Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
lühendamine, kirjavahemärgid lühendites2019-02-08
Telekanali nimetusena tarvitatavat lühendit võib käänata sidekriipsuga või ilma: ETV+-s ~ ETV+s.

2019-01-28
Lühendit KOV võiks käänata tüvevokaaliga: KOVide, sest lühendit loetakse üldiselt [kovv].

2019-01-24
Kokku-lahkukirjutus: YOLO-eluhoiak; you-only-live-once-eluhoiak.

2018-11-19
Sobib kirjutada LED-valgusti või leedvalgusti.

2018-09-19
Nime TalTech käänatakse ülakomata: omastavas TalTechi, osastavas käändes TalTechi.

2018-08-22
Kas lühendit St. sobib ka eesti keeles kasutada? Lühendit inglise sõnast saint võib eestikeelses tekstis kasutada, ent soovitame selle siiski välja kirjutada, näiteks St. Edwardi kool või Saint Edwardi kool.

2015-09-23
Haridusliku erivajaduse kohta on käibel lühend HEV.
HEV-õpilane on sidekriipsuga.

2015-08-28
Pealkirjadest saadud suurtähtlühenditel pole jutumärke, nt telesaate „Aktuaalne kaamera“ lühend on AK.

2014-05-14
Ladina lühend et al. on eesti tekstis kursiivis, lühendi lõpus on punkt. See tähendab et alii 'ja teised'.

2014-05-12
Tekstis sobib lühendi USD asemel kirjutada USA dollar.

2014-04-23
Nelja-aastane laps on lühendatult 4 a laps (arvu ja lühendi vahel on tühik, mitte sidekriips). Vt ka „Eesti keele käsiraamat“ (http://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=10&id=73).

2014-01-01
Kirjutage 2015. a ja 2016. a (enne aasta lühendit on tühik).

2013-11-01
Lühendit LEADER võib käänata kas sidekriipsuga või ilma: LEADER-i ~ LEADERi. Täiendina on see omastavas käändes: LEADER-i programm ~ LEADERi programm. Võib kasutada ka nimena (suure algustähega): Leaderi programm. Väär on kirjutada LEADER programm või Leader programm (täiend on käänamata).

2013-08-28
Sõna komplekt soovitame lühendada kmpl (kpl on 'kauplus').

2012-10-26
Kilovatt-tund on lühendiga kWh (kaldkriipsu ei ole).

2012-10-17
Kuidas lühendada 240-tunnine koolitus? – Kirjutage 240 t koolitus.

2012-10-12
Ühendi inglise keeles lühend on ingl (mitte „ing k“).

2012-01-01
Kas võib kasutada lühendeid MEEK 'miljon Eesti krooni' ja MEUR 'miljon eurot'? – Miljon krooni saab lühendada mln kr, miljon eurot saab lühendada mln €. Lühendit MEEK ega MEUR ei ole vaja kasutada.

2011-05-01
Kui hinna täis- või kümnendosa on null, võib hinnasildil kasutada selle asemel mõttekriipsu, nt 12.– (= 12 eurot), –.25 (= 25 senti). Jooksvas tekstis olgu kriipsu asemel sõna (euro, sent) või lühend, nt 12 eurot ~ 12 €, 25 senti ~ 25 s. Eurohindade kirjutamist on selgitanud Maire Raadik aadressil http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=175 ja raamatus „Väikesed tarbetekstid“ (http://keeleabi.eki.ee/pdf/vaikesed_tarbetekstid2.pdf, vt lk 57–59).

2011-03-20
Euro üleeuroopalise pankadevahelise intressimäära lühendi võib ÕSi järgi kirjutada kujul EURIBOR või euribor.

2011-02-24
Kas kirjutada „R.S.V.P. 20. aprill“ või „R.S.V.P. 20. aprilliks“? – Soovitame prantsuse lühendi asemel kirjutada eesti keeles, nt Palume vastust 20. aprilliks.

2011-01-28
Kas 25-sentimeetrine ~ 25sentimeetrine lõik on lühemalt „25-cm-ne lõik“? – Ei, see on 25 cm lõik.

2011-01-13
Hinna ja euro tähise vahel on tühik, nt 1 €.

2011-01-02
Sõna alates lühend on al

2011-01-02
Sõna aastakäik lühend võib olla ak

2010-12-05
Sõna köide lühend on kd

2010-10-03
Mida tähendab lühend IKT? – See on 'info- ja kommunikatsioonitehnoloogia'.

2010-10-01
Kas sildile on õige kirjutada „šampoon Dove kõõmav.“? – Ei, kirjutage Dove'i kõõmašampoon.

2010-09-16
Ladina ibidem tähendab 'sealsamas'.

2010-06-06
Kuidas lühendada sõna tund? – Tavatekstis sobib t, tunni rahvusvaheline tähis on h.

2010-06-06
Inglise keeles on nii barbecue kui ka barbeque. Kui neid kasutatakse eesti liitsõnades, läheb vaja sidekriipsu:
barbecue-marinaad ~ barbeque-marinaad, barbecue-ribi ~ barbeque-ribi. Veel paremad on sõnad grillmarinaad ja grillribi. Me ei soovita mugandit „barbeküü“ ega lühendit BBQ.

2010-06-06
Eesti Rahvusringhäälingu lühend on ERR. Omastava käände vorm on ERRi ~ ERR-i.

2010-06-06
Eesti teadusinfosüsteemi lühend on ETIS, mida loetakse sõnana [etis]. Seesütlev kääne on ETISes ~ ETIS-es.

2010-05-26
Võib kirjutada 155millimeetrine ~ 155-millimeetrine haubits.
Lühendiga on 155 mm haubits (arvu ja lühendi vahel on tühik).

2010-05-23
Mida tähendab lühend jrk? – See on 'järjekord; järjekorranumber'.

2010-05-23
Sõna jaoskond lühend on jsk

2010-05-23
Inglise lühendit asap (as soon as possible 'niipea kui võimalik') ei soovita me eesti tekstis kasutada. Selle asemel tarvitatagu eesti keelt: niipea kui võimalik, nii ruttu kui võimalik, esimesel võimalusel.

2010-05-18
3D-kino on sidekriipsuga.

2010-05-16
Kuidas lühendada sõnu minimaalne ja minimaalselt? – min

2010-04-25
Kuidas lühendada endine õpilane? – Lühendage end õpil

2010-04-25
Me ei soovita kasutada lühendit EV Eesti Vabariigi tähenduses.

2010-03-22
GM-toit, GM-kartulid jms on sidekriipsuga.
GM tähendab 'geneetiliselt muundatud'.

2010-03-07
Sõna filosoofiadoktor eesti lühend on filos-dr, inglise lühend PhD (vt http://www.eki.ee/dict/qs2013/lyhendid.pdf). Akadeemiliste kraadide kirjutamise kohta on infot Maire Raadiku raamatus „Väikesed tarbetekstid“ (http://keeleabi.eki.ee/pdf/vaikesed_tarbetekstid2.pdf, vt lk 18 jj).

2010-03-07
15 krooni kilogramm on lühemalt 15 kr/kg

2010-03-07
Sõnaühendi meie ajaarvamise järgi lühend on m.a.j

2010-03-07
Sõna inimene lühend on in

2010-02-24
Sõnaühend korduma kippuvad küsimused on väiketähtedega (lühend on suurtäheline KKK).

2010-02-24
Sõna ekvivalent lühend on ekv

2010-02-24
Lühend RÕK (haridusteemalises tekstis) tähendab 'riiklik õppekava'.

2010-02-24
Sõna oblast lühend on obl

2010-02-24
Estonian Business Schooli lühendi EBS omastav kääne on EBSi (sidekriipsuta) või EBS-i (sidekriipsuga).

2010-02-16
Lühend kr 'kroon' arvu järel on väikese tähega: 25 kr.

2010-02-14
Hiina keele lühend on hn

2010-02-14
Elektriküünlad on LED-lampidega.
LED-lamp on sidekriipsuga. Rööpvõimalus on leedlamp.

2010-02-14
Pimedate Ööde filmifestivali lühend on PÖFF. Kuidas on selle omastav kääne? – PÖFFi ~ PÖFF-i.

2010-02-14
Kuidas on rootsi keele lühend? – rts

2010-02-14
Sõna supilusikatäis võib lühendada sl või spl

2010-02-14
Kirja lõpus enne järelkirja võib kasutada ladina lühendit P. S. (kahe punkti ja tühikuga, ÕSi järgi püstkirjas) või eesti lühendit PS (püstkirjas, punktideta ja tühikuta). Ladina lühend lähtub väljendist post scriptum 'pärast juurdekirjutatu', eesti lühend mugandist postskriptum.
Eesti lühendi PS ja lause vahel on punkt, nt
PS. Teatan veel, et ..

2010-02-14
Inglise high fidelity lühendid on ÕSi järgi hi-fi ja hifi.

2010-02-14
Kuidas on sõna paragrahv lühend, kas „paragr“, „pgr“, „prgh“, „prgr“ või mõni muu? – Kõige selgem on kasutada tähist §.

2010-02-14
Ladina sõna candidatus lühend on cand. (kursiivis ja punktiga)

2010-02-14
Ühendkuningriigi lühend on ÕSi lühendivalimiku järgi ÜK (mitte UK).

2010-02-14
Kuidas lühendada sõna sent? – s

2010-02-14
Sõna niinimetatud lühend on nn

2010-02-14
Sõna minut lühend on min

2010-02-14
Kilomeetrit tunnis lühendatakse tavakasutuses km/t, erialakasutuses (nt füüsikas) on km/h. Üldkeeles ja oskuskeeles lühendatakse sõna tund erinevalt.

2010-02-14
Mida tähendab lühend RAS? – See on 'riigiaktsiaselts'.

2010-02-14
Lühend jts tähendab 'ja teised sellised'.

2010-01-31
Kuidas lühendada sõna nädal? – ÕSi lühendivalimik annab lühendi näd

2010-01-17
Väljendi ja nii edasi lühend on jne

2010-01-03
Selts asutati 1920.
Selts asutati 1920. aastal.
Selts asutati 1920. a.
Milline kolmest lausest on korrektne? – Kõik on õiged.

2009-12-10
Võib kirjutada kas ARKi büroo või ARK-i büroo.

2009-12-05
Kuidas lühendada sõna magister? – mag

2009-11-21
Kuidas hääldada eesti tekstis ingliskeelset laserplaadilühendit CD? – Hääldage [tsee-dee], mitte [sii-dii].

2009-11-21
Heebrea keele lühend on hbr

2009-11-13
Võib kirjutada nii vipikaart kui ka VIPi-kaart.

2009-11-07
Sõna sündinud võib lühendada snd
Sõna surnud lühend võib olla srn

2009-10-24
Kuidas lühendada võib-olla? – v-o

2009-10-24
Mida tähendavad lühendid korp! ja ksv! üliõpilaselu käsitlevas tekstis? – Need on korporatsioon ja kaasvõitleja.

2009-10-24
Kuidas lühendada sõnapaari akadeemiline tund? – Näiteks akad t või ak t

2009-10-21
Arvu ja ruutmeetri lühendi vahel on tühik, nt 17 m².

2009-09-12
Kuidas lugeda lühendit DVD? – Lugege [dee-vee-dee], mitte [dii-vii-dii].

2009-09-11
Lühendid pr 'proua' ja hr 'härra' on lause sees väikese algustähega.

2009-09-07
Sõna baar (mõõtühik) lühend on bar, nt üle 16 bar

2009-08-20
Kuidas lühendada sõna võrdle? – vrd

2009-08-20
Kuidas lühendada peab olema? – p.o

2009-08-20
Kas sõna osakond lühendada „osak“? – Soovitame lühendit osk

2009-08-20
Kuidas lühendada sõnu õpilane ja õpetaja? – Õpilane on õpil, õpetaja on õp

2009-08-20
Sõna füüsika-matemaatikakandidaat soovitame lühendada füüs-mat-knd

2009-08-17
Kuidas lühendada sõna seersant? – srs

2009-08-17
Sõna klassijuhataja võib lühendada kl-juh (mitte „kl.juh“).

2009-06-30
Kui lause lõpus on ladina lühend, mis lõpeb punktiga, jääb kogu lause lõppu üks punkt.

2009-05-26
Kirjutage IT-osakond ja IT-juht sidekriipsuga.

2009-05-01
Kust saab infot hoiatustähisega kaubamärginime käänamise kohta? – Vt http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=133.

2009-05-01
UV-kiirgus on sidekriipsuga ja see tähendab 'ultraviolettkiirgus'.

2009-05-01
Kuidas on sõna number lühendi nr ainsuse omastav ja osastav ning mitmuse nimetav, omastav ja osastav? – Ainsuse omastav on nr (lühendile ei lisata midagi, sest omastaval käändel puudub lõpp), ainsuse osastav on nr-t (lühend + käändelõpp), mitmuse nimetav on nr-d (lühend + mitmuse tunnus), mitmuse omastav nr-te (lühend + mitmuse tunnus), mitmuse osastav nr-id (lühend + mitmuse tunnus + käändelõpp).

2009-05-01
Kuidas lühendada Nõukogude Liit? – Kasutusel on lühend NSVL (mitte N. Liit ega N Liit), omastavas NSVL-i ~ NSVLi.

2009-05-01
Kuidas lühendada lasteaed-algkool? – Näiteks suurtähtlühendiga LAAK.

2009-04-29
Sõna näiteks lühend on nt, mitte „näit“.

2009-03-20
Sõna assistent lühend on ass

2009-01-12
Kuidas lühendada sõna triljon? – Sobib trln.

2009-01-04
Kuidas on lühendi HIV omastav kääne? – Kui lühendit loetakse tähekaupa [haa-ii-vee], on omastav HIV. Kui seda lühendit loetakse sõnana [hiv], on omastav kääne HIV-i ~ HIVi.
Seega võib kirjutada HIV ~ HIV-i ~ HIVi levik.

2009-01-04
Kuidas lühendada sõnu seenior ja juunior? – ÕSi järgi on esimese lühend sen ja teise lühend jun või jr

2009-01-04
Arvu ja mõõtühiku lühendi vahel on tühik, nt 200 milliliitrit on 200 ml, 1 sentiliiter on 1 cl, 25 liitrit on 25 l, 18 sentimeetrit on 18 cm, 15 millimeetrit on 15 mm.

2009-01-04
Kuidas lühendada jaapani keel? – jpn

2008-12-09
Sõna lõige lühendatakse lg, nt § 6 lg 2.

2008-11-14
Sõna detsibell lühend on dB

2008-11-09
Kuidas vormistada sõna lõige mitmuse lõiked lühend (juristikas)? – Õige on lg-d.
Kuidas lühendada vorme lõikes, lõikest, lõikel ja lõigete? – Need lühendid on lg-s, lg-st, lg-l, lg-te.

2008-09-18
Eesti keele lühend on ÕSi lühendivalimiku järgi ee.

2008-09-17
Õige on kirjutada SMS-laenu andja.

2008-05-30
Võib kirjutada nii AIDSi-epideemia kui ka aidsiepideemia.

2008-03-13
Õige on kirjutada ITIC-kaart.

2008-02-02
Lühend ld tähendab 'ladina keeles'.

2008-02-02
Lause keskel on õige kirjutada e-maksuamet, lause alguses E-maksuamet.

2008-01-01
Seda, missugused on üldkasutatavad lühendid, võib vaadata Tiiu Erelti raamatust „Eesti ortograafia“ (5. tr 2016), Mati Erelti, Tiiu Erelti ja Kristiina Rossi „Eesti keele käsiraamatust“ (4. tr 2020) ning Maire Raadiku raamatust „Väikesed tarbetekstid“ (2. tr 2014). Lühendivalimiku on esitanud ka õigekeelsussõnaraamat (vt http://www.eki.ee/dict/qs2013/lyhendid.pdf).

2007-12-05
Lühend khk tähendab 'kihelkond'.

2007-12-03
Sõna kvartal lühendatakse kv

2007-10-02
Kas arveldusarve lühend on „a/a“? – Õige termin on arvelduskonto, mille lühend on ak.

2007-09-24
Sõna tulundusühistu lühend on TuÜ.

2007-08-20
Kuidas lühendada enne Kristuse sündi ja pärast Kristuse sündi? – Lühendid on eKr ja pKr (tühikuid pole).

2007-05-11
Kirjutage J. S. Bach (eesnimetähtede järel on tühikud).

2007-05-11
Sõna emeriitprofessor võib lühendada em-prof (vt ÕSi lühendivalimik).

2007-04-10
Õige on kirjutada CD-mängija ja DVD-mängija (sidekriipsuga).

2007-02-13
Sõna perekond lühend on prk

2007-01-24
Sõna veebruar lühendatakse veebr, mitte „veeb“.

2007-01-20
Euro lühend EUR sobib valuutakursitabelitesse, tekstis kasutatagu sõna euro või tähist .

2006-10-26
Ühendi ja järgmised lühend on jj (kaks j-tähte kõrvuti).

2006-10-10
Sõna isikukood lühend on ik.

2006-10-09
Sõna eksemplar lühend on eks (mitte „ex“).

2006-10-04
Lühend u tähendab 'umbes'.

2006-10-04
Kuidas kirjutada lühendatult punktides 6, 7 ja 8? – Õige on p-des 6, 7 ja 8.

2006-09-29
Sõna puiestee lühend on pst

2006-09-27
Sõna kohusetäitja lühend on kt (ilma sisepunktita).

2006-09-06
Sõna direktor lühend on dir

2006-06-13
Eesnimetähe punkti ja perekonnanime vahel on tühik (nt A. Ansip).

2006-06-02
Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lühend on ÜRO. Kuidas on selle seesütlev kääne? – ÜROs või ÜRO-s.

2006-05-10
Sõna ruumimeeter lühend on rm

2006-05-01
Kust leian seadusnimetuste lühendeid? – Vt https://www.riigiteataja.ee/lyhendid.html?sorteeri=pealkiri&kasvav=true.

2006-04-05
Ameerika Ühendriikide lühend on USA. Selle lühendi seesütlev kääne on USAs ~ USA-s.

2006-03-15
Sõnaühend enne meie ajaarvamist lühendatakse e.m.a (lõpupunktita).

2006-03-08
Sõna registreerimisnumber lühend on reg-nr (mitte „reg.nr“).

2006-01-10
Kas esimese Eesti Vabariigi kohta käib lühend EW? – Ei. Kõige täpsemalt väljendab mõtet ehk sõjaeelne Eesti Vabariik.

2006-01-01
Mida tähendab lühend s.a? – Sel aastal.

2005-12-20
Õige on BMW-d ~ BMWd, mitte BMW'd.

2005-11-30
Lühend kod tähendab 'kodanik'.

2005-10-21
Sõnad m-parkimine ja e-kaubandus on lause keskel väikese tähega.

2005-09-27
Sõnade maksimaalne ja maksimaalselt lühend on x-iga: max (lühendi lõpus ei ole punkti).

2005-09-27
Kuidas vormistada sõna digi-TV seestütlevat käänet? – Võimalik on kirjutada
digi-TVst või digi-TV-st.

2005-09-20
Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liit on lühendiga NSVL. Kuidas kirjutada selle lühendi omastavat käänet? – Õiged variandid on NSVL-i ja NSVLi, mitte NSVLu ega NSVL-u.

2005-09-07
Tallinna lühend on Tln

2005-09-02
Mida tähendab Glavlit? – See on Kirjandus- ja Kirjastusasjade Peavalitsuse venekeelse nimetuse lühend (vt „Eesti entsüklopeedia“ artikkel tsensuur).

2005-08-29
Kas õige on vipp või VIP? – Mõlemad on lubatud, võib kirjutada nii vippklient (kokku) kui ka VIP-klient (sidekriipsuga).

2005-06-27
Mida tähendab lühend GMO? – See on 'geneetiliselt muundatud organism'.

2005-05-23
Sõna õppeaasta lühend on õa (mitte „õ-a“, „õ/a“, „õ.a.“).

2005-04-29
Sõna „arveldusarve“ asemel on korrektne kasutada sõna arvelduskonto, selle sõna lühend on ak, mitte a/k.

2005-03-04
Lühendi lõppu punkti panemine ei olene sellest, kas lühendi taga peituv sõna on nimetavas või muus käändes, nt vormid aasta ja aastal lühendatakase mõlemad a (mitte: aasta – a ja aastal – a.).
Aastaarvu ja lühendi a vahele peab jätma tühiku: 1996. a, mitte 1996.a.

2005-02-22
4. märtsil 2005. a – lühendi a järel ei ole punkt kohustuslik, ent järgarvude järel on.

2005-02-22
Sõnad „sotsvõistlus“, „admin“ jts eesti kirjakeelde ei sobi.

2005-02-22
Kas NATO asemel tohib kirjutada Nato? – Ametlikus tekstis me ei soovita seda teha.

2005-02-15
Lühend op. (opus) on ladina keelest, see lühend on kursiivis ja punktiga.

2005-01-25
Lühend v.a tähendab nii 'väga austatud' kui ka 'välja arvatud'. (Mõlemal juhul pannakse ka sisepunkt.)

2005-01-01
Kas lühendite järele peab punkti panema? – Üldkasutatavate väiketähtlühendite järele ei ole tarvis punkti panna. Kui lühend langeb kokku mõne eestikeelse sõnaga, siis pannakse sisepunkt (k.a, s.a). Suurtähtlühendi lõppu ega sisse punkte ei panda. (Tiiu Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud tr. Tallinn, 2016, lk 58–59.)

2005-01-01
Kuidas käänata mitmuses lühendeid lk, nr ja a? – Käände väljendamiseks lisage lühendile sidekriipsuga mitmuse tunnus ja käändelõpp: lk-de, nr-te, a-tel ~ a-il. Selleks tuleb täissõna välja lugeda: lehekülgede, numbrite, aastatel = aastail.

2005-01-01
Kas sõna number võib lühendada No.? – Ei, õige on nr (punkti panemine pole kohustuslik).

2004-12-08
Kirjutage MK-etapp (sidekriipsuga).

2004-12-07
Kuidas lühendada ladinakeelset sõna versus? – Õige on kursiivis ja punktiga lühend vs.

2004-11-22
Kas Eesti kroon lühendada hindade puhul kr või EEK? – Lühendage kr. EEK on õige nt valuutakursitabelites.

2004-11-12
Euroopa Liidu lühend on EL. Kuidas kirjutada selle omastavat käänet? – ELi või EL-i.

2004-11-04
Lühend lo tähendab linnaosa.

2004-11-03
Lühend skp tähendab 'selle kuu päeval'.

2004-10-25
Sõna ööpäev lühend on ööp

2004-10-07
Eesti üldkasutatavate lühendite järele ei pea punkti panema. Ladina lühendite järel on punkt (nt etc., ibid., op. cit.).

2004-10-06
Kuupäev on lühendatult kp (mitte „KP“).

2004-10-04
Õige on HIV ehk HI-viirus (mitte „HIV-viirus“). V märgib lühendis ingliskeelset sõna virus.

2004-10-04
Suurtähtlühendi AIDS kõrval on õige ka aids.

2004-09-20
Lühend jt tähendab 'ja teised'.

2004-09-17
Sõna number lühend on nr (mitte „Nr“). Selle lühendi peame suure algustähega kirjutama vaid lause algul.

2004-09-14
Sõna nii-öelda lühend on sidekriipsuga: n-ö (mitte „nö“).
Sõna näiteks lühend on nt (mitte „n“).

2004-08-27
Sõnaühendi see on lühend on sisepunktiga: s.o (mitte „so“).

2004-08-26
Õige on kirjutada IT-teenus (sidekriipsuga).

2004-08-17
Sõna lugupeetud lühendatakse lp (mitte „lgp“).

2004-06-28
Kuidas lühendada sõna nooremleitnant? – Sidekriipsuga: n-ltn

2004-06-22
Õige on kirjutada e-riik, aga lause alguses E-riik (suure algustähega).

2004-06-11
Õige on kirjutada K. Juurik. Eesnime lühendamisel jäetakse punkti järele tühik.

2004-06-11
Mida tähendab lühend SWOT? – See on inglise päritolu: strengths, weaknesses, opportunities, threats 'tugevad küljed, nõrgad küljed, võimalused, ohud'.

2004-05-31
Sõna mobiiltelefon lühend võib olla mob

2004-05-21
Kuidas on hollandi keele lühend? – holl

2004-05-18
Küsija ütles, et jurist on tema tekstis pannud käändevormidesse AS-i, AS-ilt jne ülakoma: AS'i, AS'ilt. – Õige on kirjutada ASi või AS-i ja ASilt või AS-ilt.

2004-05-17
Sõna osaühing lühendi õiged käändevormid on (ainsuse osastavas) OÜd ja OÜ-d, (mitmuse omastavas) OÜde ja OÜ-de (mitte nt OÜ-t ega OÜte).

2004-04-27
Kumb on õige: kas e-post või meil? – Mõlemad on õiged. Lause alguses on e-post suure algustähega, mujal väikesega.

2004-03-17
Sõna aktsiaselts lühend on AS, ka lause keskel on see lühend suurte tähtedega.

2004-03-02
Sõna akadeemik lühend on akad

2004-03-01
Aadressis on tänava lühend tn liigne (Munga 6), aga maantee lühendit mnt on vaja (Riia mnt 4).

2004-02-27
Õige on kirjutada IT-juht (sidekriipsuga).

2004-02-26
Kas sõna registrikood lühend „reg-kood“ käib punktiga? – Õige on rg-kood, punkte ei ole.

2004-02-09
Kuidas lühendada sõna preili? – prl

2004-01-19
Kas sõna aasta lühendatakse ikka a? Kas see lühend ei tundu tühikute vahel imelik? – Lühend on a (nt 2004. a lõpetasin ülikooli.) ja selles pole midagi imelikku.

2004-01-16
Sõna korter lühendiks sobib krt

2004-01-14
Sõna paragrahvid märgitakse kirjas lühemalt §-d (mitte „§§“).

2004-01-14
Lühendit CV on õige hääldada [tsee-vee], mitte [sii-vii]. Lühend tuleb ladinakeelsest väljendist curriculum vitae.

2004-01-13
Õige on e-valitsus, aga lause alguses E-valitsus.

2004-01-09
Sõna telefon lühendage tel

2003-12-22
Keelte lühendid on hisp 'hispaania', ingl 'inglise' jt. Üleliigne on lisada nende järele sõna keel lühend k.

2003-12-15
Lühend ÄP on tuntud ajalehe Äripäev lühendina, aga mitte sõna äripäev lühendina. Poe lahtioleku märkimisel soovitame kasutada nädalapäevade algustähti: E–R 9–17 (mitte: ÄP 9–17).

2003-12-12
Kas õige on NATOsse või NATO-sse? – Suurtähtlühendi käänamisel võib panna sidekriipsu, kuid võib kirjutada ka ilma selleta.

2003-12-05
Sõna sihtasutus lühend on SA (mitte S/A).

2003-11-27
Miljoni lühend on mln, miljard on lühendatult mld

2003-11-26
Sõna aktsiaselts lühendi AS omastavat käänet võib vormistada kahte moodi: ASi ~ AS-i.

2003-10-21
Sõna kohusetäitja lühend on kt (lühendi lõpupunkt pole kohustuslik).

2003-10-16
Kas lühend vk tähenduses 'volikogu' sobib? – Jah.

2003-10-13
Saksa keele lühend on sks (lühendi lõpupunkt pole kohustuslik).

2003-10-02
Nii-öelda ja nõnda-öelda lühend on n-ö

2003-09-26
Lühend mh 'muu hulgas' on üldkasutatav ja tuntud.

2003-09-10
Nii tiitel doktor kui ka selle lühend dr on lause keskel väikese algustähega.

2003-09-08
Euroopa Liidu sisene on lühemalt ELi-sisene (sidekriipsuga).

2003-05-06
Sõna kindralmajor lühend on kin-mjr

2003-04-09
Prantsuskeelses lühendis R.S.V.P. on punkt iga tähe järel. (Lühend on tulnud prantsuse väljendist répondez s'il vous plaīt 'palun vastake'.)

2003-03-06
Mida tähendab lühend SMS? – See on inglise keelest: short message service.

2003-02-13
Kuidas lühendatakse liiter? – Väiketähega l

2003-02-05
Sõna osaühing lühend on , mitte „Oü“.

2003-01-27
ELi ~ EL-i valitsusjuhid, mitte ELu ega EL-u.
Lühendi tüvevokaali valimisel peame lähtuma viimase tähe hääldusest, mitte sõna tüvevokaalist. Kuna L hääldub [ell] ja omastav on [elli], on lühendi tüvevokaal i, mitte u.

2003-01-13
Kirjutage inva-WC.

2002-09-03
Sõna poolaasta lühend on pa

2002-06-10
Sõna viitseadmiral lühend on v-adm

2002-02-11
Sõna raudteejaam lühendid on rdtj ja rtj

2002-01-29
Sõna teelusikatäis on tl, mitte „tls“.

2001-10-30
Kuidas on lühend EVP mitmuse osastavas käändes? – EVPsid või EVP-sid, mõlemat moodi on õige.

2001-09-28
MM-võistlused on sidekriipsuga.

2001-08-15
Sõna mittetulundusühing lühend on MTÜ.

2001-05-11
Sõna kindralleitnant lühend on kin-ltn

2001-05-09
Sõna peatükk lühend on ptk

2001-05-07
Sõna aktsiaselts lühendi AS alaleütlevat käänet võib vormistada kahte moodi: ASile ~ AS-ile.

2001-01-22
Sõna filoloogiamagister lühend võib olla fil-mag

2001-01-08
Sõna tablett lühend võiks olla tbl

2000-11-30
Sõna leitnant lühend on ltn

2000-11-27
Sõna meditsiinidoktor lühend on med-dr

2000-11-15
See tähendab lühendatakse s.t või st (punktita).

2000-11-08
Kuidas lühendada sõna aastatuhat? – at

2000-10-17
Kuidas lühendada diplomeeritud insener? – dipl ins

2000-10-10
Sõna joonis võib lühendada jn

2000-10-09
Kuidas lühendada sõna sealhulgas? – sh (mitte „s.h“)

2000-05-12
Sõna artikkel lühendatakse art

2000-03-08
Sõna kolonel lühend on kol

2000-01-14
Lühend vms tähendab 'või muud sellist, või muu seesugune'.

1999-12-06
Sõna kilokalor lühend on kcal.

1999-10-22
Sõna gramm lühend on g (mitte „gr“).

1999-09-06
Kuidas lühendada sõna käibemaks? – Lühend on km

1999-05-27
Sõna raamatukogu võib lühendada kas rk või rmtk

1999-05-14
Kirjutada anno Domini (kursiivis), lühend on a. D. (kursiivis, tühikuga ja punktidega).

1999-05-13
Sentimeetri lühend on cm

1999-04-01
Lühendil k.a on kaks tähendust: 1) kaasa arvatud, 2) käesoleval aastal.

1999-03-04
Sõna ametiühing lühend on (punktita).

1999-02-03
Ladina sõna circa lühend ca, mis tähendab 'umbes', käib eesti tekstis kursiivis.

1998-12-14
Sõna tihumeeter võib lühendada tm

1998-06-15
Sõna sidejaoskond lühend on sjsk (lõpupunktita).

1998-04-20
Sõna maakond lühend on mk

1998-04-03
Lühend pms tähendab 'peamiselt'.

1997-11-25
Sõna nooremveebel lühend on n-vbl

1997-10-07
Sõna tükki lühend on tk

1997-08-28
Kuunimetustel juuni ja juuli ei ole lühendeid.

1997-01-30
Sõna postkast lühend on pk (mitte „p/k“).

1996-03-29
5 grammi on lühemalt 5 g (mitte „5gr“). Arvu järel on tühik!