Keelenõuvakk

SÕNAKASUTUS
parem sõna või väljend kehva asemeleKas kirjutada „väikeses Prantsus-Kanada linnakeses“? – Kasutage väljendit prantsuskeelne Kanada: väikeses prantsuskeelse Kanada linnakeses.

Kas „suvereniteet“ on õigesti kirjutatud? – Eesti keeles on suveräänsus (vrd vene суверенитет).

Kuidas kirjutada „kartulitsipsid“ või „kartulichipsid“? – Kirjutage kartulikrõpsud.

Ametinimetuseks sobib tootmisdirektor (mitte „direktori asetäitja tootmise alal“).

Kas „peadirektori asetäitja“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna asedirektor.

Kas „Nad omavad Eesti kodakondsust“ või „kodakondsuse“? – Kirjutage „Neil on Eesti kodakondsus“.

Inimene on masseerija (mitte „massažöör“).

Kas „keeks rosinatega“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage rosinakeeks.

Kirjutage sidekriipsuga: PDF-vorming (mitte „PDF formaat“).

Kas on teist sõna trenažööri jaoks? – Jah, paremad on treeninguseade ja valmendi.

Sõna „siseriiklik“ ei ole õigesti moodustatud, selle asemele sobib riigisisene.

Kas „marketingijuht“ on üks sõna? – Eesti keeles on sobiv sõna turundusjuht.

Soome puruluu eesti keelde ei sobi, olgu ikka närimiskont (koeratoit).

Kas „avalikkussuhete osakond“ on korrektne? – Ei, soovitame sõna suhtekorraldusosakond.

Õiged on sisse lülitama ja välja lülitama (mitte „sisse lülima“, „välja lülima“).

Sõna „penoplast“ asemel on eesti kirjakeeles vahtplast.

Kirjutage tordisäraküünal (mitte „säraküünal tordile“).

Kas on õige „taastoodetud paber“? – Parem on kirjutada taastöödeldud paber.

„ID-kaart“ on eesti kirjakeeles isikutunnistus.

Kas „ennesõjaaegne“ on õigesti kirjutatud? – Õige on sõjaeelne.

Kas „suured tänud“ või „suur tänu“? – Kirjutage ainsuses: suur tänu. Mitmuslik „suured tänud“ on inglise keele mõjuline.

Kas on olemas sõna transfeer? – Eesti keeles on paremad sõnad päralesõit, päralevedu (nt sadamast hotelli).

Sõna „sansõlmed“ asemel on kirjakeeles hügieeniruumid, sõna „santehnik“ asemel torulukksepp.

Kas eesti kirjakeeles võib kasutada inglise lühendit DJ? – Ei, see on diskor.

Kas võib kirjutada „passioni mahl“? – Kirjutage granadillimahl.

Kas õige on „struktuurifond“ või „struktuurfond“? – 2002. aasta sõnavõistluse tulemusel on olemas sõna tõukefond.

Kas on õige kirjutada „saatis e-mailiga“? – Õige on meiliga, meili teel, meilitsi; e-postiga, e-posti teel, elektronpostiga, elektronposti teel.

Sõna suhkrumüügipunkt kirjutada kokku, aga paremad sõnad on suhkrumüükla, suhkrukiosk.

Kuidas öelda paremini „top 10“ ~ „top ten“? – Kasutage sõna esikümme.

Kas sõna „online-viktoriin“ sobib? – Soovitame selle asemel kasutada sõna võrguviktoriin.

Öeldi, et ettekanne on sumbuurne. Mida see tähendab? – Vene сумбурный on segane, korratu.

Kodumasin, mille kohta kasutatakse inglise keeles sõna blender, on eesti keeles kannmikser.

Kas „curlingumäng“ on kokku või lahku? – Eesti keeles soovitame kasutada sõnu jääkeegel ja jääkeeglimäng.

Kas õige on kirjutada „banner“ või „bänner“? – Eesti keeles on õige kasutada sõna reklaamiriba (olenevalt kasutusolukorrast võivad sobida ka sõnad ribareklaam ja lintpealkiri).

Maitseaine oregano on eesti keeles pune (mitte „oregano“ ega „oregaano“).

Sõna „briifing“ ei soovita me kasutada. Selle asemel on parem infotund, see võib kesta ka vähem kui tund või üle tunni. (Sobib ka sõna infominutid.)

Sõna „grupifitseerimine“ asemel sobib kasutada sõnu rühmitamine ja grupeerimine.

Kas sõna „tekkekolle“ sobib kasutada? – Ei, tarvitage kas kolle või tekkekoht.

Sõna õppealajuhataja on kokku, ent parem on õppejuhataja.

Ühendi „eelpool toodud“ asemel on õige kirjutada kas eeltoodud või eespool toodud.

Parem on kirjutada lahtiste uste päev (mitte „avatud uste päev“). Sõna avatud viitab tegevusele, avamisele, aga lahtine olekule.

Sõna „kõrgekvaliteediline“ asemel on parem hea kvaliteediga (ka kvaliteetne, kvaliteet-).

Kas sõna „tintenpenn“ sobib eesti keelde? – Kirjakeeles on tindipliiats.

Sõna „maaletooja“ asemel soovitame sõnu sissetooja, sissevedaja, ka võõrsõna importija.

Sõna „kruiis“ ei sobi kirjakeelde. Korrektses keeles võib kasutada sõnu ristlus, huvireis, lõbureis või lõbusõit.
Sõna „kruiisilaev“ asemel soovitame kasutada nt sõna ristluslaev.

Kas on õigesti: „vastavalt meievahelisele telefonivestlusele“? – Sõna meievahelisele on küll kokku, ent parem on sõnastada järgmiselt: meie telefonivestluse kohaselt ~ järgi.

Kas eksemplaarsus on ühe või kahe a-ga? – Kahega, aga parem on kirjutada eksemplaride arv.

Ühendi „riigikaitselised ülesanded“ asemel on parem liitsõna riigikaitseülesanded.

Kas võib kasutada sõna tõuketoetus (mitte „struktuuritoetus“), nt tõuketoetust saab tõukefondist? – Jah, sõna sobib suurepäraselt.

Me ei soovita eesti keeles kasutada sõna „süstel“, selle asemel sobib eeltäitesüstal või eeltäidetud süstal.
Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Süstel süstla vastu“ kogumikus „Keelenõuanne soovitab 4“ (võrgus aadressil http://keeleabi.eki.ee/pdf/136.pdf).

Televiisoreid parandatakse, sõna „remontima“ siin ei sobi.

Ühendverbi „välja ehitama“ ei soovita me eesti keeles kasutada, paremad võimalused on nt ehitama ja valmis ehitama.

Tuletis „valmistis“ on enamasti ülepakkumine, tavaliselt piisab lihtsamast sõnast, nt segu, toode vms.

Parem on kirjutada üle Eesti kui „üleeestiliselt“.

Määrsõna „koheselt“ ei kõlba kirjakeelde, sest see sõna on ületuletatud. Korrektne on kohe.

Kas „järgib seadusandlust“ on korrektne? – Ei, parandada: seadusi või õigusakte.
Seadusandlus on 'seadusloome, seaduste andmine ja sellega seotud protseduur'.

Kuidas kirjutada „põimik tüüpi etendus“? – Õige on põimiketendus.

Sõna „kontsernisiseselt“ ei ole hea kasutada, paremad võimalused on nt kontsernis, kontserni sees, kontsernis endas.

Küsija teksti sobis sõna hariduskonsultant (mitte „konsultant hariduse osas“ ega „konsultant hariduse alal“).

Kas õige on „hinnakirja järgselt“ või „hinnakirjajärgselt“? – See on tarbetu lt-määrsõna. Kirjutage hinnakirja järgi.

Kas on nii, et „uuringuid läbi viima“ ei ole õige? – Just nii, sobib nt uuringuid tegema.

Tekstis on „täiendavad rahalised vahendid“. Kuidas öelda paremini? – Tarvitage selle asemel sõna lisaraha.

Määrsõna „esmakordselt“ asemel on parem esimest korda.

Järelevalvet ja tollikontrolli tehakse. Sõna „teostama“ ei sobi.

Kuidas kirjutada „töösisekorraeeskirjad“? – Soovitame eesti keeles selle asemel kasutada sõnu kodukord ja töökord.

Ei ole hea kirjutada „lahangut viis läbi“, vaid nt lahangu tegi ..

Sõna „autoteenindus“ asemel on parem autohooldus.

Kas „kõrgekvaliteediline pann“ on õige väljend? – Parem on lihtsalt kvaliteetne. Kui sellest ei piisa, siis nt (eriti) hea kvaliteediga.

Määrsõna „täisajaliselt“ asemel on parem kirjutada täisajaga.

Ühendi „losjoon täide vastu“ asemel on õige täivesi või täivedelik.

See „stange“, kuhu pildid riputatakse, võiks olla kang või toru.

Internetis on väljendid „krutsiaalne probleem“ ja „krutsiaalsed küsimused“. Mida tähendab „krutsiaalne“? – Inglise sõna crucial on otsustav, oluline, kriitiline.

Õige on ribakardin (mitte „ribikardin“).

Kas oleks parem öelda, et inimene annab oma eluajal millekski nõusoleku, mitte „annab elupuhuselt nõusoleku“? – Sõna eluajal on tõesti selgem.

Kuidas käändub „blister“? – Küsijal oli sõna „blisterpakend“, mille asemel on eesti keeles õige mullpakend.

Ühendi „valitsusväline organisatsioon“ asemel soovitame tarvitada sõna vabaühendus (2002. aasta sõnavõistluse võidusõna).

Kas võib öelda „paksendatud kiri“, et mitte öelda „rasvane kiri“? – Soovitame väljendit poolpaks kiri.

Milline arve tuleks kindlasti õigeaegselt tasuda? Kas on õige lause? – Sõna „õigeaegselt“ asemel on parem õigel ajal.

Nägemine halveneb, silmad tuleb veel kord ümber vaadata. Kas on korrektne lause? – Ei ole, silmad tuleb üle vaadata, üle kontrollida, järele vaadata.

Eesti keeles on parem sõna nupsusai (koosneb kolmest kuklikesest ehk nupsust), mitte „briošš“.

Kirjutada „jogurt põldmari vaarikas“ ei ole korrektne, õige on põldmarja-vaarikajogurt.

Tegijanimi viija on kahe i ja ühe j-iga (vrd viia, küsimus mida teha?).
Sõna läbiviija asemele sobib sageli paremini korraldaja, tegija vm.

Parem on kirjutada ette kavatsemata kui „ettekavatsematult“.

Kas on õige „mee-smetanakaste“? – See on mee-hapukoorekaste.

Sõna „strihhkood“ eesti keeles pole, korrektne on vöötkood.

Kas „läbi viima kauba vastuvõttu“ sobib kirjutada? – Kirjutage kaupa vastu võtma (isegi kui tegevus hõlmab nii otsest vastuvõttu kui ka selle korraldamist).

Kas sobib kirjutada „teostab kaevetöid“? – Ei, parem on teeb kaevetöid või kaevab.

Kas õige on „kriisi reguleerimise operatsioon“ või „kriisireguleerimise operatsioon“? – Parem oleks kõik kokku kirjutada ja asendada sõna „reguleerimine“ sõnaga „ohjamine“: kriisiohjamisoperatsioon.

Sõna „wifiseerima“ ei sobi ametlikku dokumenti, selle peab asendama pikema seletusega: traadita Internetti sisse seadma vms.

Kas „marketingisektor“ on kokku või lahku? – Õige on turundussektor (kokku).

Kas „läbi viidav kursus“ sobib? – Kirjutage korraldatav kursus.

Kehva sõna „juuksekonditsioneer“ asemel soovitame kasutada sõna juuksepalsam.

Kas on õige „pasta-tuunikalasalat“ või peaks olema „makaroni-tuunikalasalat“? – Kirjakeelne on makaroni-tuunikalasalat ~ makaroni-tuunisalat.

Vene дополнительный выходной on lisapuhkepäev, mitte „täiendav puhkepäev“.

Kannatuslille vili on granadill, mitte „passioon“.

Kuidas kirjutada sõnad „teatrikülastus“ ja „muuseumikülastus“? – Paremad on teatriskäik ja muuseumiskäik.

Me ei soovita ingliskeelset sõna trampoline ega mugandit „trampoliin“ sõnade batuut ja batuudihüpped asemele. (Küsija arvas, et batuut on vene sõna, aga ei ole, see on itaalia päritolu.) Pealegi on spordis sõnal trampliin teine tähendus ('hüppelaud, hoolaud') ja selle kõrvale trampoline'i vaja ei ole.

Sõna „piletöör“ asemel soovitame kasutada sõna piletimüüja või piletikontrolör (mitte „kontrollör“).

Kas „ultrapehme jumestuskreem“ sobib? – Kirjutage eriti pehme jumestuskreem.

Sõna „kaadrikoosseis“ on parem asendada sõnaga isikkoosseis.

Rasvasisaldus on suur (mitte „kõrge“).

Kas „duplikaat süütevõtmest“ või „duplikaat-süütevõti“? – Ei, sobib süütevõtme duplikaat.

Kas õige on „ametiprofiilid“ või „ametiproofilid“? – Kõige täpsem sõna on ametinõuded.

Sõnad „sotsvõistlus“, „admin“ jts eesti kirjakeelde ei sobi.

Konsuumerkaubad või konsumeerkaubad on eesti kirjakeeles tarbekaubad.

Kas võib kirjutada „ekskagebeelane“? – Olgu pigem endine KGB tegelane (~ töötaja) või endine KGB-lane.

Kas tööülesandena panna kirja „järelvalve teostamine lubade üle“? – Jätke teostamine ära: järelevalve lubade üle. NB! Õige on järelevalve!

Kas kirjutada „Tallinna linna ühistranspordis“? – Ei, sõna „ühistransport“ asemel on siin õige ühissõidukid. Kirjutage Tallinna ühissõidukites.
Ühistransport tähendab 'ühisveondus'.

Sõna „editeerima“ asemel on eesti kirjakeeles sõna toimetama.

Soovitame kasutada sõna küdoonia, mitte „aiva“.

Sõna „kauplussalong“ asemel on õige müügisalong.

Kas sõna „pea“ sobib järgmisesse lausesse?
Ratas teeb rõõmu pea koolieani välja. – Ei sobi, selle asemel on parem sõna peaaegu (lühem vorm peagu).

Kas sõna „modereerima“ sobib järgmisesse lausesse?
Koosolekut modereerib Maalehe toimetaja .. – Ei, selle sõna asemel on selgem kasutada verbi juhatab.

Sõna asjaajamine on korrektne ja selle asemel ei ole vaja öelda „dokumendialane teenindamine“.

Saksa keelest tõlgitud tekstis on sõna „europarlamentäärikud“. Kas see sobib? – Ei, õige on Euroopa Parlamendi liikmed.

Kirjakeeles ei ole mitte sõna „kartulitšipsid“ (inglise chips), vaid kartulikrõpsud.

Kehva keelendi „top-kümme“ asemel võib kasutada väljendeid esikümme, esimesed kümme, kümme parimat;
„top-viiskümmend“ saab asendada väljendiga esimesed viiskümmend, viiskümmend parimat või esiviiskümmend.
Sõna top on pärit inglise keelest.

Määrsõna „ööpäevaringselt“ pole õige. Selle asemel on eesti keeles väljendid ööpäev läbi, terve ööpäeva vm.

Kas tähenduses 'padrunisse panema' sobib „padruneerima“ või „padrundama“? – Õige on padrundama, nt padrundatud lõhkeaine.

Uuringuid tehakse, korraldatakse, ei sobi „viiakse läbi“ ega „teostatakse“.

Sõna „anti-stress“ asemel sobib paremini stressivastane.

Kõrgkooli õppeastet märkiv sõna magistrantuur on n-iga, ent soovitame kasutada lihtsamat sõna magistriõpe.

Määrsõna „teistkordselt“ asemel on parem teist korda.

Sõna „arveldusarve“ asemel on korrektne kasutada sõna arvelduskonto, selle sõna lühend on ak, mitte a/k.

Kirjutage Interneti kaudu andmeid kontrollima (mitte „üle Interneti“).

Kas inglise national parliaments ei saaks kuidagi tõlkida sõnaga „rahvusparlamendid“? – Ei ole mingil juhul soovitatav. Sobiv tõlge on nt riikide parlamendid.

Sõna „mittetäitmine“ asemel on parem täitmata jätmine.

Sõna „edustama“ on kehv soome laen, selle asenduseks sobib esindama.

Sõnade „toster“ ja „töster“ asemel on eesti kirjakeeles röster (ainsuse omastav röstri).

„200. juubel“ ei sobi, paremad võimalused on 200 aasta juubel ja 200. aastapäev.

„Top-5“ ei sobi, selle asemel peaks olema esiviisik.

Sõna „tõusetuma“ asemel on parem kirjutada kerkima, (üles) tõusma või tekkima.

Sõna „mittetegemine“ asemel on parem tegemata jätmine.

Kas tänukirjas võib olla „seoses 5. aastapäevaga“? – Ei, soovitame kirjutada 5. aastapäeva puhul.

Kas väljendit „loetud minutid“ võib kasutada? – Korrektne on mõni minut.

Õige on meditsiinitöötaja, mitte „medtöötaja“.

Kas „enam kui pool“ on õige? – Parem on öelda üle poole.

Sõna „mitteperemehetu“ on kehv. Selle asemel võiks olla nt peremehega.

Lause on „Kartulid läbivad testi“. Kas nii on õige? – Ei, kartulid läbivad kontrolli.

Kas sõna „europeiseerima“ võib kasutada? – Õige on euroopastama; enesekohane tegusõna on euroopastuma.

Õige on uurimistöö, mitte „uurimustöö“. (Sobib ka uurimus, mis tähendab '1) teemaga määratud teaduslik uurimistöö; 2) selle tulemused kirjapandud teosena'.)

Kas „masinate kannibaliseerimine“ on õige? – Ei, see on masinate varuosadeks lammutamine, osandamine (inglise cannibalization).

Verbi „välja trükkima“ asemel on õige printima.

Kirjutage Mandri-Euroopa, me ei soovita keelendit Kontinentaal-Euroopa.

Õige on hoida toatemperatuuril, mitte „toatemperatuuri juures“.

Sõna „kindlustustoode“ asemel on õige kindlustusteenus.

„70. juubel“ pole õige, sobib kirjutada nt 70 aasta juubel.

Kas kirjutada „Vastavalt Teie-poolsele korraldusele“? – Ei, parem on Teie korralduse järgi ~ kohaselt.

Kas võib kirjutada „kõrge kolesterool“? – Ei, see on suur kolesteroolisisaldus.
Aga „kolesterooli madaldada“? – Kirjutage kolesteroolisisaldust vähendada.

Kas õige on „marketingi osakond“ või „marketingu osakond“? – Eesti keeles on turundusosakond.

Mis on indeks ja mis on register? – Indeks:
1. suhtarv;
2. leppenumber või -märk.
Register on
1. loend, mis hõlbustab ainestiku leidmist;
2. arvelevõtudokument ja seda pidav asutus;
3. (infonduses) sisesalvesti infosõna lühiajaliseks säilituseks;
4. (muusikas) ühesuguse tämbriga helirea osa; oreli vilerühm.

Kas „paljulapseline“ või „paljulasteline“? – Soovitame sõnu lasterikas ja lasterohke.

Kas „koosolekute läbi viimine“ on õige? – Kirjutage kas koosolekute pidamine või korraldamine.

Raamatu väljaandmisel on õige kirjutada „Kõik õigused kaitstud“ (mitte „reserveeritud“).

Kas „libisev töögraafik“ on hea eesti keel? – Korrektne on liuggraafik.

Kas õige on „nominent“ või „nominant“? – ÕS annab vormi nominent, ent soovitab, et sageli on veelgi parem sõna kandidaat.

Mis on „skriinimine“? – See on tarbetu mugand inglise keelest, oma sõnaga läbivalgustamine, uues tähenduses (Euroopa asjadega seoses) ka sõelumine.

Kas sõnale „mänedžment“ on paremat vastet? – Soovitame sõnu juhtimine, korraldamine.

Kas verbi „arvutiseerima“ on õige kasutada? – Õige on arvutistama ehk raalistama. Oma sõnast tuleb uusi sõnu tuletada oma liitega.

Kas sõna pasta sobib eesti keeles kasutada ka tähenduses 'makarontoode, makaronitoit'? – Ei, pasta märgib eesti keeles tainjat segu (nt tomatipasta, avokaadopasta). Küsitud tähenduses sobivad kirjakeelde sõnad makaronitoit (nt makaronivorm) ja makarontoode (nt makaronid, nuudlid, spagetid jne).

Kas kirjutada „isepäevitav kreem“ või „isepäevituv kreem“? – Õige on pruunistuskreem.

Kas kirjutada „lager-tüüpi õlu“? – Ei, see on laagriõlu.

Kas sõna „mikroahi“ võib kasutada? – See ei ole hea. Tarvitage kas sõna mikrolaineahi või laineahi.

Kas sõna „õllesnäk“ kõlbab? – Ei, paremad sõnad on õllenäks ja õllesuupiste.

Kas sobib kasutada sõna „tutoriaal“? – Ei, kirjutage kas tuutoritund, tuutoriseminar või seminar.

Kas kirjutada „mitteseotud vorm“? – Kirjutage sidumata vorm.

Määrsõna „aastaringselt“ pole õige. Selle asemel on parem kasutada väljendeid aasta läbi, terve aasta, aasta jooksul, aasta ringi vms.

Mis on „tentatiivne päevakord“? – See on esialgne päevakord. Sõna tentative on olemas inglise keeles, aga mitte eesti keeles.

Mida tähendab „vaisside koolitamine“? – Inglise sõna vice on eesti keeles asetäitja, kohusetäitja, asemik.

Kas „avalikkussuhete“ või „avalike suhete osakond“? – Õige on suhtekorraldusosakond.

Kas „läbi viidud küsitlus“ on õigesti kirjutatud? – Kasutage selle asemel kas korraldatud, peetud või tehtud küsitlus.

Kas „mitteilmumisel“ on kokku? – Parem on kirjutada ilmumata jätmisel.

Kiipkaardil on rakendused, mitte „aplikatsioonid“ (inglise application, soome sovellus).

Kas „kõrge riskiga veosed“ sobib öelda? – Ei, need on suure riskiga veosed.

Protokollis seisab draft-tööplaan. Mida see sõna tähendab? – See on tööplaani kavand (või mustand).

Kas „hotelli retseptsioon“ on õigesti kirjutatud? – Ei, hotellis on vastuvõtt ~ vastuvõtulaud.

Kas kreem on hüpoallergiline? – Võõrsõna on hüpoallergeenne, aga veel parem on tarvitada sõna allergiaohutu.

Aktiivsus on suur või väike ~ vähene (mitte „kõrge“ või „madal“).

Kas „manageerima“ või „mänedžeerima“? – Kasutage selle asemel sõna korraldama, juhtima või administreerima.

Soovin sõna „distribuutor“ asemele paremaid võimalusi. – Sobiksid nt turustaja, levitaja, esindusmüüja.

Kas optimaalseks tegema on „optimaliseerima“? – Ei, õige on optimeerima.

Kas kirjutada „Kõnniteede asfaldi asendamist teostab .. “? – Kirjutage ilma teostama-sõnata: kõnniteede asfaldi asendab ..

Raamatupidamises ei ole sõna „reester“, on register. (Vrd vene реестр.)

Sõna „postiindeks“ asemel on õige kasutada sõna sihtnumber.

Kas mängu kohta võib kasutada sõna „saalibändi“? – Ei, see on saalihoki (kokku).

Sõna „pädema“ asemel on paremad sõnad kehtima, maksev olema, paika pidama.

Soovitame kasutada sõna suhtekorraldusjuht, mitte „avalike suhete juhti“ ega „avalikkussuhete juhti“.

Inglise engineering võib eesti keeles olla inseneriteave või inseneriteadus.

Vaidlusel on osalised või pooled, mitte „osapooled“.

Kas rehve vahetav töötaja on rehvitöötaja? – Ei, ta on rehvivahetaja.

Kas „paketiauto“ on õige sõna? – Ei, õige on pakiauto.

Õige on kohustus kellegi vastu, aga „kohustus kellegi ees“ on venemõjuline.

Kas on õige „täiendavad doktoriõppe kohad“? – Ei, õige on kirjutada doktoriõppe lisakohad.

Euro lühend EUR sobib valuutakursitabelitesse, tekstis kasutatagu sõna euro või tähist .

Kas sõna „biatlon“ võib kasutada? – Tarvitage sõna laskesuusatamine.

Kas sõna breketid on õigesti kirjutatud? – Jah, aga parem sõna on hambaklambrid.

Kas õige on „forwarder“ või „forvarder“? – Metsatöödel on kokkuveotraktor.

Kuidas käänata sõna „harvester“? Kas omastav on „harvesteri“ või „harvestri“? – ÕSi järgi on see langetustraktor.

Kas eesti keelde sobib sõna „graavlaks“, „graavilõhe“ või „graavlõhe“? – Mitte ükski, see on õrnsoolalõhe.

Mida tähendab „kreatiivne“ (inglise creative)? – Eesti sõnadega on see loov, loominguline.

Kuidas asendada sõna „kreatiivsus“ (inglise creativity)? – Sobivad võimalused loovus ja loomingulisus.

Mida tähendab „passeerima“? – Soovitame kasutada väljendeid läbi sõela suruma ja pruunistama.

Kas õige on „snorgeldama“ või „snorkeldama“? – Kirjakeelne on toruga ujuma ~ toruujuma.

Kas „vett hülgav“ või „vetthülgav“? – See on soomemõjuline keelend (soome vettähylkivä). Eesti keeles sobib öelda kas märgumatu või hüdrofoobne.

„Tööintervjuu“ asemel kasutage sõna töövestlus.

Kas „jurist-lingvist“ on sidekriipsuga? – ÕS soovitab selle asemel kasutada sõna keelejurist.

Õige on 60 aasta juubel, mitte „60. juubel“.

Ühendi „täiendavad nõuded“ asemel on õige lisanõuded.

Määrsõna „igapäevaselt“ asemel sobib sageli kasutada hoopis iga päev, nt Ta võimleb iga päev, mitte „igapäevaselt“. (Vrd Ta oli riides igapäevaselt 'argipäevaselt'.)

Ei ole õige „orienteeruv hind“, selle asemel sobib nt orienteeriv hind.

Kas sõna „segusalat“ sobib kasutada? – Ei, sobiv sõna on segasalat.

Kas eesti keeles on korrektne sõna „protsendipunkt“? – Ei. Selle asemel on õige protsendi võrra. Kui intress oli eelmisel aastal 7% ja sel aastal on 9%, tuleks kirjutada, et intressimäär on tõusnud 2% võrra (mitte „2 protsendipunkti“). Vt Maire Raadiku raamat „Panganduskeel“ (2005, lk 54).

Kas „labori akrediteerimine“ on õige? – Ei, õige on labori atesteerimine, st laborile ametliku hinnagu andmine.

Kuidas kirjutada „niiskustase“? – Eesti keeles on niiskussisaldus ~ niiskusesisaldus.

Kas kirjutada „100%-line rahulolu“ või „100% rahulolu“? – Kõige parem on täielik rahulolu.

Kirjutage 50 aasta juubel, mitte „50. juubel“.

Kas „enim kaetumaid valdkondi“ on õige? – Ei ole, õige on enim kaetud valdkondi.

Sõna „struktuurivahendid“ asemel soovitame kasutada tõukeraha.

Kas ehitusel võib olla töömaa? – Sõna työmaa on soome keeles, eesti keeles on ehitusplats, kaevetööd, objekt vm.

Kas Balti mere maad on õigesti kirjutatud? – Ei, olenevalt kontekstist sobib kas Läänemere maad või Baltimaad.

Riigikogul on esimees, mitte „spiiker“.

Kas määrsõna „ettevõttesiseselt“ on kokku või lahku? – Selle asemel kirjutage ettevõttes või ettevõtte sees.

Töid tehakse.
„Töid teostatakse“ on paberlik väljend.

Venemõjulise väljendi „täiendav info“ asemel soovitame sõna lisainfo.

Kas üht vürtsi on õige kirjutada „kinžaa“, „kindža“ või „kinza“? – Mitte ükski pole õige, eesti keeles on koriander.

Kas ahjul on „ajadisplei“? – Ei, see on ajanäidik.

Kas võib kasutada väljendit „uputatav pump“? – Soome upotettu pumppu on eesti keeles sukelpump.
Soome upotettu kaatoallas on süvisvalamu, mitte „uputatud valamu“.

Kas arveldusarve lühend on „a/a“? – Õige termin on arvelduskonto, mille lühend on ak.

Kas „eestlaetav pesumasin“ või „eestlaaditav pesumasin“? – ÕSi järgi on eest täidetav ~ eesttäidetav pesumasin.

Eesti keeles sobib kasutada sõna pihustipäevitus, mitte „spreipäevitus“.

Kas on õige „juhtiv spetsialist metoodika alal“? – Ei, kirjutage metoodika juhtspetsialist.

Kas „muudatusi sisse viima“ on õige? – Kirjutage muudatusi tegema.

Inglise sõna lozenge eesti vastena soovitame kasutada liitsõna imemistablett. Mugandit „loseng“ me ei soovita.

Kas „paremustama“ on õige tuletis? – Ei, õige on parandama. Harva sobib ka parendama, mis tähendab '(head veelgi) paremaks tegema'.

Sõna „arentaabel“ ei sobi, parem on ebarentaabel.

Kas „sidrunimuru“, „sidrunirohi“, „sidrunihein“, „sidrunroht“, „sidruniroht“? Kuidas on õige? – Inglise lemongrass on sidrunhein.

Kas on õige „alatine elukoht“? – Õige on alaline elukoht.

Ajalehel on esikülg.
Ajalehe puhul on väär tarvitada sõna „esikaas“.
Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=114.

Kes on parlamentäär? – See on 'sõjasaadik, vastasega läbi rääkima saadetud isik'. Parlamentäär ei ole 'parlamendi liige'.

Ei ole õige kirjutada „asustatud punktid“, vaid asulad.

Õige sõna on kaugõpe, mitte „distantsõpe“.

Kas õige on „isepruunistav kreem“ või „isepruunistuv kreem“? – Õige on pruunistuskreem.

Sõna „nahaalne“ asemel kirjutage kirjakeeles kas häbematu või jultunud.

Mis autoosa on „pamper“? – See on inglise bumper, eesti keeles kaitseraud.

Sõna „maaletoomine“ asemel soovitame kasutada sõnu sissevedu ja import.

Kas „pH-tase“ on suure h ja sidekriipsuga? – Jah, suure h-ga, ent jätke sõna tase ära: (millegi) pH on ..

Kas „pealesõjaaegsed aastad“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on sõjajärgsed aastad.

Sõna „biodiisel“ ei ole õige, õige on biodiislikütus.

Kuidas kirjutada „sheavõi“? – See on shea-või. (NB! Tähele panna kursiivi ja sidekriipsu kasutamist!) Omasõna on võiseemnikuõli.

Ühendi „täiendav sotsiaaltoetus“ asemel on õige lisasotsiaaltoetus.

Kas on õige ütelda „kellaosuti liikumise suunas“? – Õige on ütelda päripäeva.

Kas on õige „talle omistati tänukiri“? – Ei ole, talle anti tänukiri.

Sõna „keskkonnasõbralik“ asemel on parem kirjutada kas keskkonnahoidlik või keskkonnasäästlik.

Inglise mentee on (mentori) juhendatav (mitte „mentee“ ega „mentii“).

Kas „multikulturaalne“, „multikultuurne“ või „multikultuuriline ühiskond“? – Soovitame kirjutada mitmekultuuriline ühiskond.

Kas sõna „bränditoode“ võib kasutada? – Parem on margitoode.

Kas „garažeerima“ või „garaažima“? – Tuletise asemel on selgem fraas (garaaži panema või garaažis hoidma).

Kas autonduses on „hodomeeter“ või „odomeeter“? – Hodomeeter (vrd kreeka hodos), aga veel parem on läbisõidumõõdik. Vt keelenõuanne „Odomeeter, hodomeeter, läbisõidunäidik, läbisõidumõõdik“ (http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=194).

Vananenud sõna „preiskurant“ asemel peab olema hinnakiri.

Ei ole õige kirjutada „valdav enamik“, õige on enamik.

Sõna „adminruumid“ pole õige, sobib haldusruumid.

Kuidas nimetada „riidestanget“ kirjakeeles? – Näiteks rõivariputuspuu.

Kas „omab relvaluba“ ja „omab autot“? – Ei, tal on relvaluba, tal on auto.

Kas „võtmed-kätte-ehitus“ on õigesti kirjutatud? – Ei, kirjutage kas võtmevalmis ehitus või täisvalmisehitus.

Nii naise kui ka mehe ametinimetus on meditsiiniõde ~ õde (mitte „medõde“ ~ „med-õde“).
Mehe kohta pole vaja öelda ei „meditsiinivend“ ega „medvend“.
Vt ka Sirje Mäearu kirjutis (http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=70).

Soovitame sõna õpperühm (mitte „õppegrupp“).

Kas „superviisor“ sobib ametinimetuseks? – See ei ole hea. Soovitame valida järelevaataja, järelevalvaja vm olenevalt tegevuse sisust.

Kas inglise tribute concert on „tribuutkontsert“ või „tribüütkontsert“? – See on austuskontsert. (Võõrsõna tribuut tähendab eesti keeles 'sundandam'.)

Õige on soojustorustik, mitte „soojatrass“ ega „soojustrass“.
Sõna trass tähendab 'tee, kanali, torustiku, sideliini, lennuliini vms kulgemist tähistav joon v maariba; trasseeriva kuuli v mürsu valgus- v suitsujälg'.

Kuidas kirjutada „multimahl“? – Kasutage selle asemel sõna segamahl.

Inglise jacuzzi asemel kirjutage eesti tekstis mullivann.

Kas kirjutada „kõrge kiudainesisaldus“? – Kirjutage suur kiudainesisaldus.

Sõna „teftel“ asemel on eesti keeles õige lihapall.

Kuidas kirjutada „tartarkaste“? – Soovitame kirjutada Tatari kaste.

Sõna tehnoloogia tähendab 'tootmismenetlus v -menetluste kogum; tootmismenetluste õpetus'. ÕS ei soovita seda kasutada tähenduses 'tehnika'.

Kas sobib öelda „linnatuumik“? – See on linnasüda.

Kas „ma ei kavatse võtta mingeid riske“ on inglise keele mõjuline? – Jah, eesti keeles on ma ei kavatse riskida.

Sõna divisjon tähendab sõjanduses väeüksust. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'osakond, sektor vm asutuse allüksus'.

Kas kirjutada menüüsse „lõhemuss“, „šokolaadimuss“ ja „pohlamuss“? – Soovitame sõnu lõhevaht, šokolaadivaht ja pohlavaht.

Sobib kirjutada teadlikkuse suurendamine, mitte „teadlikkuse tõstmine“.

Sõna „eksportöör“ asemel on paremad eksportija ja väljavedaja.
Sõna „importöör“ asemel on paremad importija ja sissevedaja.

Kas „mikrouun“ või „mikrouuni“? – Kirjutage mikrolaineahi.

Mida tähendab poesiltidel ja reklaamides kasutatav sõna ale? – See on soomekeelne sõna. Eesti keeles on soodusmüük või allahindlus.

Me ei soovita sõna kusagil kasutada tähenduses 'umbes', nt „kusagil kümme raamatut“ asemel sobib kümmekond raamatut, umbes või ligikaudu kümme raamatut.
„Kusagil kell kaks“ asemel sobib kirjutada umbes kell kaks või kella kahe paiku.

Kas tarvitada sõna premium-õlu? – Soovitame kirjutada kas kvaliteetõlu, esindusõlu või priima õlu.

Kas „rahvuslik standard“ on õigesti kirjutatud? – See on riigistandard. Euroopa Liidu kontekstis on võimalik ka liikmesriigi standard. „Eesti rahvuslik standard“ on Eesti standard.
Vt ka Maire Raadiku artikkel „Riik ja rahvus“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/riik.html).

Kas kirjutada „poiss-sõber“ või „poisssõber“? – Selle inglise toortõlke asemel oleks parem kasutada teisi väljendusvõimalusi, nt kallim, poiss, sõber.

Kuidas on sõna tester omastavas ja osastavas käändes? – Omastavas on testri, osastavas testrit.
Me ei soovita seda tarvitada tähenduses 'proovipudel, proovipurk vms (nt parfümeeriakaupluses)'.

Kuidas käänata sõna poster? – Seda sõna võib käänata kaheti: omastavas posteri või postri, osastavas posterit või postrit.
ÕS peab sõna poster asemel paremaks sõnu plakat ja vaatmik 'ettekanne, mis esitatakse alusele välja panduna'.

Mida tähendab „kredibiilne väide“? – „Kredibiilne“ on asjata laenatud inglise keelest: inglise credible on usaldusväärne ja usutav. „Kredibiilsus“ on heas eesti keeles usaldusväärsus või usutavus.

Kas kirjutada „Äsja remonditud ruumid on kaasaegsed“? – Ei. Äsja remonditud ruumid on nüüdisaegsed või moodsad.
Sõna kaasaegne tähendab 'kellegagi või millegagi üheaegne', nt Carl Robert Jakobson oli Koidula kaasaegne. Seda sõna ei soovitata kasutada tähenduses 'tänapäevane, praegusaegne, nüüdisaegne, uueaegne, ajakohane, moodne'.

Kas „inkubant“ või „inkupant“? – Parem on kasutada liitsõna inkubaatoriettevõte.

Lauses „Vesi hakkab keema 100-kraadise temperatuuri juures“ on juures-tarind venemõjuline, selle asemel kirjutage 100-kraadisel temperatuuril või temperatuuril 100 °C.

Tekstis on „jätkusuutlik areng“, „jätkusuutlik inimene“ ja „jätkusuutlik suhe“. Kuidas öelda teisiti? – Võiks olla nt säästev areng, arenemisvõimeline inimene ja püsisuhe ~ püsiv suhe.

Millega asendada sõna „paketeerima“? – Pakkima, pakendama.

Kas eesti keeles sobib kasutada sõna „mudelism“ või „mudellism“? – Korrektne võõrsõna on modellism, samatähenduslikud sõnad on veel mudeldus, mudeliharrastus, mudelisport.

Kas lause „Mees oli varasemalt saanud ähvarduskõnesid“ on korras? – Määrsõna varasemalt asemel kasutage varem.

Kas „pilootimine“ sobib mingi uue asja sissetöötamise kohta öelda? – Ei sobi. Sobiks katsetamine, tutvustamine vms, vahel kas või sissetöötamine.

Kas kasutada sõna „domofon“? – Soovitame sõnu uksetelefon ja fonolukk.

Soovitame „nulltolerantsi“ asemel kasutada sõna täisleppimatus.

Remonditakse maja, korterit, autot vms.
Parandatakse kodumasinaid, rõivaid, jalatseid, kelli.
Sobiv liitsõna on jalatsiparandus, mitte „jalatsiremont“.

Laensõna „tolereerima“ (inglise tolerate) asemel soovitame kasutada omasõnu, nt taluma, sallima, välja kannatama, lubama.

Soovitame kasutada pigem ja-liitelist tuletist diskuteerija (mitte sõna „diskutant“).

Inglise ranger võib olla pargivaht, metsavaht (mitte „reindžer“).

Inglise snowtube on lumerõngas, korp (omastavas korbi). Me ei soovita sõna „lumetuub“.

Mida tähendab „tegevusloa skoop“? – See on arvatavasti tegevusloa kehtivus- või mõjupiirkond (vrd inglise scope ’kehtivuspiirkond; vaatepiir; tegutsemisvabadus; vaatluspiirkond’). Tulnuks kasutada selgemat sõna, mitte inglise laenu.

Kuidas kirjutada „käesoleval ajal“? – Kirjutage selle asemel praegu või praegusel ajal. Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=39.

Kas sobib kirjutada „evalveerimist läbi viima“? – Kirjutage evalveerima.

Mis on „tööde skoop“? – Selle asemel oleks selgem kirjutada tööde ulatus või tööde maht.

Inglise royalty on kasutustasu, mitte „rojalti“.

Kuidas öelda paremini „top 50“ kohta? – 50 esimest või 50 parimat.

Kuidas kirjutada „mitte kinni pidamine“? – Parem on sõnastada teisiti, nt algusajast mittekinnipidamise korral .. asemel on parem kirjutada kui algusajast ei peeta kinni ..

Sõna tänane tähendab 'täna olev, täna toimuv; käesolev päev'. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'tänapäeva, praegusaegne, nüüdne, nüüdis-; tänapäev, praegune aeg, nüüdisaeg'.
Vt ka Mati Erelti artikkel „Täna ja hetkel“ raamatusarja „Keelenõuanne soovitab“ 2. osas (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/hetkel.html).

Kas on õige: teenus „Ärikiri“, teenus „Kuller“, teenus „Krediit“? – Ei, ärikirjateenus, kulleriteenus, krediiditeenus.

Kirjutage teeb operatsioone, teeb protseduure (mitte „teostab“).

Me ei soovita sõna „aktiviteet“. Selle asemel võib sobida nt aktiivsus vm.

Mugandi „patee“ asemel soovitame kasutada mõnd teist sõna: pasteet, ahjupasteet või pikkpoiss (olenevalt sellest, mis toiduga on tegu).

Mida tähendab episood? – See on 'üksiksündmus, vahe- või kõrvallugu'.
Telesarjal „Vaprad ja ilusad“ on uued osad või jaod, mitte „episoodid“.

Kas lausega „Haigusega kaasnevad krambiepisoodid“ on kõik korras? – Viimase sõna asemel olgu krambihood.

Tekstis on lause „Programmi piloteeriti Tallinnas, Tartus ja Pärnus“. Mida tegusõna tähendab? – Tegusõna piloteerima tähendab 'piloodina juhtima', sellesse lausesse sobib aga katsetati v prooviti.

Kas sobib kirjutada „konkurentsivõimet tõstma“? – Soovitame: konkurentsivõimet suurendama, konkurentsivõimet parandama.

Mida tähendab „suutlikkus diversifitseerida tegevust“? – Inglise diversify ei ole eesti keeles „diversifitseerima“, vaid mitmekesistama.

Mis on „enormne muutus“? – Toorlaen on tulnud inglise keelest: enormous on eesti keeles tohutu, määratu suur, kolossaalne.

Mida tähendab „fleksibiilne lahendus“? – Sõna „fleksibiilne“ on asjata laenatud inglise keelest (flexible). Eesti keeles on paindlik, elastne.

Mida tähendab „initsieerima“, nt kohapeal initsieeritud küsimused? – Vrd inglise initiate, eesti keeles sobib selle asemel algatama.

Mida tähendab „agregeerima“? Kirjas on, et õpilased agregeeriti uuritavatasse rühmadesse. – See on inglise toorlaen (aggregate), mille asemel on eesti keeles täpsemaid sõnu. Sellesse lausesse sobib sõna koondama. Mujale võib sobida ka ühendama või liitma.

Mida tähendab „implementeerima“? – Selle sõna taga on inglise implement, eesti keeles soovitame sõnu täide viima, täitma, rakendama.

Lugesin ühest tekstist, et Eestis on seksi müümine stigmatiseeritud tegevus. Mida tähendab stigmatiseerima? – See on 'häbimärgistama'.

Mida tähendab „kommunikeerima“? Olen näinud ka sõnu „kommünikeerima“ ja „kommunikeeruma“. – Inglise communicate tuleks eesti keelde tõlkida näiteks edastama, teatama või suhtlema.

Kas avalikkust tuleb arengukavast „kommunikeerida“ või „kommünikeerida“? – Avalikkust tuleb arengukavast informeerida, talle arengukava selgitada või sellest rääkida.

Kas „omakäeliselt juurde lisatud“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage oma käega lisatud.

Kas lause „Mees teenib kordades rohkem kui naine“ on korrektne? – Sõnapaari „kordades rohkem“ asemel soovitame kasutada mitu korda rohkem.

Kuidas kirjutada „pan-Balti turism“? – Selle asemel kirjutage kas ülebaltikumiline turism, ülebaltiline turism või Balti turism.

Sõna „pilootuuring“ asemel sobib kirjutada prooviuuring, katseuuring, esmane uuring, esimene uuring vms.

Kuidas parandada väljend „autoukse uputatud käepidemed“? – Autoukse süviskäepidemed.

Kas „hoonete grupp“ või „hoonetegrupp“? – Soovitame sõna hoonerühm.

Sõna „vastustama“ asemel on kirjakeeles paremaid võimalusi: vastu panema, vastu olema, vastu tegutsema.

Aedvilja veesisaldus on suur või väike (mitte „kõrge“ ega „madal“).

Saagikus on suur või väike (mitte „kõrge“ ega „madal“).

Kuidas tõlkida inglise baby spinach? – See on noor spinat (korjatud varem kui tavaliselt). Tõlget „beebispinat“ me ei soovita.

Tekstis on „laiendatud müük“. Kuidas öelda paremini? – See on suurmüük.

Mida tähendab „allokeerima“? – See on inglise toorlaen: allocate tähendab 'jagama; määrama; assigneerima'. (Assigneerima on majandustermin: 'maksekäsundit andma, millekski summasid määrama'.)

Kuidas tõlkida inglise spray? – Olenevalt sisust võib tõlkeks sobida
pihusti (tähendab 'pihustusseadis'),
pihus (omastavas pihuse, osastavas pihust; tähendab 'pihustatud aine'),
pihu,
vahel ka aerosool.
Mugandit „sprei“ me ei soovita, nt „ninasprei“ asemel sobib ninapihus või ninaaerosool.

Kas sobib kirjutada „šokolaadimousse“? – Ei, soovitame sõna šokolaadivaht.

Kuidas tõlkida prantsuskeelne mousse au chocolat eesti keelde? – See on šokolaadivaht, mitte „šokolaadimuss“.

Sõnaühendi „käesoleval hetkel“ asemel on paremad praegu ja praegusel ajal.

Kas õige on „broccoli“, „brokkoli“, „brookoli“ või „brokooli“? – See on brokoli. Botaanikas on spargelkapsas.

Kuidas kirjutada „roheline sibul“? – ÕS seda sõnaühendit ei soovita, selle asemel on parem sibulapealsed või sibulavarred.

Kas „(kava) elaboratsioon“ või „(kava) elaboreerimine“? – Eesti keeles on (kava) viimistlemine, täpsustamine.

Mis on „sotsiaalne deprivatsioon“? – Inglise deprivation on eesti keeles (sotsiaalne) ilmajäetus.

Kas „šeffkokk“ on õigesti kirjutatud? – Eesti keeles on peakokk.

Elektrooniline käivitustõkis on immobilisaator või immobilaator.
Me ei soovita sõna „immobilaiser“.

Sõna „trussikud“ asemel on parem sõna püksikud.
Sõna „maika“ asemel on parem sõna särgik (omastav särgiku).

Jook on madala karboniseeritusega. Kas nii sobib? – Kirjutage vähe karboniseeritud.

Kas „kapremont“ on õigesti kirjutatud? – Ei, kirjutage kapitaalremont.

Soovitame ametinimetust õppedirektor (mitte „asedirektor õppe alal“).

Kas „ringi rändav näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna rändnäitus.

Kas „boysen-mari“ on õigesti kirjutatud? – Ei, eesti keeles on pampel (omastavas pampli, osastavas pamplit) ehk aedmurakas.

Mida tähendab „trakasseerima“? – See on arvatavasti toorlaen prantsuse keelest (tracasser), eesti keeles on selle asemel muret tegema, vaevama, piinama; kiusama, tüütama, tülitama.

Küpsiseid on erisuguse koostisega (mitte „retseptuuriga“).

Kas sobib kirjutada „Saadan selle eelnevalt lugeda“? – Sõna eelnevalt asemele pange enne.

Kas „orgkomitee“ on õigesti kirjutatud? – Sobiv sõna on korraldustoimkond.

Õige sõna on rahvaarv (mitte „rahvastiku arv“ ~ „rahvastikuarv“).

Kas sõnad „paneelvestlus“ ja „paneeldiskussioon“ on õigesti kirjutatud? – Kasutage nende asemel sõna arutlusring või vestlusring.

Kuidas kirjutada „volüümi andev ripsmetušš“? Kas kokku või lahku? – Kirjutage kas tihendav ripsmetušš või paksendav ripsmetušš.

Kas kirjutada „konkursant“ või „konkurssant“? – Soovitame kasutada selle asemel võistlusel ~ konkursil osaleja või võistlusest ~ konkursist osavõtja.

Kas sobib kirjutada „vabariiklik koolinoorte konverents“? – Sõna vabariiklik asemel on parem ülemaaline,
üleriigiline, üle-eestiline vms.

Millega asendada moesõna väljakutse? – Näiteks katsumus, raskus, ülesanne, proovikivi.

Kuidas tõlkida inglise baby carrot? Kas see on „beebiporgand“? – Ei. Sobiva tõlke leidmiseks lugege Sirje Mäearu artiklit „Kas beebiporgandid on beebitoit?“ (kogumikus „Keelenõuanne soovitab 5“; http://keeleabi.eki.ee/pdf/ks5_180.pdf).

Kas „innovatiivne“ või „innovaatiline“? – Soovitame kasutada omasõna uuenduslik või uuendusmeelne. Kaaluda võiks ka võõrsõna novaatorlik.

Sõna „innovaator“ asemel soovitame omasõna uuendaja või võõrsõna novaator.

Kas kirjutada „suvebiatlon“ või „suvebiathlon“? – Kirjutage suvelaskesuusatamine.

Kuidas tõlkida extra virgin olive oil? – Tõlkeks sobiks esimese pressi oliiviõli või esimese külmpressi oliiviõli. Võib kaaluda ka liitsõnu esmasoliiviõli ja väärisoliiviõli. Me ei soovita toortõlkeid „ekstra neitsioliiviõli“, „ekstraneitsi oliiviõli“ ega „ekstra külm neitsiõli“.
Vt ka Sirje Mäearu artikkel „Mis asi on neitsiõli?“ (kogumikus „Keelenõuanne soovitab 5“; võrgus http://keeleabi.eki.ee/pdf/ks5_177.pdf).

Kuidas tõlkida soome upotetut munat ~ uppomunat? – Need on kooreta keedetud munad ~ pošeeritud munad, mitte „uputatud munad“ ega „upumunad“.

Soovitame kirjutada krohvialune juhtmestik või süvisjuhtmestik, mitte „uputatud juhtmestik“.

Soome uppovalaisin on peitvalgusti, mitte „uputatud valgusti“.

Soome uppokantaruuvi on peitpeakruvi, mitte „uputatud kruvi“.

Sõna „üles loetlema“ asemel on õige loetlema või üles lugema.

Kas võib puuviljasegu kohta öelda puuvilja-mix? – Kasutage eesti sõna puuviljasegu, mitte inglise keelt.

Kas „kombijaam“ või „koostootmisjaam“? – ÕSi järgi on parem elektri- ja küttejaam.

Kas „käed-vabad-seade“ või „käed-vabaks-seade“? – Soovitame ladusamat sõna vabakäeseade.

Me ei soovita kasutada sõna „pilootfilm“. Selle asemel võib olla nt filmi juhtjagu või sarja avaosa.

Me ei soovita kirjutada „auhinnale nomineeritud näitleja“. Selle asemel võib olla auhinna kandidaadiks esitatud ~ nimetatud näitleja.

Kas sõnad „jaaniale“ ja „jõuluale“ on korrektsed? – Kirjutage jaaniallahindlus ja jõuluallahindlus.

Kas „roll-on-desodorant“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame kasutada sõna kuuldesodorant. Võimalik on ka kuuldeodorant.

Kas „nii ehk nii“ või „nii või nii“? – Need on saksa so oder so või vene так или так otsetõlked. Eesti keeles on nii ja naa, nii või teisiti.

Tegusõna tagasi kutsuma tähendab õigusteaduses 'endi valitud isikult tema volitusi ära võtma'.
Seaduseelnõu võetakse tagasi (mitte „kutsutakse tagasi“).

Sõna praktiliselt tähendab 'vastupidi teoreetilisele'. Sageli kasutatakse seda sõna seal, kus on parem kirjutada umbes, niisama hästi kui, enam-vähem, peaaegu ~ peagu, tegelikult, õigupoolest. Vt ka ÕS, artikli praktiliselt näited.

Kas sõna „müügimänedžer“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame selle asemel kasutada nimetust müügijuht või müügikorraldaja.
„Marketingimänedžeri“ asemel kasutatagu turundusjuhti või turunduskorraldajat.

Sõna „reeglina“ („üldreeglina“) asemel soovitame kasutada sõnu üldiselt, üldjuhul, harilikult, tavaliselt, enamasti, ikka.

Plaanid on paika pandud. Kas on kirjutatud õigesti? – Selles lauses on „paika panema“ asemel parem kasutada sõnu kavandama, koostama, tegema.

Inglise keeles on nii barbecue kui ka barbeque. Kui neid kasutatakse eesti liitsõnades, läheb vaja sidekriipsu:
barbecue-marinaad ~ barbeque-marinaad, barbecue-ribi ~ barbeque-ribi. Veel paremad on sõnad grillmarinaad ja grillribi. Me ei soovita mugandit „barbeküü“ ega lühendit BBQ.

Seadus tuleb ümber vaadata. Kas see lause on korras? – Tegusõna ümber vaatama tähendab 'endast tahapoole vaatama'. Me ei soovita seda kasutada tähenduses 'muutma, ümber tegema, revideerima'. Seega, seadus tuleb (uuesti) üle vaadata või läbi vaadata, muuta, ümber teha.

Toode on mittesobiv alla kolmeaastastele lastele. Kas see lause on korrektne? – Kirjutage Toode ei sobi alla kolmeaastastele lastele.

Õige on plastmaja, mitte „plastikust maja“.

Kas sõna sedel võib kasutada tähenduses 'rahatäht'? – See on soomemõjuline keelekasutus, mida me ei soovita.

Kirjutage kogu meie toodang (mitte „kõik meie toodang“).

Sõna lisakalorid on õige (mitte „täiendavad kalorid“).

Kulu ehk kulutus on suur või väike, mitte „kõrge“ ega „madal“.

Kas kirjutada „autoservis“ või „autoservice“? – Kirjutage autohooldus.

Mida tähendab „vindiktiivsemad“? Ametnik ütles, et mehed on vindiktiivsemad kui naised. – Sõna „vindiktiivne“ on toorlaen inglise keelest: vindictive tähendab 'kättemaksuhimuline, viha kandev'.

Kas inglise service design on „teenusedisain“ või „teenusdisain“? – Sõna disain tähendab 'kujustus, tootekujunduskunst'. Disainitakse tooteid, aga mitte teenuseid. Soovitame „teenusedisaini“ asemel sõna teenusekorraldus.

Õige on väitekirja kaitsma, mitte „kraadi kaitsma“.

Sõna animaator on 'animafilmi tegija'. Seda sõna ei sobi kasutada tähenduses 'tegevusjuht'.

Autol on sõitjateruum (mitte „salong“) ja pakiruum (mitte „pagasnik“ ega „pagaasnik“).

Kuidas kirjutada „operaatorfirma“? – Soovitame sõna käitusfirma.

Kas õige on „e-mail“ või „e-meil“? – Mitte kumbki. Korrektses keeles on kas meil, e-post või elektronpost.

Sõna „tupik“ asemel soovitame kasutada sõnu umbtee ja umbtänav, ülekantud tähenduses ummik ja kimbatus.

Sõna õhkama tähendab 'sügavalt ohkama', aga õhkima on 'õhku laskma'.
Korrektne pole „õhitud riis“, vaid paisriis.

Sõnaühendi „veerev koosseis“ asemel soovitame sõna veerem.

Me ei soovita sõna „displei“, selle asemel võib olla kas kuvar, näidik või ekraan.
Tegusõna „displeima“ asemel kasutage kuvama.

Kas „dokfilm“, „doksari“ ja „dokumentaal“ on õigesti kirjutatud või peab kirjutama „dokkfilm“ ja „dokksari“? – Need on argikeelsed sõnad. Kirjakeelsed on dokumentaalfilm ~ tõsielufilm, dokumentaalsari ~ tõsielusari.

Kirjutage eriti suur nõudlus, mitte „kõrgendatud nõudlus“.

Kirjutage (eriti) nõudlik kriitika, mitte „kõrgendatud kriitika“.

Kas õige on „ümber reorganiseerima“ või „ringi reorganiseerima“? – Kumbki pole õige. Õigeid võimalusi: ümber korraldama, ringi korraldama, reorganiseerima, ümber organiseerima, ringi organiseerima.

Sõna „pangatoode“ asemel on õige pangateenus.
Sõna „infotoode“ asemel on õige infoteenus.

Õige on sõjajärgne aeg, mitte „pärastsõjaaeg“.
Õige on sõjajärgne, mitte „pärastsõjajärgne“.

Inglise badminton on sulgpall, mitte „bädminton“.

Kas on paremaid sõnu ühendite „didaktiline materjal“ ja „didaktiline meetod“ asemel? – Jah, esimene on jaotvara, teine on õppemeetod.

Ühendi „grupiviisiline õpetamine“ asemel on parem rühmaõpe.

Kirjakeelne sõna on veterinaararst, mitte „vetarst“.

Soovitame kirjutada halb kvaliteet, mitte „madal kvaliteet“.

Määrsõna „vastupidiselt“ asemel soovitame vastupidi, nt „vastupidiselt minu ootustele“ asemel vastupidi minu ootustele.

Kas „Toome teieni päevasõnumid“ on korrektne? – See on vene keele mõjuline, paremini sobiks vahendame või edastame teile vm.

Tekstis on „kvalifikatsiooni tõstmine“. Kuidas kirjutada paremini? – Kirjutage kutseoskuse täiendamine.

Kas kirjutada „partneritele suunatud üritused“? – Kirjutage partneritele mõeldud üritused.

Hankeid ei viida läbi, vaid tehakse.

Kas sobib kirjutada „tõstma enesehinnangut“? – Soovitame selle asemel parandama enesehinnangut.

Mida tähendab „autoritatiivne“? – See on inglise toorlaen (authoritative). Eesti keeles on selle asemel mitu muud sõna: usaldusväärne, autoriteetne; käskiv, sundiv; otsustav.

Kirjutage nutitelefoni rakendus (mitte „nutifoni rakendus“).

Kas „lamenema“ või „lamenduma“? – Parem on lamenema.

Kuidas kirjutada „ekspertiisi läbiviija“? – Kirjutage ekspertiisi tegija.

Kasutage sõna tarbegraafik (mitte „graafiline disainer“, mis on mõjutatud inglise keelest).

Rahulolu saab olla suur (mitte „kõrge“).

Kas teatri ja kino puhul võib rääkida külastajarekordist? – See on vaatajarekord ’rekordarv vaatajaid’.

Kas „testgrupp“ või „testigrupp“? – Soovitame sõna katserühm.

Sõnaühendi „taas kord“ asemel on parem taas.

Sõna „dataprojektor“ asemel soovitame kasutada sõnu videoprojektor ja kuvaprojektor.

Sõna „kaasajastamine“ asemel sobib kasutada tänapäevastamine, nüüdisajastamine või ajakohastamine.

Kas kirjutada „Eesti julgeoleku eesmärgid ja nende teostamine“? – Kirjutage Eesti julgeoleku eesmärgid ja nende elluviimine.

Inglise mystery shopping võiks olla kontrollostmine või prooviostmine (mitte „testostmine“). Isik on kontrollostja või prooviostja (mitte „testostja“).

Kas kirjutada „vallaülesed probleemid“? – Kui probleemid puudutavad kogu valda, kirjutage terve valla probleemid või kogu valla probleemid.

Sõna eri kasutamine erinumbri, erilehekülje vm tähenduses on argikeel, sest neutraalne kirjakeel nõuab täpsemat sõna. Nt ajakirja „toidu eri“ asemele sobiks toidunumber (kui on eraldi väljaanne) või toidunurk ~ toidurubriik (kui on väljaande osa). Vt ka http://keeleabi.eki.ee/index.php?leht=8&id=282.

Patsiendi analüüsi tulemust võrreldakse etteantud vahemikuga. Kui tulemus jääb vahemikku, on kõik korras. Kas see etteantud vahemik on „referentsvahemik“, „referentvahemik“ või midagi muud? – Osis refents- lähtub inglise reference’ist, eesti keeles on selle asemel võrdlusvahemik või hindamisvahemik.
Inglise reference laboratory on eesti keeles võrdluslabor või etalonlabor (mitte „referentslabor“ ~ „referentlabor“). „Referentsgrupp“ on kirjakeeles võrdlusrühm, „referentshind“ on võrdlushind või etalonhind.

Tekstis sobib lühendi USD asemel kirjutada USA dollar.

Sõna „müsteriaalne“ asemel võiks eesti keeles kasutada müsteeriumlik, müsteeriumitaoline vms.

Mitterahuldavalt edasi jõudnud õpilase suvised õppetunnid on „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamatu“ järgi suvetöö (mitte „täiendav õppetöö“), nt määrati suvetöö eesti keeles, määrati suvetöö füüsikas. Vt http://www.eki.ee/dict/haridus/.

Kas köögipliidi kohal asuv õhupuhastaja on „kubu“? – See on pliidiventilaator või õhupuhasti.

Kas sõna „stressijuhtimine“ asemel ei saa öelda kuidagi paremini? – Näiteks stressiga toimetulek, stressitõrje, stressi ohjeldamine vm.

Üritus toimub iga kuu ~ igal kuul ~ igas kuus (aga mitte „igakuiselt“).

Kas „Tee seda vastavalt oma vajadusele“ on õige? – Parem on Tee seda oma vajaduse järgi või vajaduse kohaselt.

Kas maiustus on „donits“ või „doonits“? – Seda võõrsõna pole eesti keelde tarvis, sest meil on selle asemel sõõrik (omastav sõõriku).

Kas korrektne nimetus on „lambsalat“ (inglise lamb’s lettuce)? – Botaanikas on see põldkännak (omastav põldkännaku), kaubanduses-kokanduses on kasutusel ka lambasalat.

Kas „valituks mitteosutunud kandidaat“ või „mittevalituks osutunud kandidaat“? – Parem on kandidaat, kes ei osutunud valituks.

Mida arvata sõnast „kaloraaž“? – Paremad on kalorihulk ja kalorsus.

Soovitame öelda lühendkuju moel või teisel asemel pikemalt: ühel või teisel moel.

Sageli sobib sõna antud asemel kasutada see, nimetatud, mainitud, kõnealune, käsitletav, praegune, vajalik. Antud ei täpsusta, vaid enamasti hägustab lause mõtet. Käändsõna ees täiendina on sõna antud vene toortõlge, mille asemel on meil sobivamaid sõnu.

Mis on mokumentaal? > See on toorlaen inglise kohversõnast mockumentary, mis on moodustatud sõnadest mock 'narrima, pilkama' ja documentary 'dokumentaalfilm'. Selle sõnaga tähistatakse filmi, mis tahab jätta muljet dokumentaalfilmist, aga tegelikult on lavastatud. Eesti keeles oleks parem kasutada mõnd selgemat sõna, näiteks libadokumentaal.