Keelenõuvakk

SÕNAVALIK JA -VORMISTUS
ühe sõnatüve täpsem vormistamineSõna tainasegaja on parem kui „taignasegaja“.

Kirjutage aastatuhat (mitte „aastatuhand“).

Kas „plastikkatus“ on õige? – Kirjutage plastkatus.

Inimene on masseerija (mitte „massažöör“).

Kas õige on kujutletav või kujuteldav? – Mõlemad on õiged. Esimene on sõna kujutlema vorm, teine sõna kujutelema vorm (da-vorm kujutella).

Kas „tellimisvedu“ või „tellimusvedu“? – Tellimusvedu.

Anoreksiahaige on anorektik (mitte „anoreksik“).

Sõna pakkumine märgib tegevust, pakkumus on pakkumise üksikjuhtum.

Kas õige on „portabiilsus“ või „portatiivsus“? – Inglise portability on portatiivsus, omasõnaga kantavus. Sõna „portabiilne“ asemel kasutage sõnu portatiivne ja kaasaskantav ~ kantav.

Nimetavas käändes on õige puder (mitte „pudru“).

Kas sõna „kasutamiskõlbulik“ on õige? – Õige on kasutuskõlblik.

Kas õige on „tseremooniaõpe“ või „tseremoniaalõpe“ (õpetatakse tseremooniate pidamist)? – Õige on tseremooniaõpe.

Sõna kolletumine 'kollaseks minemine' sobib, ent sõna „kollastumine“ ei sobi.

Kirjutage väljapoole Tallinna (mitte „väljaspoole“).

Kinnisvara registreerimiseks on kinnistusraamat (mitte „kinnisturaamat“).

Kas õige on külmutuskapp või külmkapp? – Mõlemad on õiged, sobib ka sõna külmik.

Plahvatuse tagajärjel võib sõiduk hävida (mitte „hävineda“). Verb hävinema tähendab 'järk-järgult, vähehaaval hävima'.

Kas sajandi algul või sajandi alul? – Mõlemad on õiged.

Kas sõna „vagabundeerimine“ sobib kasutada? – Parem on tse-liitega sõna vagabunditsemine.

Õiged on mõlemad: nii digiallkiri kui ka digitaalallkiri.

Kas inventuuri tegema on lühemalt inventeerima? – Jah.

Võib kirjutada nii aasta algul, aasta alul kui ka aasta alguses.

Kas „juhtiv audiitor“ ametinimetusena on kokku või lahku? – Õige on juhtaudiitor.

Kas õige on „kinkeleping“ või „kinkimisleping“? – Õige on kinkeleping.

Õige on kirjutada glasuuritud (mitte „glaseeritud“).

Kas idandamiseks mõeldud nõu on „idandamisnõu“ või „idandinõu“? – See on idandusnõu.

Kunas ta tagasi tuleb?
Sõna kunas on õige, see tähendab 'millal'.

Kirjutage tagantjärele (mitte „tagantjärgi“).

Kuidas kirjutada „taotluse mitterahuldamine“? – Nii ei ole hea, parandada: taotluse rahuldamata jätmine.

Mis vahe on sõnadel „säilimine“ ja „säilumine“? – Esimene on õige ja teine vale.

Kas õige on lõunatama või lõunastama? – Mõlemad on õiged.

Kas sõna aadressima võib kasutada? Ehk on ainuõige adresseerima? – Mõlemad on õiged.

Õige on kirjutada lahku must sõstar (omastavas käändes musta sõstra), ent mustasõstraistandik on kokku. Vale on kirjutada „mustsõstraistandik“.

Õige on tehnoloogiasiire (mitte „tehnosiire“).

Õige on toiteelement (mitte „toitelement“).

Õige on naabrivalve (mitte „naabrusvalve“).

Kas kasutada sõna „mittetsiviliseeritud“ või „tsiviliseerimata“? – Tsiviliseerimata.

Õige on järelevalve (vrd verb järele valvama), mitte „järelvalve“.

Õige on plastaken (mitte „plastikaken“).

Parem on vanillikaste kui „vaniljekaste“.

Õige on plastpakend (mitte „plastikpakend“).

Kas võib kasutada sõna nominent kandidaadi tähenduses? Me ei soovita seda sõna, ladina keele põhjal saaks moodustada sõna nominand ('see, keda nimetatakse').

Kas Horvaatias räägitakse horvaatia või horvaadi keelt? – Horvaadi keelt.

Õige on tellimisleht (mitte „tellimusleht“).

Õiged sõnakujud on väljapoole (kuhu?), väljaspool (kus?) ja väljastpoolt (kust?).
Õige on väljastpoolt Aegviidut.

Kas „taigen“ või „tainas“? – Eelistame sõna tainas (omastavas taina, osastavas tainast). g-tähte ei tule mitte ühegi vormi tüves.

Kirjakeeles soovitame kasutada sõna perekonnanimi (mitte „perenimi“).

Kas kilogrammi asemel võib öelda lühemalt kilo? – Jah.

Töötaja, kes kärusid kokku korjab, olgu kärupaigutaja (mitte „kärupaigaldaja“).

Inglise subbrand vaste olgu pigem allkaubamärk, mitte „alakaubamärk“ ega „alamkaubamärk“.

Võib kirjutada nii kustutuskumm kui ka kustukumm.

Võib öelda nii kusagile, kuskile kui ka kuhugi. (Need on sama tähendusega.)

Sõna tainarull on parem kui „taignarull“.

Kas õige on „arvlemine“ või „arveldamine“? – Õige on arveldamine.

Tähenduses 'liikmeks olek' on õige tuletis liikmesus, mitte „liikmelisus“.

Õige sõna on paremusjärjestus, mitte „paremikjärjestus“.

Õige on päevselge (mitte „päevaselge“).

Võib kirjutada nii immuunsüsteem kui ka immuunsussüsteem, mõlemad on õiged.

Eelistame sõna päikeseline, ent võib kasutada ka sõna päikseline.

ÕSis on manner ja mander mõlemad, teine vorm on pisut eelistatum.

Kas tööülesandena panna kirja „järelvalve teostamine lubade üle“? – Jätke teostamine ära: järelevalve lubade üle. NB! Õige on järelevalve!

Kirjutage masseerija, vormi „massöör“ ega „massažist“ me ei soovita kasutada.

Kas õige on „optimeerima“ või „optimiseerima“? – Õige on optimeerima.

Kas „auto välipesu“ või „auto välispesu“? – Kirjutage auto välispesu.

Kas õige on „tuunikala“ või „tuunakala“? – Õige on tuun ehk tuunikala.

Valla varuvilja ait on magas ~ magasiait (mitte „magasiniait“).

Kirjakeeles on keedukartul (mitte „keedekartul“).

Nii desodorant kui ka deodorant on õiged.

Selgituse saamiseks tehakse järelepärimine, mitte „järelpärimine“ (sõna tuleb verbist järele pärima).

Õige on glasuurima (mitte „glasseerima“).

Kirjutage plastpudel (mitte „plastikpudel“).

Tähenduses 'glasuuriga katma' on õige glasuurima, mitte „glaseerima“.

Kas „plastikust tooted“, „plastmassist tooted“ või „plastiktooted“? – On plasttooted ehk plastist tooted.

Kas võib pakendile kirjutada „vaniljemaitseline jäätis“? – Kirjutage vanillimaitseline jäätis, ent võiks kaaluda, kas see pole hoopis vanillijäätis.

Mis sõna on „preambula“? – Parem on preambul, s.o rahvusvahelise dokumendi sissejuhatav osa. Et küsijal oli tegu kohaliku juhendiga, on võõrsõna tarbetu ja võiks piirduda omasõnaga sissejuhatus.

Kas õige on „hotellide täitumus“ või „täituvus“? – Täitunud olekut märgib sõna täitumus.

Kui õpetatakse Inglise maiskonnalugu, kas siis võib olla ka Eesti maiskonnalugu? – Parem on kasutada sõna maalugu: Inglise maalugu, Eesti maalugu.

Inglise benchmarking on võrdlusanalüüs (mitte „võrdlevanalüüs“).

Õige on kirjutada silmanähtav ja silmanähtavalt (mitte „silmnähtav“, „silmnähtavalt“).

Avatakse uus bistroo ja kulinaarkauplus.
Õige on kulinaarkauplus (mitte „kulinaariakauplus“).

Defineerima on määratlema, mitte „määritlema“.

Pöördumisel võib kasutada nii vormi lugupeetav kui ka lugupeetud, neist teine on ehk sagedasem.

Kirjutage vanillijäätis (mitte „vaniljejäätis“).

ÕSis on ristsuund (mitte „ristisuund“), seepärast ka ristsuunaline (mitte „ristisuunaline“).

Kas „noorsootöötaja“ või „noortetöötaja“? – Soovitame kasutada noortetöötaja, sest tal tuleks tegelda noortega, mitte abstraktse noorsooga, inimestega, mitte inimsooga.

Õige on rahulolu, mitte „rahuolu“.

Õige on väljastpoolt (mitte „väljaspoolt“).

Mikrolaineahi võib lühemalt olla laineahi.

Võib kasutada sõna lennupilet (vrd sõidupilet) ja ka lennukipilet (vrd bussipilet).

Õige on tellimiskiri (mitte „tellimuskiri“).

Neljarattavedu on nelikvedu, mitte „nelivedu“.

Õige on kirjutada kas kummirehvide töötlus või ümbertöötamine. Väär on „kummirehvide ümbertöötlus“.

Sõna juuksed ainsuse nimetava käände vorm on juus, mitte „juuks“.

Õige sõna on üleriided, mitte „üliriided“.

Õige on sõidukõlblik, mitte „sõidukõlbulik“.

Kas „eeskostja“ või „eestkostja“? – Õige on eestkostja.

Kas pediküüritegija on „pediküür“ või „pediküürija“? – Pediküürija (nagu maniküüritegija on maniküürija).

Õiged sõnad on sissemakse ja väljamakse, mitte „sissemaks“ ega „väljamaks“.

Kirjakeeles on suguühe, mitte „suguühendus“.

Sõna lõhnaainevaba on küll kokku, ent võiks öelda selle asemel lõhnaaineteta.

Õige on paarisuhe, mitte „paarissuhe“.

Kas esimesena sündinud laps on esiklaps (sõna keskel on k)? – Jah.

Kas õige on „üleriiklik“ või „üleriigiline“? – Õige on üleriigiline.

Kirjutage järeleaitamine (mitte „järelaitamine“). Sama moodi on järeleaitaja (mitte „järelaitaja“) ja järeleaitamistund (mitte „järelaitamistund“).

Õige on motosport, mitte „motorsport“.

Sobib kirjutada nii elektrooniliselt kui ka elektroonselt.

Õige on väljapoole (mitte „väljaspoole“).

Õige on tähelepanu, mitte „tähelpanu“.

Düsleksia on 'vaeglugemine'.
Õige on düslektik (mitte „düsleksik“).

Õiged on mõlemad: analoogiline ja analoogne.

Võib kirjutada kas tuunikalasalat või tuunisalat (mõlemad kokku).

Õige on mitmekeelne, mitte „mitukeelne“.

Dekaad on kümmepäevak (mitte „kümnepäevak“).

Lahkumisel võib öelda nii nägemiseni kui ka nägemist.

Kas 'kiibiga varustama' on „kiibistama“ või „kiipima“? – ÕSi järgi on kiibistama.

Nii teksad, teksased, teksapüksid kui ka teksaspüksid on kõik kirjakeelsed sõnad.

Võib kirjutada nii jopp kui ka jope.

Kas „piparkoogitaigen“ on kokku või lahku? – Parem on piparkoogitainas ja kokku.

Sõnad ligipääs ja juurdepääs on samatähenduslikud.

Õige on kirjutada kas salvrätt või salvrätik (mitte „salfrätik“).

Kas „külmseadmed“ või „külmaseadmed“? – Sobiv sõna on külmutusseadmed.

Korrektne sõna on abikõlblik, mitte „abikõlbulik“.

Kas eesti keeles on sõna sellepärast või on ainult seepärast? – Mõlemad on olemas.

Kas „suhkru vaba“ või „suhkruvaba“? – Kirjutage kokku, ent parem on selle asemel kasutada vormi suhkruta.

Kirjutage järelevastamine (mitte „järelvastamine“). Sama moodi on järelevastaja (mitte „järelvastaja“) ja järelevastamistund (mitte „järelvastamistund“). Verb on järele vastama (mitte „järgi vastama“).

Kas „suhtearv“ või „suhtarv“? – Suhtarv.

Kas peale ühendi digitaalsed mängud võib kasutada ka sõna digimängud? – Jah.

ÕSis on sõna tähestikjärjestus. Kas see tähendab, et tähestiku järjekorras on vale? – Ei, ka seda võib kasutada.

Sõnad pritsimaja ja pritsumaja on argikeelsed,
kirjakeelne on tuletõrjehoone.

Silme ees (mitte „eest“) läheb mustaks.

Kirjakeeles on korrektne tulekahju, mitte „tulekahi“.

Sõnad nagunii ja niikuinii on mõlemad kirjakeeles kasutusel.

Kas mahlapress on „kasutamisvalmis“ või „kasutusvalmis“? – Parem on teine: kasutusvalmis.

Sõna tihedasti keskvõrre on tihedamini (mitte „tihemini“).

Kirjakeeles on eelsoojendus (argikeeles on „eelsoendus“).

Nii lisainformatsioon kui ka lisainfo on kokku, need sõnad on sünonüümid.

Sõnad söömaaeg ja söögiaeg on sünonüümid.

Kas õige on „kõlblik“ või „kõlbulik“? – Õige on kõlblik.

Sõnad oksjonipidaja ja oksija on sama tähendusega.

Kirjakeelsed vormid on üles astuma, üles kirjutama, üles tõusma, üles ärkama, üles laadima (mitte „ülesse astuma“, „ülesse kirjutama“, „ülesse tõusma“, „ülesse ärkama“, „ülesse laadima“).

Õiged vormid on kõrvalehüpe ja kõrvalepõige (mitte „kõrvalhüpe“, „kõrvalpõige“).

Kirjakeeles on mispärast, mitte „mikspärast“.

Õiged vormid on järeleandlik ja järelemõtlik.

Sõnad pritsimees ja pritsumees on argikeelsed,
kirjakeelne on tuletõrjuja.

Kas sõnade delikatessipood ja delikatessheeringas asemel võib kirjutada „delipood“ ja „deliheeringas“? – Kirjakeelsetesse tekstidesse me neid sõnu ei soovita (vrd nt saksa Deligeschäft, Delihering). Vt ka Tiiu Erelti „Terminiõpetus“ (2007, lk 273).

Sõna „hoolekeskus“ ei ole õige, peab olema hooldekeskus.

Küpsetatud õuna sünonüüm on küpseõun, mitte „küpsõun“.

Eelistame sõna päikeseprillid, ent võib kasutada ka sõna päikseprillid.

Õige on väljastpoolt (mitte „väljapoolt“).

Sõna „noorsootöö“ asemel soovitame kasutada keelendit noortetöö.

Õige on (tõmbas) koomale, mitte „koomamale“.

Õiged sõnakujud on sissepoole (kuhu?), seespool (kus?) ja seestpoolt (kust?).

Vorm tellimiseks on tellimisvorm (mitte „tellimusvorm“).

Õige on glasuuraine, mitte „glaseeraine“.

Kirjutage ümberkaudne ja ümberkaudsed (mitte „ümbruskaudne“, „ümbruskaudsed“).

Kas ohutusinformatsioon ja ohutusinfo on samatähenduslikud? – Jah.

Kas „saalis kõlas vali muusika“ või „valju muusika“? – Vorm valju on murdes 'valjusti', seega saalis kõlas vali muusika.

Kirjutage filotainakorvike. See on parem kui „filotaignakorvike“.

Normikohased on alates ÕS 2013st mõlemad: täiendusõpe ja täiendõpe.

Kirjutage kandidaatidele esitatavad nõuded (mitte „kandidaatidele esitavad nõuded“).

Kas sobib öelda „agriturism“? – Turismisõnastiku järgi on inglise agritourism eesti keeles agroturism ~ taluturism (aga maaturism on rural tourism).

Tunnustuse avaldamiseks on tunnustuskiri (mitte „tunnuskiri“).