Keelenõuvakk

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
kokku- ja lahkukirjutamine (põhisõnaks tegusõna)2020-05-29
Kirjutage vähki tekitav aine (lahku).

2020-05-26
Kirjutage värskelt grillitud liha (kõik lahku).

2019-01-22
Sobib kirjutada nii kokku sporditegemine kui ka lahku spordi tegemine.

2018-11-12
Võib nii kokku kui ka lahku kirjutada: suundanäitav strateegia või suunda näitav strateegia.

2018-10-22
Sobib kirjutada nii kokku kui ka lahku: valmis pakitud ~ valmispakitud kaup.

2014-10-15
Kirjutage lahku: pidamata jäänud kõne.

2014-03-21
Kirjutage suus lahustuv vitamiinipulber (mitte „suuslahustuv“).

2013-03-08
Kirjutage juustesse jäetav (lahku).

2012-12-10
Kirjutage tänava sulgemise luba (mitte „tänava sulgemisluba“).

2012-04-17
Kirjutage üle viidud (lahku) teisele ametikohale.

2011-12-15
Võib kirjutada nii ettetellitud õhtusöök kui ka ette tellitud õhtusöök.

2011-12-12
Kirjutage lahku: (palume) välja arvata.

2011-11-11
Kirjutage hästi tasustatud töö (lahku).

2011-11-08
Kirjutage köha leevendav ja röga lahtistav (lahku).

2011-09-26
Kirjutage rahutuks tegev (lahku).

2011-04-01
Kirjutage maksmata jätmine (lahku).

2011-01-02
Tegusõna „ette ennustama“ on liiane: piisab sõnast ennustama.
Kas „ette ennustatav tulemus“ või „etteennustatav tulemus“? – Õige on ennustatav tulemus.

2010-12-15
Kirjutage lahku: üheselt mõistetav.

2010-11-19
Kirjutage lahku: nutma puhkenud laps.

2010-10-05
Kirjutage lahku: ostma kutsuv kujundus.

2010-06-18
Sõna väljavõte on kokku.

2010-05-27
Võib kirjutada nii kaasatoodud materjal kui ka kaasa toodud materjal.

2010-04-25
Kuidas kirjutada „volüümi andev ripsmetušš“? Kas kokku või lahku? – Kirjutage kas tihendav ripsmetušš või paksendav ripsmetušš.

2010-04-25
Sõnaühend uurimata jätmine on lahku.

2010-04-22
Sõna kõrvulukustav on kokku.

2010-03-07
Kas „ringi rändav näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna rändnäitus.

2010-02-24
Kirjutada kas üleslaaditud foto või üles laaditud foto (mitte „üles laetud foto“).

2010-02-09
Võib kirjutada nii eesootav konverents kui ka ees ootav konverents.

2010-01-19
Kirjutage lahku: allpool olev.

2010-01-18
Tegusõnad üle töötama ja välja töötama on lahku.

2010-01-17
Õige on kirjutada värskelt röstitud (lahku) saiad.

2010-01-17
Õige on kasvama jäetud (lahku) puud.

2010-01-03
Õige on kirjutada lahku: maha kanda, on maha kantud.

2010-01-03
Kirjutage lahku: rendile antav ja üürile antav. Nii kokku kui ka lahku võib kirjutada rendile andja ~ rendileandja, üürile andja ~ üürileandja.

2010-01-03
Ühendverbid üle andma ja vastu võtma on lahku. Ka vormid üle anda ja vastu võtta on lahku.

2009-12-17
Võib kirjutada nii sisseostetud komponendid kui ka sisse ostetud komponendid.

2009-11-07
Võib kirjutada kas väljatöötatud süsteem või välja töötatud süsteem.

2009-10-29
Kirjutage lahku: kõike sisaldav seminar.

2009-10-24
Kirjutage lahku: vähe tuntud joogid.

2009-10-03
Kuidas kirjutada „mitte kinni pidamine“? – Parem on sõnastada teisiti, nt algusajast mittekinnipidamise korral .. asemel on parem kirjutada kui algusajast ei peeta kinni ..

2009-10-03
Kas on õigesti lahku kirjutatud „praegu kehtiva seaduse järgi“? – Jah, ent esimene sõna on liigne: kehtiva seaduse järgi.

2009-10-03
Kirjutage vastus oli läbi mõtlemata, aga läbimõtlemata ~ läbi mõtlemata vastus.

2009-10-03
Võib kirjutada nii allasurutud soovid kui ka alla surutud soovid.

2009-09-01
Õige on kirjutada lahku: ette kandmas.

2009-08-26
Sõna vastutulek on kokku.

2009-08-20
Võib kirjutada nii etteloetud tekst kui ka ette loetud tekst.

2009-06-25
Võib kirjutada kas etteantud piirid või ette antud piirid.

2009-06-19
Kirjutage sisse astudes (lahku).

2009-06-19
Kirjutage vastu tulla (lahku).

2009-06-18
Kirjutage lahku: vähe kasutatud rõivad.

2009-05-01
Võib kirjutada nii toimepandud kuritegu kui ka toime pandud kuritegu.

2009-05-01
Kirjutage lahku: seal veedetud aastad.

2009-05-01
Kirjutage lahku: tasumata jätmine.

2009-05-01
Võib kirjutada nii allakirjutatud dokument kui ka alla kirjutatud dokument.
Tegusõnavorm alla kirjutades on alati lahku.

2009-05-01
Kirjutage vett läbilaskev pinnas ja vett läbilaskmatu pinnas.

2009-04-27
Kirjutada lahku: muret tekitav, tõsiselt võetav.

2009-03-03
Kuidas kirjutada „eelpool viidatud“? – Kirjutage kas eespool viidatud või eelviidatud.

2009-01-04
Kas „juurde lisatud kirjad“ või „juurdelisatud kirjad“? – Sobib kirjutada lisatud kirjad. Sõna juurde on liigne.

2009-01-04
Võib kirjutada kas ettenähtud ulatus või ette nähtud ulatus.

2008-12-14
Kas üles ütelda kirjutada kokku või lahku? – Lahku. (Võib kirjutada ka üles öelda.)

2008-11-13
Õige on kirjutada kõrvu kikitav koer.

2008-10-16
Õige on kirjutada kannatada saanud tüdruk (lahku).

2008-09-26
Õige on kirjutada vaevu tabatav (lahku).

2008-09-21
Õige on kirjutada vaevu märgatav (lahku).

2008-06-19
Õige on kirjutada õppima tulek.

2008-05-14
Õige on kirjutada asjasse puutuv (lahku).

2008-05-06
Õige on kirjutada nii kättetoimetatud kaup kui ka kätte toimetatud kaup.

2008-03-21
Õige on kirjutada sissetulnud = sisse tulnud kiri ja väljaläinud = välja läinud kiri, ent kiri on sisse tulnud ja kiri on välja läinud (ainult lahku).

2008-03-12
Õige on kirjutada lahku: tõlget vajav tekst.

2008-02-05
Õige on kirjutada ammu oodatud (lahku) kompleks.

2008-01-22
Õige on kirjutada värskelt pressitud (lahku) mahl.

2008-01-11
Õige on kirjutada hiljuti nähtud (lahku).

2007-12-20
Õige on kirjutada nii ära jäetud lennud kui ka ärajäetud lennud.

2007-12-19
Õige on kirjutada tänan meeles pidamast (lahku).

2007-12-10
Võib kirjutada nii teadaolevad andmed kui ka teada olevad andmed.

2007-11-20
Kas templi peale kirjutada MAHAKANTUD või MAHA KANTUD? – Lahku: maha kantud.

2007-11-12
Õige on kirjutada hästi leitav (lahku).

2007-10-24
Õige on saamata jäänud puhkus (kõik lahku).

2007-08-22
Õige on kirjutada varem esitatud (lahku) seisukohad.

2007-06-24
Õige on kirjutada remonti vajav (lahku) korter.

2007-06-12
Õige on kiiresti arenev (lahku) majandus.

2007-06-08
Õige on müügil olev (lahku).

2007-06-04
Õige on kirjutada tõtt-öelda.

2007-05-08
Raamat on läbi müüdud.
Kaks viimast sõna on lahku.

2007-05-04
Õige on minu arvates (lahku).

2007-04-24
Õige on kiiresti imenduv (lahku) kreem.

2007-04-20
Õige on hästi kirjutatud (lahku) lugu.

2007-03-13
Sõna iseenesestmõistetav kirjutage kokku.

2007-03-09
Õige on mõlemat moodi: teatavaks tegemine (lahku) ~ teatavakstegemine (kokku).

2007-02-14
Õige on lahkukirjutus: käsitsi valmistatud seep.

2007-01-25
Õige on kirjutada harva esinev haigus (lahku).

2007-01-17
Õige on kirjutada alla laadima (lahku).

2007-01-01
Kas „vett hülgav“ või „vetthülgav“? – See on soomemõjuline keelend (soome vettähylkivä). Eesti keeles sobib öelda kas märgumatu või hüdrofoobne.

2007-01-01
Kas kirjutada „välja pakutud lahendused“ või „väljapakutud lahendused“? – Ühendverbi „välja pakkuma“ asemel on parem pakkuma, seega pakutud lahendused.

2006-10-20
Ühend haigust tekitav on lahku.

2006-09-08
Õige on kirjutada kofeiini sisaldav toode ja energiat andev harjutus.

2006-06-13
Õige on kirjutada varem põlenud (lahku) maja.

2006-05-03
Sõna väärkoheldud on kokku.

2006-03-14
Õige on kirjutada kokkupanek (kokku).

2006-02-02
Kirjutage ei ole ette nähtud (lahku).

2005-12-09
Kirjutage lahku: vähe kasutatud autod.

2005-11-28
Kirjutage lahku: hästi imenduv magneesium.

2005-11-25
Õige on kirjutada raskesti kasvatatav laps (lahku), selle asemel võib tarvitada ka sõna kõurik.

2005-10-17
Õige on kirjutada lahku: kohal algatatud küsimused.

2005-09-09
Kirjutage lahku: muljet avaldav.

2005-08-22
Ühend ette tänades on lahku (mitte „ettetänades“).

2005-06-01
Kirjutage isikut tõendav dokument (mitte „isikuttõendav dokument“). Mitmuses on õige isikut tõendavad dokumendid.

2005-05-06
Õige on kirjutada kasutusel olev (lahku).

2005-04-25
Kirjutage järele tulema (lahku).

2005-04-11
Õige on kirjutada õppima asumine (lahku).

2005-02-04
Õige on on kokku lepitud (lahku).

2005-01-26
Õige on kirjutada vast valminud (lahku).

2004-11-19
Õige on kirjutada dokumendi läbi vaatamata jätmine (kõik lahku).

2004-11-08
Õige on kirjutada on üles ehitatud (lahku).

2004-10-19
Võib kirjutada nii ülekeedetud peet kui ka üle keedetud peet.

2004-10-04
Õige on kirjutada saada olev (lahku) summa.

2004-09-29
Kirjutage lahku: kutsub osa võtma.

2004-09-10
Õige on kirjutada viimati nimetatud (lahku).

2004-05-31
Ühend äsja ilmunud raamat on lahku.

2004-05-14
Õige on kirjutada on alla kirjutatud (lahku).

2004-04-23
Kirjutage vett mitteläbilaskvad.

2004-04-22
Õige on ammu surnud (lahku) kirjanik.

2004-04-20
Kas „eelpool nimetatud“ või „eelpoolnimetatud“? – Õiged võimalused on eelnimetatud ja eespool nimetatud.

2004-04-05
Verbivorm alla laadida on lahku.

2004-03-22
Õige on kirjutada lahku: tundma õppides.

2004-03-15
Tähenduses 'väga maitsev' sobib kirjutada nii suus sulav (lahku) kui ka suussulav (kokku).

2004-03-12
Õige on oleme kokku leppinud (lahku).

2004-02-09
Õige on kirjutada üle jõu käiv (mitte „ülejõu käiv“ ega „ülejõukäiv“).

2004-01-19
Kirjutage lahku: enim müüdud auto.

2004-01-08
Võib kirjutada nii kokku lepitud kord kui ka kokkulepitud kord.

2003-10-28
Õige on kirjutada kõne all olev (kõik lahku).

2003-09-23
Kontsert on välja müüdud.
Kaks viimast sõna on lahku.

2003-05-22
Võib kirjutada nii kirjapandud nõuanne kui ka kirja pandud nõuanne.

2003-05-22
Kirjutage varem ilmunud (lahku) artikkel.

2003-04-14
Kirjutage aia taha läinud tegusid (lahku).

2003-03-20
Kirjutage kiiresti muutuv (lahku) maailm.

2003-03-19
Õige on kirjutada vees lahustuv (lahku).

2003-03-05
Kirjutage tere tulemast (mitte „teretulemast“).

2003-02-25
Kirjutage lahku: rahuldust pakkuv töö.

2003-02-18
Võib kirjutada nii aukartust äratav (lahku) teos kui ka aukartustäratav (kokku) teos.

2003-01-16
Kirjutage lahku: käsitsi kirjutatud avaldus.

2002-12-23
Õige on kirjutada rõhu all olev (lahku).

2002-11-15
Õige on kirjutada äsja valminud (lahku).

2002-09-03
Väljendverbi silmas pidama des-vorm on silmas pidades (lahku).

2002-06-18
Töö on heaks kiidetud (kaks viimast sõna on lahku).

2002-02-22
Kirjutage kergesti süttiv (lahku), vrd kergsüttiv (kokku).

2001-12-10
Õige on kirjutada on üle antud (lahku).

2001-10-17
Kirjutage õigesti vastanute (lahku) vahel.

2001-10-09
On lahku: kinni pidada.

2001-09-12
Võib kirjutada nii heakskiidetud juhend kui ka heaks kiidetud juhend.

2001-08-29
Kirjutage lahku: maa all asuv.

2001-06-22
Kas kirjutada „mitteseotud vorm“? – Kirjutage sidumata vorm.

2001-05-04
Kirjutage siin kasutatud näited (lahku).

2001-03-06
Hoone lammutati meile ette teatamata.
Kaks viimast sõna on lahku.

2001-02-21
Õige on kirjutada verd tarretama panev (lahku).

2001-02-06
Sobib kirjutada kas kiiresti lahustuv või kiirlahustuv piimapulber.

2001-02-05
Õige on kirjutada ette valmistada (lahku).

2001-02-05
Õige on kirjutada nii kinnipeetud tulumaks kui ka kinni peetud tulumaks, vrd tulumaks on kinni peetud (ainult lahku).

2001-01-18
Õige on kirjutada hästi varustatud (lahku) kauplus.

2000-12-05
Kas „eelpoolmainitud“ on õigesti kirjutatud või peab olema „eelpool mainitud“? – Ei, õige on kas eelmainitud või eespool mainitud.

2000-11-10
Õige on kirjutada kokku leppida (lahku).

2000-10-25
Õige on kirjutada esineda võivad (lahku) vead.

2000-09-14
Õige on kirjutada kõrva taha panema (kõik lahku).

2000-09-06
Sõnad välja maksma ja välja maksta on lahku.

2000-06-26
Kirjutage lahku: vähem tähtis, vähem tuntud, vähem oluline, vähem võimekas.

2000-06-15
Õige on kiiresti riknev (lahku) kaup.

2000-06-13
Kas „dokumendile alla kirjutama“ või „dokumendile allakirjutama“? – Lahku: dokumendile alla kirjutama.

2000-06-05
Õige on kirjutada seni ilmunud teosed (kõik lahku).

2000-05-30
Õige on kirjutada on alla kirjutanud (lahku).

2000-05-26
Kirjutage Euroopa Liitu mittekuuluvad (kokku) riigid.

2000-03-21
Õige on maani ulatuv (lahku) aken.

2000-03-09
Kirjutage enam makstud (lahku) käibemaks (mitte „enammakstud“).

2000-02-21
Õige on kirjutada tööle asunud (lahku).

2000-01-27
Õige on kirjutada varem rajatud (lahku) võrgud.

2000-01-14
Õige on tuleb üle vaadata (lahku).

1999-11-04
Võib kirjutada nii läbimõeldud otsus kui ka läbi mõeldud otsus.

1999-10-19
Võib kirjutada nii esilekerkinud küsimused kui ka esile kerkinud küsimused.

1999-02-23
Kirjutage vaevu kuuldav (lahku).

1998-10-21
Lahku: palume osa võtta.
Ka osa võtma on lahku.

1998-06-26
Kirjutage haridust tõendav dokument (mitte „haridusttõendav dokument“).

1998-06-10
Kirjutage mittevõitnud (kokku) piletid.

1998-05-12
Kirjutage vaba aja veetmise võimalused (kõik lahku).

1998-03-27
Kirjutage kodus valmistatud (lahku) või.

1998-03-23
Kirjutage on ette nähtud (lahku).

1997-12-11
Õige on kirjutada mainimata jäetud (lahku) ese.

1997-11-17
Tegusõna üle viima vormid üle viia ja on üle viidud on lahku.

1997-10-27
Õige on kirjutada viimati valitud (lahku) kõnede loetelu.

1997-10-22
Võib kirjutada nii väljaantud laenud kui ka välja antud laenud.

1997-09-12
Kirjutage lahku: sisse vedada (vrd sisse vedama – lahku).

1997-04-29
Kirjutada kaasa arvatud (lahku).

1997-04-28
Kirjutage lahku: enim tasustatud amet.

1996-05-03
Kirjutage ammu tallatud (lahku) radu.

1995-02-01
Kirjutada lahku: pooli rahuldav otsus.

1995-01-03
Kirjutage lahku: elektrit juhtiv tahm.

1993-12-20
Kirjutage lahku: väga austatud.