sobib kirjutada kokku: 2+2-reegel (sidekriipsuga) või 2+2reegel (sidekriipsuta).
Sama moodi võib kirjutada 3 + 2 süsteem ~ 3+2-süsteem ~ 3+2süsteem (loe: kolm pluss kaks süsteem).

2014-09-12
Õnnitleme 10. sünnipäeva puhul!
Õige on kirjutada nii (mitte „10nda sünnipäeva“).

2014-04-23
Nelja-aastane laps on lühendatult 4 a laps (arvu ja lühendi vahel on tühik, mitte sidekriips). Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=10&id=73).

2014-01-01
Kirjutage 2015. a ja 2016. a (enne aasta lühendit on tühik).

2011-11-17
Kirjutage 50. eluaastani (punktiga).

2011-10-20
Kirjutage avame 4. detsembril (mitte „4.-ndal detsembril“).

2011-09-23
Õige on 110 meetri jooks, mitte sidekriipsuga „110-meetri jooks“.

2011-05-01
Kui hinna täis- või kümnendosa on null, võib hinnasildil kasutada selle asemel mõttekriipsu, nt 12.– (= 12 eurot), –.25 (= 25 senti). Jooksvas tekstis olgu kriipsu asemel sõna (euro, sent) või lühend, nt 12 eurot ~ 12 €, 25 senti ~ 25 s. Eurohindade kirjutamist on selgitanud Maire Raadik aadressil http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=175 ja raamatus „Väikesed tarbetekstid“ (http://keeleabi.eki.ee/pdf/vaikesed_tarbetekstid2.pdf, vt lk 57–59).

2011-04-02
Võib kirjutada nii §-ga 89 (käändelõpp on paragrahvimärgi järel) kui ka § 89-ga (käändelõpp on arvu järel).

2011-01-28
Kas 25-sentimeetrine ~ 25sentimeetrine lõik on lühemalt „25-cm-ne lõik“? – Ei, see on 25 cm lõik.

2011-01-13
Hinna ja euro tähise vahel on tühik, nt 1 €.

2010-12-08
Õige on 2011. aastast (punktiga).

2010-11-19
Võib kirjutada nii 18-aastaseks kui ka 18aastaseks 'kaheksateistkümneaastaseks'.

2010-11-18
Võib kirjutada nii 0,5-tunnine kui ka 0,5tunnine.

2010-09-16
Lauses allahindlus 5% on miinusmärk arvu ees tarbetu.

2010-08-20
Kas kirjutada „nõukogu otsus 1. septembrist 2010. a“? – Kirjutage nõukogu 1. septembri 2010. a ~ aasta otsus.

2010-06-03
Viiekohaline arv 10 000 on tühikuga.

2010-05-18
3D-kino on sidekriipsuga.

2010-04-25
Kas kirjutada „direktori käskkiri 25. märtsist 2010. a“ või kuidagi teisiti? – Kirjutage
direktori 25. märtsi 2010. a ~ aasta käskkiri.

2010-02-24
Vaheaeg on 20.–28. märtsil = 20.–28. märtsini = 20. kuni 28. märtsini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips. Arvude järel on punkt.)

2010-02-14
Võib kirjutada kas 1990ndad või 1990-ndad (mitte „1990dad“, „1990'ndad“ vms). Kui järgneb sõna aastad, on arvu järel ainult punkt: 1990. aastad (mitte „1990-ndad aastad“, „1990ndad aastad“).

2010-02-03
Õige on 5. kuupäevaks, mitte „5-ndaks kuupäevaks“.

2010-01-31
Kirjutage kas Peeter I aeg või Peeter Esimese aeg.

2010-01-17
Kas sobib kirjutada „20-ne kuuline“, „15-ne punktine“, „17-me päevane“? – Ei. Sobivad variandid on
20kuuline ~ 20-kuuline, 15punktine ~ 15-punktine, 17päevane ~ 17-päevane.

2010-01-17
Võib kirjutada kas 3 + 2 süsteem,
3+2-süsteem või 3+2süsteem. Vt kogumik „Keelenõuanne soovitab 4“ (lk-d 202 ja 203; võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/191.pdf).

2010-01-04
Aastaarvu järel on punkt: 2009. aastani.

2010-01-03
Kas „kuni 31 jaanuar“, „kuni 31. jaanuar“ või kuidagi teisiti? – Kirjutada võib kas 31. jaanuarini või kuni 31. jaanuarini.

2010-01-03
Võib kirjutada nii 19- ja 25aastased vastajad kui ka 19- ja 25-aastased vastajad.

2010-01-03
Võib kirjutada nii 48tunnine kui ka 48-tunnine.

2010-01-03
Kuidas kirjutada kahekümne esimesest kuni kahekümne viienda novembrini numbritega? – Kirjutage 21.–25.11 (arvude vahel on mõttekriips).

2010-01-03
Selts asutati 1920.
Selts asutati 1920. aastal.
Selts asutati 1920. a.
Milline kolmest lausest on korrektne? – Kõik on õiged.

2009-12-18
Esimesest jaanuarist on 1. jaanuarist (mitte „1 jaanuarist“).

2009-12-05
Paragrahvimärgi ja numbri vahel on tühik:
§ 23,
§-d 19, 21 ja 23.

2009-11-23
Võib kirjutada nii 9. klass kui ka IX klass.

2009-11-18
Korrektne on Tartu rahu 90. aastapäev.

2009-10-26
Kas on õigesti kirjutatud „140.aastase teatri kunstnikud“? – Peab olema kas 140aastase või 140-aastase.

2009-10-24
Kirjutage vanuses 7–19 aastat (arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips).

2009-10-22
Õige on 6. novembril (mitte „6-ndal novembril“).

2009-10-21
Arvu ja ruutmeetri lühendi vahel on tühik, nt 17 m².

2009-10-16
Kas omastavas käändes on „20nda aastapäeva“? – Ei, korrektne on 20. aastapäeva.

2009-10-09
Kas kirjutada „1600ndate aastate keskpaigast“? – Kirjutage 1600. aastate keskpaigast.

2009-10-03
Paragrahvimärgile ei lisata tüvevokaali, seega §-s 89 (mitte „§-is 89“).

2009-10-03
Kuidas kirjutada kuupäeva? – Mõni näidis: 3. aprillil 2009. a, 3. aprill 2009,
3. IV 2009, 03.04.2009, 3.4.2009.

2009-10-02
Araabia numbriga kirjutatud järgarvu lõpus on punkt: 8. kuu 15. päeval.

2009-08-24
Kirjutage 50. eluaastates (mitte „50ndates eluaastates“).

2009-08-24
Omastavas käändes on õige 100. aastapäeva, mitte „100nda aastapäeva“.

2009-08-20
Paragrahvimärgi ja arvu vahel on tühik, nt § 5, 5. §.

2009-08-17
Mul on vaja arvu sõnaga dubleerida. Kas kirjutada sõna samas käändes, milles on arv, või jätta nimetavasse? – Soovitame esimest võimalust, nt 400 (neljasaja) krooni eest.

2009-05-15
Kirjutada tühikuga: 5. juunist (mitte „5.juunist“).

2009-05-11
Sobib kirjutada 10% lahus, mitte „10%-line lahus“.

2009-05-01
Soovin kirjutada päeva numbrist ja kuu numbrist koosnevat daatumit araabia numbritega. Kas kuu numbri järel on punkt? – Sellisel juhul kuu numbri järele punkti ei panda, nt 13. oktoobril on 13.10, 11. novembril on 11.11 (vrd kolmest komponendist koosnevad 13.10.1995, 11.11.2000, kus pole viimase arvu järel punkti).

2009-05-01
Kas kirjutada „20%-line käibemaks“? – Kirjutage 20% käibemaks või 20% suurune käibemaks.

2009-04-03
Kas kirjutada „7ndal korrusel“? – Ei, 7. korrusel.

2009-01-26
Kirjutage 290 000, mitte „290 tuhat“.

2009-01-04
Kuupäevavahemiku väljendamiseks on järgmised võimalused: Näitus on lahti 5.–26. mail = 5.–26. maini = 5. kuni 26. maini. (NB! Arvude vahel on mõttekriips.) Kahe järjestikuse päeva puhul on lisavõimalus: Näitus on lahti 5. ja 6. mail.

2009-01-04
Arvu ja mõõtühiku lühendi vahel on tühik, nt 200 milliliitrit on 200 ml, 1 sentiliiter on 1 cl, 25 liitrit on 25 l, 18 sentimeetrit on 18 cm, 15 millimeetrit on 15 mm.

2009-01-04
Kas sobib kirjutada „2004ndal aastal“ ja „2005ndast aastast“? – Korrektsed on 2004. aastal ja 2005. aastast.

2009-01-04
Mul on tekstis telefoninumber. Kuidas kirjutada telefoninumbreid? –
Telefoninumbreid rühmitatakse Rahvusvahelise Sideliidu soovituse järgi tagantpoolt alates nelja kaupa: 5334 5678,
631 3731. Rahvusvahelise riigikoodi alguses on plussmärk, riigikoodi ei panda sulgudesse: +372 631 3731. Sulgudeta kirjutatakse ka mobiiltelefoni võrgukood: 5353 5555.

2009-01-04
Õige on kirjutada kas 16–20aastased vastajad (kokku) või 16–20-aastased vastajad (sidekriipsuga). NB! Arvude vahel on mõttekriips, mitte sidekriips.
Väär on „16-20 aastased“.

2008-12-05
Kirjutage ±5 (tühikuta).

2008-11-30
Õige on kirjutada 2009. a ~ 2009. aasta (arvu järel on punkt).

2008-11-26
Õige on 25% allahindlus, mitte „25%-line allahindlus“.

2008-10-26
Võib kirjutada kas 14–19-aastaste või 14–19aastaste (arvude vahel on mõttekriips), mitte „14-19 - aastaste“.

2008-05-05
Õige on kirjutada 2008. a (aastaarvu järel on punkt).

2008-03-10
Kolmekümne viie sekundi jooksul on numbritega 35 sekundi jooksul (mitte „35. sekundi“ ega „35-e sekundi“).

2008-01-17
Tavatekstis on kellaaeg punktiga, nt 10.10.

2007-09-21
Kas õige on „110.-ndast aastapäevast“? – Ei, 110. aastapäevast.

2007-09-01
Võib kirjutada kas 50 000-kroonine või 50 000kroonine (mitte „50 000 kroonine“).

2007-08-20
Kirjutage TV3 ja Kanal 2 saated (mitte „TV3-e ja Kanal 2-e saated“, „TV3e ja Kanal 2e saated“).

2007-04-20
Nagu numbri ja protsendimärgi vahel pole tühikut, nii ka numbri ja promillimärgi vahel: 2,7‰.

2007-04-17
Kuidas kirjutada sõnadega arv 304 900? – Kolmsada neli tuhat üheksasada.

2007-04-09
Õige on kirjutada 2006.–2007. a (nii esimese kui ka teise aastaarvu järel on punkt).

2007-03-30
Aasta lühendi ees on tühik: 2007. a.

2007-02-05
325 600 on sõnadega kolmsada kakskümmend viis tuhat kuussada.

2006-11-27
Arvude poolitamine (nt 3 000
000) ei ole lubatud. Selleks et arv jääks ühele reale, tuleb kasutada poolitamatuid tühikuid (Ctrl + Shift + tühikuklahv).

2006-05-24
Kas „1985-ndal aastal“ on korrektne? – Ei, õigesti on 1985. aastal ja 1985. a (arvu ja lühendi vahel on tühik).

2006-02-21
Eesti keeles ei panda järguühikute klasside vahele komasid: arvu miljon viissada tuhat ei ole õige kirjutada 1,500,000, vaid 1 500 000.

2006-01-01
Õige on kirjutada 2.a klass ~ IIa klass, 6.a klass ~ VIa klass, 8.b klass ~ VIIIb klass, 9.c klass ~ IXc klass. Klassi järjekorranumbri järel on väiketäht.

2006-01-01
Õige on 5% määr (mitte „5%line määr“).

2005-10-28
Kuidas on Kanal 2 omastavas käändes? – Õige on Kanal 2 (mitte „Kanal 2e“) tegevjuht.

2005-10-14
„70. juubel“ pole õige, sobib kirjutada nt 70 aasta juubel.

2005-09-22
Majanumbri juures on õige väiketäht, nt Vabaduse 121b.

2005-09-16
Milliseid kirjavahemärke kasutada, kui on vaja märkida õppeaastat? – Õiged võimalused on 2005/2006. õa (kaldkriipsuga), 2005.-2006. õa (sidekriipsuga) ja 2005.–2006. õa (mõttekriipsuga). NB! Jälgige hoolega punktide asukohta eri võimalustes!

2005-06-01
Neljakohalises arvus (nt 4534) ei ole tühikut.

2005-02-22
4. märtsil 2005. a – lühendi a järel ei ole punkt kohustuslik, ent järgarvude järel on.

2005-01-25
Kirjutada 2 457 700 on selgem kui 2457,7 tuhat.

2005-01-01
Kuidas on numbrite ja tähistega kahekümneprotsendine hinnatõus ja kuuekümnevatine pirn? –
20% hinnatõus, 60 W pirn.

2005-01-01
Kuidas kirjutada aastaarve? – Mõni näidis: 1996. aastal või 1996. a, aastal 1959, aastail 1985–1996 või 1985–96, aastad 2002–2009, 1980.–1990. aastad, 1980.–90. aastad, 1960ndail, 1960. aastail, aastaiks 1998–2002.

2005-01-01
Kas ühendis 20 inimesele peab arvu järel käändelõppu näitama või mitte? – Ei pea, sest kääne selgub järgnevast sõnast.

2004-10-26
Õige on § 13 ja § 16 või §-d 13 ja 16, ent mitte „§§ 13 ja 16“.

2004-09-07
Kuidas kirjutada sõnadega 2005. aastal? – Õige on kirjutada kõik sõnad lahku: kahe tuhande viiendal aastal.

2004-05-11
Õige on kirjutada 70aastane (kokku) ~ 70-aastane (sidekriipsuga), aga 70 aasta vanune (lahku).

2004-03-23
770 tuhat on õige kirjutada 770 000, aga kuidas kirjutada 770,5 tuhat? – See on
770 500.

2004-01-19
Kuidas kirjutada kolmekümnendal sünnipäeval? – 30. sünnipäeval. Järjendit -ndal pole vaja siin kirjutada.

2004-01-16
Numbrid 1–10 kirjutatakse tekstis tavaliselt sõnaga.

2003-11-19
Võib kirjutada 1980. aastatel või 1980ndatel ~ 1980-ndatel.
Kahe kümnendi puhul võib kirjutada nt 1980.–90. aastatel, ent veel parem on 1980.–1990. aastatel.

2003-10-17
Protsendimärk on õige kirjutada numbriga kokku: 5%.

2003-05-26
Järgarvu järel peab olema punkt, nt 31. detsembril 2002. aastal.

2003-05-19
Kui kuupäevas pole tühikuid, ei ole tühikuid ka mõttekriipsu ümber: 14.11.1950–21.12.2005 (vrd 14. XI 1950 – 21. XII 2005).
NB! Õige on siin mõttekriips (asendab sõna kuni), mitte sidekriips.

2003-01-27
Kuidas kirjutada järgarvsõna kahesaja kuuekümne esimesele, kui ei järgne sõna, mis näitab arvu käänet? – Hädalahendus on 261sele ~ 261-sele, võimaluse korral tuleks lisada käänet näitav sõna, nt 261. osavõtjale.

2001-09-10
Etendus toimub 8., 10., 11. ja 16. oktoobril.
Selles lauses on kõigi arvude järel punkt, sest tegu on järgarvudega.

2001-01-18
Õige on 10. jaanuaril, mitte „10-ndal jaanuaril“.
Sama moodi on korrektne 10. kuupäeval, mitte „10-ndal kuupäeval“.

2001-01-16
Õige on kirjutada § 27 (tühikuga).

2000-11-09
Õige on alates 20. novembrist (mitte „20-ndast novembrist“).

2000-09-28
Õige on kirjutada 4 °C, mitte „4° C“.

2000-09-15
Soovitame kirjutada 1940. aastad, mitte „1940ndad aastad“.

2000-08-23
Võib kirjutada kas 30 000 krooni suurune summa (sidekriipsuta, kõik sõnad lahku), 30 000-kroonine summa või
30 000kroonine summa.

2000-05-12
Kui arvu käände saame teada talle vahetult järgnevast sõnast, on käändelõpp arvu juures liigne, seega „30ks tükiks“ asemel kirjutage 30 tükiks.

2000-05-04
Õige on valitsuse 5. mai 2000. a määrus nr 5, mitte „määrus nr 5 5. maist 2000. a“.

1999-06-28
Kümnendmurru täis- ja murdosa vahele pannakse eesti keeles koma (mitte punkt), nt 4,3 km, 15,5%.

1999-05-05
Õige on kirjutada 25. maiks (mitte „25ndaks maiks“).

1999-04-16
Kas tohib suurte arvude märkimisel kasutada numbrirühmade vahel koma? – See pole eestipärane. Rühmade vahele jäetagu tühik, nt 2 678 850 kr.

1998-11-10
Õige on iga 15. tellija (mitte „15-nes“).

1998-01-05
Õige on kirjutada läks Raadio 2 (või Raadio 2sse) ja Raadio 2 meeskond. Väärad variandid on „läks Raadio 2hte“ ja „Raadio 2e meeskond“.

1996-11-26
Võib kirjutada kas 20aastaselt või 20-aastaselt.

1996-04-01
Majutuskohas on üheinimesetuba (kokku), sobib ka ühetuba (nagu spordis kahepaat, ühekelk), ent ei sobi kirjutada „1-inimesetuba“.

1996-03-29
5 grammi on lühemalt 5 g (mitte „5gr“). Arvu järel on tühik!