Keelenõuvakk

NIMED JA NIMETUSED
isikunimed2019-01-24
Eesti nime Indrek tuleb käänata u-ga: Indrekuga, mitte Indrekiga.

2018-01-01
Kuidas käänata perekonnanime Helme, kui see on III vältes? – Ainsuse osastav on Helmet, mitmuse omastav Helmete, mitmuse osastav Helmeid.

2014-03-26
Itaalia linn on Napoli, selle elanik on napollane ~ napolilane.
Itaalia maakond on Veneto, selle elanik on venetolane.

2014-03-22
Inimese perekonnanimi on Kaljuläte. Kuidas on omastav? – See on Kaljulätte, nt Kaljulätte foto.

2014-03-20
Kuidas käänata nime Taavi Rõivas omastavas käändes? – Reeglipärane on Taavi Rõiva (nagu sõna rõivas omastav kääne), aga mööndav ka Taavi Rõivase.

2014-02-21
Kui nimetav kääne on Pärna, siis osastav on Pärnat.

2013-12-13
Nime Scarlett omastav on Scarletti ja osastav Scarlettit.
t võõrisikunimede kirjapildis ei lühene.

2013-03-18
2013. aasta märtsis valitud paavsti nimi on meil ladinapäraselt Franciscus. Inglise mugand Francis ei sobi.

2013-02-06
Eesnime Epp omastav on Epu ja osastav Eppu.

2012-09-28
Nime Ott omastav on Oti (mitte Otti).

2012-03-30
Kui inimese nimi on Lotta, siis jääb tt püsima ka nime käänamisel: Lottale, Lottalt (mitte Lotale, Lotalt).

2012-03-16
Pakistani elanik on pakistanlane (mitte „pakistaanlane“).
Vt elanikunimetused aadressil http://www.eki.ee/knab/mmaad.htm.

2012-01-31
Isikunime järel on sõnad vanem ja noorem väikese tähega, nt Alexandre Dumas vanem.

2012-01-19
Kuidas on perekonnanime Mölder omastav? – Reeglipärane on Möldri, ent võimalik on ka Mölderi.

2012-01-01
Pühakud on püha Anna, püha Antonius, püha Birgitta, püha Jüri, püha Luukas, püha Miikael jt.

2011-10-30
Inglise nimest Newton tehtud lik-tuletis on newtonlik (väikese tähega).

2011-04-28
Prantsuse perekonnanime Montaigne omastav on Montaigne'i.

2011-04-25
Perekonnanime Kink omastav on olenevalt nimekandja soovist kas Kingi või Kingu.

2011-04-02
Nime Saint-Exupéry käänamisel pole ülakoma vaja.

2011-03-14
Perekonnanime Roots omastav võib olla kas Rootsu (reeglipärane) või Rootsi.

2011-01-02
Kuidas käänata perekonnanime Koppel? – Seda võib käänata nagu kirjakeelset sõna koppel, seega omastavas Kopli, osastavas Koplit, alaleütlevas Koplile. Soovi korral võib käänata ka nii, et e jääb alles: omastavas Koppeli, osastavas Koppelit, alaleütlevas Koppelile.

2010-11-19
Prantsusmaa poliitiku perekonnanime Sarkozy osastav on Sarkozyd (ülakomata).

2010-11-11
Kuidas käänata perekonnanime Ratas omastavas käändes? – Reeglipärane on Ratta (nagu sõna ratas omastav kääne), aga mööndav ka Ratase.

2010-10-31
Õige on andsin Kaval-Antsule (käändub ainult Ants), aga andsin Suurele Tõllule (käänduvad mõlemad sõnad).

2010-10-03
Õige on kirjutada ajaloo Aabelid ja Kainid, meie klassi Tootsid, Teeled ja Arnod.

2010-08-30
Perekonnanime Tigane omastav on Tigase ja kaasaütlev Tigasega.

2010-08-20
Kas võib kirjutada hüüdnime ees- ja perekonnanime vahele, nt Ivo „Munk“ Uukkivi? – Eesti keeles on olemas muid, loomulikumana mõjuvaid võimalusi, nt Ivo Uukkivi ehk Munk, Ivo Uukkivi (Munk) või Ivo Uukkivi alias Munk.

2010-08-20
Nimi van Gogh, mida hääldatakse [van hoh], on omastavas käändes van Goghi. Ülakoma pole vaja.

2010-08-20
Perekonnanime Viiralt omastav on Viiralti ja osastav Viiraltit.

2010-06-06
Elevandiluuranniku elanik on elevandiluuranniklane, mitmuses elevandiluuranniklased. Riigi nimi ametlikus kontekstis on Côte d'Ivoire, elanik on côte-d'ivoire'lane, mitmuses côte-d'ivoire'lased. Vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“.

2010-05-25
Bordeaux' elanik on bordeaux'lane.

2010-05-23
Nime Margaret omastav on Margareti ja osastav Margaretti (vrd taburet : tabureti : taburetti).

2010-04-25
Kuidas on rootsi nime Lövnäs omastav kääne? – See on Lövnäsi.

2010-03-24
Vene nimed Денис ja Борис transkribeeritakse eesti keelde kahe s-iga: Deniss, Boriss.

2010-03-07
Ukraina poliitikud on Mõkola Azarov ja Viktor Janukovõtš.

2010-03-07
Talibani liige on talib, mitmuses talibid (mitte „taliib“, „taliibid“, „talibanlane“ v „talibanlased“).
Ainsuse omastav on talibi, osastav talibit, mitmuse omastav talibite, osastav talibeid.

2010-03-07
Soome perekonnanime Oksanen omastav kääne on Oksaneni ~ Oksase, osastav Oksaneni ~ Oksast.

2010-02-24
Korrektne kirjapilt on Johannes Voldemar Veski (mitte Johann Voldemar Veski).

2010-02-24
Kuidas on don Quijote omastav ja osastav kääne? – Nimetava käände hääldus on [kihhóte]. Omastav on don Quijote ja osastav don Quijotet.

2010-02-19
Nime Smith omastava käände vorm on Smithi (ülakoma pole).

2010-02-11
Nime Philipp omastava käände vorm on Philippi.

2010-01-31
Kirjutage kas Peeter I aeg või Peeter Esimese aeg.

2010-01-17
Ukraina nimi Тимошенко on transkriptsioonis Tõmošenko (mitte Timošenko).

2010-01-13
Prantsuse nime Monet hääldatakse [monee].
Õige on Monet' maal (mitte Monet'i).

2009-12-05
Kas Viljandi elanik on viljandlane või viljandilane? – Mõlemad on õiged.

2009-11-27
Perekonnanime Boroditš osastava käände vorm on Boroditšit (rõhk on teisel silbil).

2009-11-21
Argentina elanik on maailma maade nimede tabeli järgi argentiinlane (vt http://portaal.eki.ee/knab, link „Maailma maade nimed“).

2009-11-21
Pärnu elanik on pärnulane ~ pärnakas.
Narva elanik on narvalane ~ narvakas.

2009-11-07
Sõna poolakas (nt rahvuselt poolakas) on kirjakeelne.

2009-11-02
Madridi elanik on madridlane (ühe i-ga).

2009-10-08
Ühendis Pilatese meetod on esimene sõna suure algustähega.

2009-10-03
Kuidas on perekonnanime Paet omastava käände vorm? – Paeti

2009-09-12
Kas Jõgeva elanik on jõgevlane või jõgevalane? – Mõlemad on õiged.

2009-08-20
Nimes Lumivalguke on kaks liidet: muistne hellitlev vähendusliide -u- ja seejärel -ke. Vt Henn Saari „Keelehääling“ (1976, lk 52–56).

2009-06-15
Perekonnanimi Virtanen võib omastavas käändes olla nii Virtaneni kui ka Virtase.
Ühe teksti piires tuleb kasutada üht käänamistüüpi.

2009-06-05
Perekonnanime Saagpakk omastava käände vorm on Saagpaku (mitte Saagpakk'i).

2009-05-01
Kuidas on nimed Ege, Eve, Ene, Age, Hele, Ele ja Mare osastavas käändes? Kas nt „Ootasin Mare“ või „Ootasin Maret“? – Nende nimede osastava käände lõpus on t. Õige on ootasin Maret.

2009-05-01
Mul on sõbrad Sten ja Tom. Kas kirjutada „Nägin Steni ja Tomi“ või „Nägin Stenni ja Tommi“? – Nägin Steni ja Tomi.

2009-05-01
Kuidas käänata perekonnanime Vuolijoki? – Võib käänata kahte moodi:
1) nimetavas Vuolijoki, omastavas Vuolijoki, osastavas Vuolijoki ~ Vuolijokit;
2) nimetavas Vuolijoki, omastavas Vuolijoe, osastavas Vuolijoge.
Kuidas on selle nime seestütlev ja alaleütlev? – Kui käänata esimesel viisil, siis Vuolijokist ja Vuolijokile, aga kui teisel viisil, siis Vuolijoest ja Vuolijoele.

2009-03-19
Lombardia elanik on lombardlane.
Burgundia elanik on burgundlane.

2009-03-12
Kirjutada c-ga: jamaicalane.

2009-01-04
Kuidas nimetada Peterburi elanikku? – Võib kirjutada nii peterburlane kui ka peterburilane.

2009-01-04
Perekonnanimed on Kivilo, Põldma, Valdma ja Viilma. Kas on õige kirjutada „Kohtasin Kivilod, Põldmad, Valdmad ja Viilmad“ (ainsuse osastavas käändes)? – Ei, osastavas käändes on Kivilot, Põldmat, Valdmat ja Viilmat.

2009-01-04
Leedu elanik on leedukas ~ leedulane, Norra elanik on norrakas ~ norralane.
Kõik neli on kirjakeelsed sõnad.

2008-12-11
Kirjutage laulutaat (väikese algustähega).

2008-10-15
Kuidas käänata perekonnanime Mitt? – Mitt : Miti : Mitti.

2008-10-14
Nime Elizabeth omastava käände vorm on Elizabethi (ülakomata).

2008-09-21
Õige on kirjutada meie küla Andresed ja Pearud, meie klassi Picassod ja Shakespeare'id. Nimede suur algustäht ei kao.

2008-09-15
Sumatra saarel elavad batakid, ainsuse nimetav kääne on batak („Kirjakeele teataja II“ järgi).

2008-08-23
Tallinnas on August Weizenbergi tänav. Ei ole õige kirjutada „Weitzenbergi tänav“.

2008-08-21
Kilingi-Nõmme elanik on kilinginõmmelane.

2008-06-12
Perekonnanime Põder omastava käände vorm on Põdra.

2008-06-06
Võib kirjutada nii antikristus kui ka Antikristus.

2008-06-04
Kuidas käänata perekonnanime Kiik? – Kiik : Kiige : Kiike.

2008-05-21
Nime Saarinen omastav kääne võib olla nii Saarineni kui ka Saarise.

2008-05-09
Perekonnanime Aas alaleütleva käände vorm on Aasale (mitte Aas'ile).

2008-05-09
Kuidas käänata perekonnanime Mikk? – Mikk : Miku : Mikku.

2008-05-08
Kirjutage Pilatese treening (lahku). Nimi on suure tähega.

2008-05-07
Nime Lilleorg omastava käände vorm on Lilleoru.

2008-04-19
Hispaania z-lõpulisi nimesid käänake e-tüvelisena, nt Alvárez : Alváreze : Alvárezt, Juárez : Juáreze : Juárezt, López : Lópeze : Lópezt, Rodríguez : Rodrígueze : Rodríguezt.

2008-03-01
Vene perekonnanimes Медведев puudub pehmendusmärk ja seepärast on reeglipärane ümberkirjutus vene tähestikust Medvedev, mitte Medvedjev.

2008-02-02
Kuidas nimetatakse Damaskuse linna elanikku? – Õige on damasklane (mitte „damaskuslane“).

2008-01-01
Kust ma leian perekonnanimede käänamise üldpõhimõtted? – Vt isikunimeandmebaasi sissejuhatus (http://keeleabi.eki.ee/isikunimed/index.php?p=1).

2007-12-11
Eesnime Mall omastava käände vorm on Malle, mitte Malli.

2007-11-27
Õige on kirjutada isa Goriot'l (ülakomaga).

2007-11-22
Nime Brad Pitt omastav kääne on Brad Pitti.

2007-05-29
Perekonnanime Sikk omastava käände vorm on Siku.

2007-04-25
Õige on Pilatese tehnika (lahku, nimi suure tähega).

2007-02-23
Õige on kirjutada Murphy seadus (nime lõpus on y).

2006-12-07
Õige on Downi sündroom (lahku, mitte sidekriipsuga).

2006-11-22
Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilane on treffnerist (kahe f-iga).

2006-09-23
Kuidas käändub isikunimi Beckett? – Omastavas käändes on Becketti ja osastavas Beckettit.

2006-06-19
Kas Rakvere elanik on rakverlane või rakverelane? – Mõlemad on õiged.

2006-05-17
Kreeka armastus- ja ilujumalanna on Aphrodite.

2006-04-28
Soome perekonnanime Kaurismäki omastav võib olla kas Kaurismäki või Kaurismäe.

2006-03-21
Aljaksandr Lukašenka on valgevene- ja Aleksandr Lukašenko venepärane nimekuju.

2006-03-09
Nime Mozart omastav on Mozarti ja osastav Mozartit.

2006-02-20
Me ei soovita Ameerika kommet panna hüüdnimed n-ö kesknimeks jutumärkidega (nt Ants „Öökull“ Vares). Seeasemel on eesti keeles paremaid võimalusi, nt Ants Vares alias Öökull, Ants Vares ehk Öökull, Ants Vares (Öökull) jt.

2006-01-30
Kirjutada Tšingis-khaan.

2006-01-01
Perekonnanime Läte omastav kääne on Lätte, osastav Lätet, alaltütlev Lättelt.
Õige on kirjutada Aleksander Lätte looming.

2005-11-25
Nimede Dursley ja Harry käänamisel pole ülakoma vaja.

2005-09-23
Nime Fahrenheit omastav kääne on Fahrenheiti, mitte Fahrenheidi.

2005-05-17
Perekonnanime Kaljurand omastava käände vorm on Kaljuranna.

2005-04-18
Helsingi elanik on helsinglane.

2005-03-10
Kihnu elanik on kihnlane.
Ruhnu elanik on ruhnlane.

2005-01-01
Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

2004-10-05
Uruguay elanik on uruguaylane.
Paraguay elanik on paraguaylane.
Mõlemas nimetuletises jääb y alles.

2004-03-29
Kirjutage Venemaa eestlane.

2003-12-02
Kirjutage ema Teresa (ühendi esimene sõna väikese algustähega).

2003-09-08
Õige on kirjutada nii haapsalulane kui ka haapsallane.

2003-06-06
Kuidas on nimede Jüri ja Mari osastav kääne? – Võib kirjutada nii Jüri kui ka Jürit, nii Mari kui ka Marit.
Vt ka Tiiu Erelti artikkel „Jüri(t) ja Türi(t)“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid/jyrit.html).

2003-04-04
Viisakustiitel Tema Ekstsellents on suurte tähtedega.

2003-01-10
Nime Schmidt omastav kääne on Schmidti.

2002-12-13
Inimese perekonnanimi on Sarv. Kas omastavas käändes on Sarve'e? – Ei ole, õige on Sarve.

2002-06-11
Perekonnanime Kiisk omastava käände vorm on Kiisa.

2002-04-01
Kuidas on Günther Reindorff omastavas käändes? – Günther Reindorffi

2002-02-26
Perekonannime Rebane omastav on Rebase ja osastav Rebast.

2002-01-18
Nimi Kekkonen võib omastavas käändes olla Kekkoneni või Kekkose, mõlemat moodi on õige.

2002-01-08
Nime Matthew kaasaütlev kääne on Matthew'ga.

2001-11-22
Kui nime algvorm on Rebane, siis selle alaleütleva käände vorm on Rebasele (mitte Rebane'sele).

2001-10-11
Hondurase elanik on honduraslane.

2001-09-28
Perekonnanime Vesilind omastava käände vorm on Vesilinnu.

2001-09-13
Perekonnanime Sild omastava käände vorm on Silla.

2001-03-16
Soome nimi Halonen on omastavas käändes Haloneni või Halose, mõlemad vormid on lubatud.

2001-02-06
Perekonnanime Kirss omastav on Kirsi.

2001-01-19
Õige on kirjutada Victoria ajastu.

2000-12-20
Kunstniku nimi on Eduard Viiralt, mitte Eduard Wiiralt.

2000-09-01
Soome nimi Kettunen on omastavas käändes Kettuneni või Kettuse, mõlemad vormid on lubatud.

2000-03-27
Kuidas on nime Tõnu osastav kääne? – Võib kirjutada nii Tõnu kui ka Tõnut.

2000-02-04
Nime Godot (hääldus [godoo]) osastav on Godot'd: oodates Godot'd.

1998-02-25
Vene nimi Людмила on eestikeelsetes dokumentides Ljudmila.

1997-11-27
Sõnad aserid ja aserbaidžaanid on samatähenduslikud.

1997-10-29
Kirjutage neitsi Maarja (esimene sõna väikese tähega).

1997-08-25
Nime Andrew alalütlev kääne on Andrew'l (ülakomaga).

1997-03-17
Mehenime Sven osastava käände vorm on Sveni (üks n).

1996-11-01
Isikunime Scott omastava käände vorm on Scotti.

1996-06-14
XIX sajandi kultuuritegelane oli Friedrich Robert Faehlmann (perekonnanimes on h).

1996-04-22
Agendi varjunimi Sirel ei käi jutumärkides.

1994-10-10
Nime Wrangell mitmuse omastav on Wrangellide (-d-).