Keelenõuvakk

ÕIGEKIRJUTUS
suur ja väike algustäht asutusenimetustes2018-11-28
Suure tähega kirjutatakse ainult asutuse täisnimetus, seega ei saa kirjutada Kirjandusmuuseum, vaid Eesti Kirjandusmuuseum. Samuti on Räpina koduloomuuseum, aga Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum.

2016-10-14
Ametlik täisnimetus on Keskkonnainspektsioon, tavakasutuses sobib väiketäht: keskkonnainspektsioon.

2016-05-01
Kuidas kirjutada JÕHVI VENE GÜMNAASIUM ja NARVA EESTI GÜMNAASIUM? – Tavakasutuses on vene gümnaasium ~ Jõhvi vene gümnaasium, eesti gümnaasium ~ Narva eesti gümnaasium. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse läbivat suurtähte: Jõhvi Vene Gümnaasium, Narva Eesti Gümnaasium.

2013-03-18
Asutuse ametlik täisnimetus on Eesti Maaülikool. Tavakasutusse sobib Eesti maaülikool või lihtsalt maaülikool.

2011-12-01
Asutuse ametlik nimetus on Keskkonnaamet (suurtähega), mitteametlikus kontekstis võib kasutada väiketähte: keskkonnaamet.

2011-10-28
Õige on kirjutada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (ametlikus kasutuses) ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (vabamas kasutuses). Lause keskel on väär Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (s.o ainult esimene sõna suure tähega).

2010-11-04
Kuna asutuse põhimääruse järgi on ametlik täisnimetus Tallinna Õpetajate Maja, tuleks õpetajate maja käsitleda lühinimetusena ja kirjutada väiketähega.

2010-10-31
Asutuse ametlik nimetus on Rahvusooper Estonia, kuid vabamas tekstis võib kirjutada rahvusooper Estonia või Estonia teater. Sõna rahvusooper üksi on väikese tähega.

2010-06-06
Soovitame kirjutada Strugatskite teos „Hukkunud Alpinisti hotell“. Jutumärgid hotelli nime ümber (Strugatskite teos „„Hukkunud Alpinisti“ hotell“) pole kohustuslikud.

2010-06-06
Kuidas kirjutada IDA-TALLINNA KESKHAIGLA? – Tavakasutuses on tüübinimetus väiketähega: Ida-Tallinna keskhaigla. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse asutuste registreeritud täisnimetustes läbivat suurtähte: Ida-Tallinna Keskhaigla.

2010-05-23
Asutuse ametlik täisnimetus on Tallinna Linnateater. Tavakasutusse sobib Tallinna linnateater. Sõna linnateater üksi on väikese tähega.
Tallinna linnateatris on Põrgulava ja Taevalava.

2010-04-25
Asutusenimetuste suure ja väikese algustähe kohta lugege Maire Raadiku artiklit „Kas algustäht oleneb asutusest?“ (http://www.just.ee/49517).

2010-01-31
Sõna halduskogu on väikese tähega.

2010-01-31
Osakonnanimetused on väikese algustähega: haridusosakond, rahandusosakond, kultuuriosakond.

2009-11-06
Ei ole õige kirjutada „Solaris keskus“, õige on Solarise keskus.

2009-05-01
Kuidas kirjutada SINDI GÜMNAASIUM, NÕO REAALGÜMNAASIUM, KADRINA KESKKOOL ja LASILA PÕHIKOOL? – Tavakasutuses on tüübinimetus väikese tähega: Sindi gümnaasium, Nõo reaalgümnaasium, Kadrina keskkool ja Lasila põhikool. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse asutuste registreeritud täisnimetustes läbivat suurtähte: Sindi Gümnaasium, Nõo Reaalgümnaasium, Kadrina Keskkool ja Lasila Põhikool.

2009-05-01
Kas kirjutada Rakvere Linnavalitsus või Rakvere linnavalitsus? – Tavakasutuses (nt ajaleheuudises) on tüübinimetus väikese algustähega: Rakvere linnavalitsus. Asutuse registreeritud täisnimetuse võib selle ametlikkuse näitamiseks (nt dokumendis) kirjutada läbiva suurtähega: Rakvere Linnavalitsus. Tüübinimetus üksi ilma kohanimeta on väiketähega: linnavalitsus.

2009-05-01
Kas kaitseliit või Kaitseliit? – Tavakasutuses on see väikese algustähega. Nimetuse ametlikkuse näitamiseks, nt dokumentides, kasutatakse suurtähte.

2009-01-04
Kuidas kirjutada OTEPÄÄ VALLAVALITSUS? – Tüübinimetus vallavalitsus on tavakasutuses väikese algustähega: Otepää vallavalitsus. Ametlikkuse näitamiseks, nt dokumentides, kasutatakse registreeritud täisnimetuses läbivat suurtähte: Otepää Vallavalitsus. Tüübinimetus üksi ilma kohanimeta on väiketähega: vallavalitsus.

2008-11-02
Asutuse ametlik nimetus on Eesti Rahvusringhääling, mitteametlikud kujud Eesti rahvusringhääling ja rahvusringhääling.

2008-10-26
Kuidas kirjutada TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM, TALLINNA INGLISE KOLLEDŽ ja KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM? – Tavakasutuses on prantsuse lütseum ~ Tallinna prantsuse lütseum, inglise kolledž ~ Tallinna inglise kolledž, saksa gümnaasium ~ Kadrioru saksa gümnaasium. Ametlikkuse näitamiseks kasutatakse läbivat suurtähte: Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Inglise Kolledž, Kadrioru Saksa Gümnaasium.

2008-06-20
Tavakasutuses sobib kirjutada 20. augusti klubi, ametlikkuse näitamiseks (nt dokumentides) 20. Augusti Klubi (kuid mitte 20. augusti Klubi).

2008-06-01
Õige on kirjutada Kõmsi lasteaed-algkool (tavakasutuses) ja Kõmsi Lasteaed-Algkool (ametlikus kasutuses).

2008-05-29
Ametlik täisnimetus on Keskkonnaministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: keskkonnaministeerium.

2008-04-24
Ametlik täisnimetus on Kaitseministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: kaitseministeerium.

2006-12-15
Õige on kirjutada Saku linna alaealiste komisjon (väiketähed).

2006-11-15
Ametlik täisnimetus on Maksu- ja Tolliamet (mitte „Maksu- ja tolliamet“), tavakasutuses sobib väiketäht: maksu- ja tolliamet.

2006-01-12
Ametlikus kasutuses (nt dokumentides) kirjutage suure tähega Tööinspektsioon, vabamas kasutuses väikese tähega tööinspektsioon.

2006-01-01
Kas rahandusministeerium on väiketähega ja Eesti Vabariigi Rahandusministeerium kui asutuse nimetus suurtähega? – Riiginimi ei kuulu riigiasutuse ametlikku nimetusse, sest selline täiend pole sisuliselt vajalik. Seega on ametlik täisnimetus Rahandusministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: rahandusministeerium.

2005-10-05
Tekstis nimetatakse alguses ametlikult Tallinna Linnavalitsust või Pärnu Linnavalitsust, ent hiljem räägitakse üksnes linnavalitsusest. Kas sõna linnavalitsus peab kirjutama suure algustähega, kui ta on lauses üksi? – Ei, tüübinimetus üksi on väiketähega.

2005-10-02
Kas uue kunstimuuseumi nime peab kirjutama KUMU või KuMu? – Soovitame kirjutada esisuurtähega: Kumu. Seesütlev kääne on Kumus. Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=27.

2005-06-16
Eesti parlamendi algustäht oleneb kontekstist: ametlikus tekstis on Riigikogu, vabamas kasutuses on riigikogu.

2005-01-01
Kas siseministeerium on väiketähega ja Eesti Vabariigi Siseministeerium kui asutuse nimetus suurtähega? – Riiginimi ei kuulu riigiasutuse ametlikku nimetusse, sest selline täiend pole sisuliselt vajalik. Seega on ametlik täisnimetus Siseministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: siseministeerium.

2005-01-01
Kas TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI GEOLOOGIA INSTITUUT on läbiva suurtähega? – Asutuste allüksuste nimetused on väikese algustähega: Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut.

2004-10-19
Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjon on suurte algustähtedega.

2004-01-28
Õige on kirjutada Haridus- ja Teadusministeerium (ametlikus kasutuses) ning haridus- ja teadusministeerium (vabamas kasutuses). Lause keskel on väär Haridus- ja teadusministeerium (s.o ainult esimene sõna suure tähega).

2004-01-15
Kas ühendis Lasnamäe kergejõustikuhall on kergejõustikuhall liigisõna ja seepärast väiketähega? – Jah.

2003-12-23
Riigikogu komisjonide nimetused on väikese algustähega.

2003-12-09
Kuidas kirjutada kaupluse nime? – See on ilma jutumärkideta. Kasutatakse läbivalt suurt algustähte (välja arvatud abisõnade puhul), nt kauplus 1001 Pisiasja.

2003-12-05
Ministeeriumi nimetuse kirjutamine suure või väikese tähega oleneb kasutuse ametlikkusest: ametlikus tekstis on vaja suurt algustähte.

2003-10-14
Õige on kirjutada Tartu Ülikooli majandusteaduskond (ametlikus tekstis) või Tartu ülikooli majandusteaduskond (vabamas tekstis). Teaduskonnad kui allüksused peab kirjutama väikese algustähega.

2003-10-07
Ametlik täisnimetus on Justiitsministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: justiitsministeerium.

2002-01-18
Ametlik täisnimetus on Sotsiaalministeerium, tavakasutuses sobib väiketäht: sotsiaalministeerium.

2000-10-31
Õige on kirjutada väikeste tähtedega rahvusvaheliste suhete osakond (allüksuste reegli järgi).

1999-06-03
Õige on kirjutada kas veeteede amet (tavakasutuses) või Veeteede Amet (ametlikkuse rõhutamiseks).