Keelenõuvakk

NIMED JA NIMETUSED
isikunimedAgendi varjunimi Sirel ei käi jutumärkides.

Nime Andrew alalütlev kääne on Andrew'l (ülakomaga).

Vene nimi Людмила on eestikeelsetes dokumentides Ljudmila.

Kirjutage ema Teresa (ühendi esimene sõna väikese algustähega).

Kuidas nimetada Peterburi elanikku? – Võib kirjutada nii peterburlane kui ka peterburilane.

Kust ma leian perekonnanimede käänamise üldpõhimõtted? – Vt isikunimeandmebaasi sissejuhatus (http://keeleabi.eki.ee/isikunimed/index.php?p=1).

Kirjutage Venemaa eestlane.

Kuidas on nimede Jüri ja Mari osastav kääne? – Võib kirjutada nii Jüri kui ka Jürit, nii Mari kui ka Marit.
Vt ka Tiiu Erelti artikkel „Jüri(t) ja Türi(t)“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid/jyrit.html).

Uruguay elanik on uruguaylane.
Paraguay elanik on paraguaylane.
Mõlemas nimetuletises jääb y alles.

Õige on kirjutada nii haapsalulane kui ka haapsallane.

Kihnu elanik on kihnlane.
Ruhnu elanik on ruhnlane.

Nime Schmidt omastav kääne on Schmidti.

Helsingi elanik on helsinglane.

Perekonnanime Kaljurand omastava käände vorm on Kaljuranna.

Perekonnanime Läte omastav kääne on Lätte, osastav Lätet, alaltütlev Lättelt.
Õige on kirjutada Aleksander Lätte looming.

Viisakustiitel Tema Ekstsellents on suurte tähtedega.

Õige on kirjutada meie küla Andresed ja Pearud, meie klassi Picassod ja Shakespeare'id. Nimede suur algustäht ei kao.

Nime Fahrenheit omastav kääne on Fahrenheiti, mitte Fahrenheidi.

Isikunime Scott omastava käände vorm on Scotti.

Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

Perekonannime Rebane omastav on Rebase ja osastav Rebast.

Nimede Dursley ja Harry käänamisel pole ülakoma vaja.

Kuidas on Günther Reindorff omastavas käändes? – Günther Reindorffi

Kirjutada Tšingis-khaan.

Me ei soovita Ameerika kommet panna hüüdnimed n-ö kesknimeks jutumärkidega (nt Ants „Öökull“ Vares). Seeasemel on eesti keeles paremaid võimalusi, nt Ants Vares alias Öökull, Ants Vares ehk Öökull, Ants Vares (Öökull) jt.

Perekonnanime Sild omastava käände vorm on Silla.

Perekonnanime Vesilind omastava käände vorm on Vesilinnu.

Nime Mozart omastav on Mozarti ja osastav Mozartit.

Aljaksandr Lukašenka on valgevene- ja Aleksandr Lukašenko venepärane nimekuju.

Hondurase elanik on honduraslane.

Soome perekonnanime Kaurismäki omastav võib olla kas Kaurismäki või Kaurismäe.

Soome nimi Halonen on omastavas käändes Haloneni või Halose, mõlemad vormid on lubatud.

Kui nime algvorm on Rebane, siis selle alaleütleva käände vorm on Rebasele (mitte Rebane'sele).

Kreeka armastus- ja ilujumalanna on Aphrodite.

Kunstniku nimi on Eduard Viiralt, mitte Eduard Wiiralt.

Kas Rakvere elanik on rakverlane või rakverelane? – Mõlemad on õiged.

Kuidas käändub isikunimi Beckett? – Omastavas käändes on Becketti ja osastavas Beckettit.

Nime Matthew kaasaütlev kääne on Matthew'ga.

Nimi Kekkonen võib omastavas käändes olla Kekkoneni või Kekkose, mõlemat moodi on õige.

Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane on treffnerist (kahe f-iga).

Õige on Downi sündroom (lahku, mitte sidekriipsuga).

Õige on kirjutada Murphy seadus (nime lõpus on y).

Õige on Pilatese tehnika (lahku, nimi suure tähega).

Õige on kirjutada Victoria ajastu.

Perekonnanime Sikk omastava käände vorm on Siku.

Perekonnanime Kirss omastav on Kirsi.

Soome nimi Kettunen on omastavas käändes Kettuneni või Kettuse, mõlemad vormid on lubatud.

Tallinnas on August Weizenbergi tänav. Ei ole õige kirjutada „Weitzenbergi tänav“.

Perekonnanime Kiisk omastava käände vorm on Kiisa.

XIX sajandi kultuuritegelane oli Friedrich Robert Faehlmann (perekonnanimes on h).

Nime Brad Pitt omastav kääne on Brad Pitti.

Õige on kirjutada isa Goriot'l (ülakomaga).

Kuidas on nime Tõnu osastav kääne? – Võib kirjutada nii Tõnu kui ka Tõnut.

Eesnime Mall omastava käände vorm on Malle, mitte Malli.

Nime Godot (hääldus [godoo]) osastav on Godot'd: oodates Godot'd.

Kuidas nimetatakse Damaskuse linna elanikku? – Õige on damasklane (mitte „damaskuslane“).

Inimese perekonnanimi on Sarv. Kas omastavas käändes on Sarve'e? – Ei ole, õige on Sarve.

Vene perekonnanimes Медведев puudub pehmendusmärk ja seepärast on reeglipärane ümberkirjutus vene tähestikust Medvedev, mitte Medvedjev.

Hispaania z-lõpulisi nimesid käänake e-tüvelisena, nt Alvárez : Alváreze : Alvárezt, Juárez : Juáreze : Juárezt, López : Lópeze : Lópezt, Rodríguez : Rodrígueze : Rodríguezt.

Nime Lilleorg omastava käände vorm on Lilleoru.

Kirjutage Pilatese treening (lahku). Nimi on suure tähega.

Perekonnanime Aas alaleütleva käände vorm on Aasale (mitte Aas'ile).

Kuidas käänata perekonnanime Mikk? – Mikk : Miku : Mikku.

Nime Saarinen omastav kääne võib olla nii Saarineni kui ka Saarise.

Kuidas käänata perekonnanime Kiik? – Kiik : Kiige : Kiike.

Võib kirjutada nii antikristus kui ka Antikristus.

Perekonnanime Põder omastava käände vorm on Põdra.

Kirjutage neitsi Maarja (esimene sõna väikese tähega).

Sõnad aserid ja aserbaidžaanid on samatähenduslikud.

Kilingi-Nõmme elanik on kilinginõmmelane.

Sumatra saarel elavad batakid, ainsuse nimetav kääne on batak („Kirjakeele teataja II“ järgi).

Mehenime Sven osastava käände vorm on Sveni (üks n).

Nime Elizabeth omastava käände vorm on Elizabethi (ülakomata).

Kuidas käänata perekonnanime Mitt? – Mitt : Miti : Mitti.

Kirjutage laulutaat (väikese algustähega).

Perekonnanimed on Kivilo, Põldma, Valdma ja Viilma. Kas on õige kirjutada „Kohtasin Kivilod, Põldmad, Valdmad ja Viilmad“ (ainsuse osastavas käändes)? – Ei, osastavas käändes on Kivilot, Põldmat, Valdmat ja Viilmat.

Kirjutada c-ga: jamaicalane.

Lombardia elanik on lombardlane.
Burgundia elanik on burgundlane.

Leedu elanik on leedukas ~ leedulane, Norra elanik on norrakas ~ norralane.
Kõik neli on kirjakeelsed sõnad.

Perekonnanime Saagpakk omastava käände vorm on Saagpaku (mitte Saagpakk'i).

Perekonnanimi Virtanen võib omastavas käändes olla nii Virtaneni kui ka Virtase.
Ühe teksti piires tuleb kasutada üht käänamistüüpi.

Kuidas on nimed Ege, Eve, Ene, Age, Hele, Ele ja Mare osastavas käändes? Kas nt „Ootasin Mare“ või „Ootasin Maret“? – Nende nimede osastava käände lõpus on t. Õige on ootasin Maret.

Mul on sõbrad Sten ja Tom. Kas kirjutada „Nägin Steni ja Tomi“ või „Nägin Stenni ja Tommi“? – Nägin Steni ja Tomi.

Kuidas käänata perekonnanime Vuolijoki? – Võib käänata kahte moodi:
1) nimetavas Vuolijoki, omastavas Vuolijoki, osastavas Vuolijoki ~ Vuolijokit;
2) nimetavas Vuolijoki, omastavas Vuolijoe, osastavas Vuolijoge.
Kuidas on selle nime seestütlev ja alaleütlev? – Kui käänata esimesel viisil, siis Vuolijokist ja Vuolijokile, aga kui teisel viisil, siis Vuolijoest ja Vuolijoele.

Nimes Lumivalguke on kaks liidet: muistne hellitlev vähendusliide -u- ja seejärel -ke. Vt Henn Saari „Keelehääling“ (1976, lk 52–56).

Kas Jõgeva elanik on jõgevlane või jõgevalane? – Mõlemad on õiged.

Ühendis Pilatese meetod on esimene sõna suure algustähega.

Kuidas on perekonnanime Paet omastava käände vorm? – Paeti

Madridi elanik on madridlane (ühe i-ga).

Sõna poolakas (nt rahvuselt poolakas) on kirjakeelne.

Perekonnanime Boroditš osastava käände vorm on Boroditšit (rõhk on teisel silbil).

Argentina elanik on maailma maade nimede tabeli järgi argentiinlane (vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“).

Pärnu elanik on pärnulane ~ pärnakas.
Narva elanik on narvalane ~ narvakas.

Kas Viljandi elanik on viljandlane või viljandilane? – Mõlemad on õiged.

Prantsuse nime Monet hääldatakse [monee].
Õige on Monet' maal (mitte Monet'i).

Ukraina nimi Тимошенко on transkriptsioonis Tõmošenko (mitte Timošenko).

Kirjutage kas Peeter I aeg või Peeter Esimese aeg.

Nime Philipp omastava käände vorm on Philippi.

Nime Smith omastava käände vorm on Smithi (ülakoma pole).

Korrektne kirjapilt on Johannes Voldemar Veski (mitte Johann Voldemar Veski).

Kuidas on don Quijote omastav ja osastav kääne? – Nimetava käände hääldus on [kihhóte]. Omastav on don Quijote ja osastav don Quijotet.

Ukraina poliitikud on Mõkola Azarov ja Viktor Janukovõtš.

Talibani liige on talib, mitmuses talibid (mitte „taliib“, „taliibid“, „talibanlane“ v „talibanlased“).
Ainsuse omastav on talibi, osastav talibit, mitmuse omastav talibite, osastav talibeid.

Soome perekonnanime Oksanen omastav kääne on Oksaneni ~ Oksase, osastav Oksaneni ~ Oksast.

Vene nimed Денис ja Борис transkribeeritakse eesti keelde kahe s-iga: Deniss, Boriss.

Nime Wrangell mitmuse omastav on Wrangellide (-d-).

Kuidas on rootsi nime Lövnäs omastav kääne? – See on Lövnäsi.

Bordeaux' elanik on bordeaux'lane.

Nime Margaret omastav on Margareti ja osastav Margaretti (vrd taburet : tabureti : taburetti).

Elevandiluuranniku elanik on elevandiluuranniklane, mitmuses elevandiluuranniklased. Riigi nimi ametlikus kontekstis on Côte d'Ivoire, elanik on côte-d'ivoire'lane, mitmuses côte-d'ivoire'lased. Vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“.

Kas võib kirjutada hüüdnime ees- ja perekonnanime vahele, nt Ivo „Munk“ Uukkivi? – Eesti keeles on olemas muid, loomulikumana mõjuvaid võimalusi, nt Ivo Uukkivi ehk Munk, Ivo Uukkivi (Munk) või Ivo Uukkivi alias Munk.

Nimi van Gogh, mida hääldatakse [van hoh], on omastavas käändes van Goghi. Ülakoma pole vaja.

Perekonnanime Tigane omastav on Tigase ja kaasaütlev Tigasega.

Perekonnanime Viiralt omastav on Viiralti ja osastav Viiraltit.

Õige on kirjutada ajaloo Aabelid ja Kainid, meie klassi Tootsid, Teeled ja Arnod.

Õige on andsin Kaval-Antsule (käändub ainult Ants), aga andsin Suurele Tõllule (käänduvad mõlemad sõnad).

Kuidas käänata perekonnanime Ratas omastavas käändes? – Reeglipärane on Ratta (nagu sõna ratas omastav kääne), aga mööndav ka Ratase.

Prantsusmaa poliitiku perekonnanime Sarkozy osastav on Sarkozyd (ülakomata).

Kuidas käänata perekonnanime Koppel? – Seda võib käänata nagu kirjakeelset sõna koppel, seega omastavas Kopli, osastavas Koplit, alaleütlevas Koplile. Soovi korral võib käänata ka nii, et e jääb alles: omastavas Koppeli, osastavas Koppelit, alaleütlevas Koppelile.

Perekonnanime Roots omastav võib olla kas Rootsu (reeglipärane) või Rootsi.

Nime Saint-Exupéry käänamisel pole ülakoma vaja.

Perekonnanime Kink omastav on olenevalt nimekandja soovist kas Kingi või Kingu.

Prantsuse perekonnanime Montaigne omastav on Montaigne'i.

Inglise nimest Newton tehtud lik-tuletis on newtonlik (väikese tähega).

Pühakud on püha Anna, püha Antonius, püha Birgitta, püha Jüri, püha Luukas, püha Miikael jt.

Kuidas on perekonnanime Mölder omastav? – Reeglipärane on Möldri, ent võimalik on ka Mölderi.

Isikunime järel on sõnad vanem ja noorem väikese tähega, nt Alexandre Dumas vanem.

Pakistani elanik on pakistanlane (mitte „pakistaanlane“).
Vt elanikunimetused aadressil http://www.eki.ee/knab/mmaad.htm.

Kui inimese nimi on Lotta, siis jääb tt püsima ka nime käänamisel: Lottale, Lottalt (mitte Lotale, Lotalt).

Nime Ott omastav on Oti (mitte Otti).

Eesnime Epp omastav on Epu ja osastav Eppu.

2013. aasta märtsis valitud paavsti nimi on meil ladinapäraselt Franciscus. Inglise mugand Francis ei sobi.

Nime Scarlett omastav on Scarletti ja osastav Scarlettit.
t võõrisikunimede kirjapildis ei lühene.

Kui nimetav kääne on Pärna, siis osastav on Pärnat.

Inimese perekonnanimi on Kaljuläte. Kuidas on omastav? – See on Kaljulätte, nt Kaljulätte foto.

Kuidas käänata nime Taavi Rõivas omastavas käändes? – Reeglipärane on Taavi Rõiva (nagu sõna rõivas omastav kääne), aga mööndav ka Taavi Rõivase.

Itaalia linn on Napoli, selle elanik on napollane ~ napolilane.
Itaalia maakond on Veneto, selle elanik on venetolane.

Kuidas käänata perekonnanime Helme, kui see on III vältes? – Ainsuse osastav on Helmet, mitmuse omastav Helmete, mitmuse osastav Helmeid.

Eesti nime Indrek tuleb käänata u-ga: Indrekuga, mitte Indrekiga.