Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Kas „suvereniteet“ on õigesti kirjutatud? – Eesti keeles on suveräänsus (vrd vene суверенитет).

Kas „peadirektori asetäitja“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna asedirektor.

Kas „keeks rosinatega“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage rosinakeeks.

Kas sõna „tööettevõtja“ on kirjutatud õigesti? – Kirjutage töövõtja.

Kas „ennesõjaaegne“ on õigesti kirjutatud? – Õige on sõjaeelne.

Lahku kirjutatud osakonna juhataja märgib konkreetse osakonna juhatajat, kokku kirjutatud osakonnajuhataja on liigimõisteline ametinimetus.

Õige on kirjutada on alla kirjutatud (lahku).

Kas „igakuine aruanne“ on õigesti kirjutatud? – Selle asemel sobib kuuaruanne.

Kas ERASMUS-programm on õigesti kirjutatud? – Soovitame suurtähtlühendi teha sõnaks ja kirjutada esisuurtähega Erasmuse programm, Erasmuse vahetusüliõpilane.

Kirjutage lahku: käsitsi kirjutatud avaldus.

Kas „kolmekordne maja“ on õigesti kirjutatud? – See on argikeel. Kirjakeeles on kolmekorruseline maja.

Õigesti on kirjutatud mõlemal juhul: pukk-kraana (sidekriipsuga) ja pukkkraana (kokku).

Liitsõna vaegkuulja on õigesti kirjutatud, ei ole vaja peljata ühendit gk sõnade liitumispiiril.

Kuidas kirjutada sõnu kolmeteistkümneaastane ja kahesajaprotsendiline? – Kui arv on kirjutatud ühe sõnaga (kolmteist, kakssada), siis on ta järgneva ne- või line-liitelise omadussõnaga kokku: kolmeteistkümneaastane ~ kolmeteistaastane, kahesajaprotsendiline.

Kas neljakümne kaheksane on kokku või lahku? – Kui arv on kirjutatud mitme sõnaga (nelikümmend kaheksa), siis on need lahku ka ne- või line-liitelise omadussõna puhul: neljakümne kaheksane.

Kas „sekvesteerima“ on õigesti kirjutatud? – Ei ole. Õiged sõnakujud on sekvestrima ja sekvestreerima.

Kas „psühholoogiaalane loeng“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna alane siin vältida: psühholoogialoeng.

Kas „aroomiteraapia“ on õigesti kirjutatud? – Õige on aroomteraapia, omasõna on lõhnravi.

Kas „Uraali keeled“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on Uurali keeled (kohanimeline täiend on suure tähega).

Kas „läbi viidud küsitlus“ on õigesti kirjutatud? – Kasutage selle asemel kas korraldatud, peetud või tehtud küsitlus.

Kas „hotelli retseptsioon“ on õigesti kirjutatud? – Ei, hotellis on vastuvõtt ~ vastuvõtulaud.

Kas „eelpoolmainitud“ on õigesti kirjutatud või peab olema „eelpool mainitud“? – Ei, õige on kas eelmainitud või eespool mainitud.

Kas „filoloogiaalane haridus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna alane siin vältida: filoloogiaharidus.

Kas „teatrialane haridus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame liitsõna teatriharidus.

Kas sõna breketid on õigesti kirjutatud? – Jah, aga parem sõna on hambaklambrid.

Õige on hästi kirjutatud (lahku) lugu.

Kas uudishimu on õigesti kirjutatud? – Jah. Väärad on „huudisimu“ ja „uudisimu“.

Kas Balti mere maad on õigesti kirjutatud? – Ei, olenevalt kontekstist sobib kas Läänemere maad või Baltimaad.

Kas „majandusala juhataja“ on õigesti kirjutatud? – Õige on majandusjuhataja.

Kas „provisjoneerima“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on proviseerima.

Kas taastuv energia tuleb kokku või lahku kirjutada? Soovitame ÕSi järgi kirjutada lahku. (ESTERMis on kokku kirjutatud.)

Nimes Vana-Kreeka käändub ainult viimane osis: Vana-Kreekas, Vana-Kreekast, Vana-Kreekal.
Kui on kirjutatud vana Kreeka, tuleb käänata mõlemat sõna: vanas Kreekas, vanast Kreekast, vanal Kreekal.

Kas „pealesõjaaegsed aastad“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on sõjajärgsed aastad.

Kas „juhtiv insener“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage juhtinsener.

Kas „võtmed-kätte-ehitus“ on õigesti kirjutatud? – Ei, kirjutage kas võtmevalmis ehitus või täisvalmisehitus.

Kas „šokolaadijäätiseparfee“ on õigesti kirjutatud? – Sobiv sõna on šokolaadiparfee (parfee tähendab 'pooljäätis').

Käsitsi kirjutatud tekstis asendab kursiivi laineline joon sõna all.

Võib kirjutada nii allakirjutatud dokument kui ka alla kirjutatud dokument.
Tegusõnavorm alla kirjutades on alati lahku.

Kas sõna „karamelliseerima“ on kirjutatud õigesti? – Kasutage omaliitega tegusõna karamellistama.

Kas „rahvuslik standard“ on õigesti kirjutatud? – See on riigistandard. Euroopa Liidu kontekstis on võimalik ka liikmesriigi standard. „Eesti rahvuslik standard“ on Eesti standard.
Vt ka Maire Raadiku artikkel „Riik ja rahvus“ (http://keeleabi.eki.ee/artiklid2/riik.html).

Mis vormid on nimetet, huvitet, kirjutet jts? – Need on tud-kesksõna rööpvormid (nimetet 'nimetatud', huvitet 'huvitatud', kirjutet 'kirjutatud').
tet-vormid ei kuulu neutraalsesse kirjakeelde, neid võib kasutada mõnel puhul stiili ilmestamiseks.

Kas Savoy kapsas on kirjutatud õigesti? – See on savoia kapsas ehk kähar peakapsas. Üldkeeles pole viga kirjutada ka Savoia kapsas, nt menüüs: Savoia kapsa hautis, Savoia kapsa rullid.

Sõna kaaslinlane on õigesti kirjutatud (mitte „kaaslinnlane“).

Araabia numbriga kirjutatud järgarvu lõpus on punkt: 8. kuu 15. päeval.

Kas on õigesti lahku kirjutatud „praegu kehtiva seaduse järgi“? – Jah, ent esimene sõna on liigne: kehtiva seaduse järgi.

Kas on õigesti kirjutatud „140.aastase teatri kunstnikud“? – Peab olema kas 140aastase või 140-aastase.

Kas „ehituslikud kaubad“ ja „kunstiline näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõnu ehituskaubad ja kunstinäitus.

Kas „omakäeliselt juurde lisatud“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage oma käega lisatud.

Lahku kirjutatud „kontakt andmed“ on viga, õige on kontaktandmed.

Kas „kohvi valmistamismeetod“ on õigesti kirjutatud? – Kolm sõna: kohvi valmistamise meetod.

Traditsiooniliselt on kirjutatud põhjaeesti murded ja lõunaeesti murded (vrd põhjaeesti keel, lõunaeesti keel). Võib kirjutada ka territooriumi järgi: Põhja-Eesti murded ja Lõuna-Eesti murded.

Kas sõna „kompententsus“ on õigesti kirjutatud? – Õige on kompetentsus (tähendab 'asjatundlikkus, pädevus').

Kas „saksakeelsete tehnikaalaste tekstide tõlkimine“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage saksakeelsete tehnikatekstide tõlkimine.

Kas „petrooliumlamp“ on õigesti kirjutatud? – Ei, õige on kas petrooleumilamp või petroolilamp.

Kas „šeffkokk“ on õigesti kirjutatud? – Eesti keeles on peakokk.

Kas „meie poolt pakutavad teenused“ on õigesti kirjutatud? – Teine ja kolmas sõna on liigsed, kirjutage meie teenused.

Kas „hakkbitkii“ on kirjutatud õigesti? – Piisab sõnast bitkii, sest see tähendab 'ümmargune hakkkotlet'.

Kas „kapremont“ on õigesti kirjutatud? – Ei, kirjutage kapitaalremont.

Kas „ringi rändav näitus“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame sõna rändnäitus.

Kas „boysen-mari“ on õigesti kirjutatud? – Ei, eesti keeles on pampel (omastavas pampli, osastavas pamplit) ehk aedmurakas.

Kas „kvartaalne aruanne“ on õigesti kirjutatud? – Kirjutage kvartaliaruanne.

Kas „orgkomitee“ on õigesti kirjutatud? – Sobiv sõna on korraldustoimkond.

Kas sõnad „paneelvestlus“ ja „paneeldiskussioon“ on õigesti kirjutatud? – Kasutage nende asemel sõna arutlusring või vestlusring.

Sõna kakskeelne on 'kaht keelt tarvitav, kahes keeles kirjutatud'.
Sõna kahekeelne tähendab 'silmakirjalik, kahepalgeline', aga samuti 'kakskeelne'.

Kas „roll-on-desodorant“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame kasutada sõna kuuldesodorant. Võimalik on ka kuuldeodorant.

Kas sõna „müügimänedžer“ on õigesti kirjutatud? – Soovitame selle asemel kasutada nimetust müügijuht või müügikorraldaja.
„Marketingimänedžeri“ asemel kasutatagu turundusjuhti või turunduskorraldajat.

Plaanid on paika pandud. Kas on kirjutatud õigesti? – Selles lauses on „paika panema“ asemel parem kasutada sõnu kavandama, koostama, tegema.

Kas „šokolaadigroissant“ on õigesti kirjutatud? – Õige on šokolaadi-croissant (sidekriipsuga ja teine sõna on kursiivis).

Kas „suitsu- või vinnutatud kala“ on kirjutatud õigesti? – Parem on teises järjekorras: vinnutatud või suitsukala.

Kas „arhitektuurne ideevõistlus“ on õigesti kirjutatud? – See on arhitektuuriideede võistlus.

Kas „dokfilm“, „doksari“ ja „dokumentaal“ on õigesti kirjutatud või peab kirjutama „dokkfilm“ ja „dokksari“? – Need on argikeelsed sõnad. Kirjakeelsed on dokumentaalfilm ~ tõsielufilm, dokumentaalsari ~ tõsielusari.

Tekstis on Minigripi kilekotid. Kas esimene sõna on õigesti kirjutatud? – Jah, see on kaubamärk. Üldnimetus on soonkinnisega kilekotid.

Kas „viiekordne maja“ on õigesti kirjutatud? – See on argikeel. Kirjakeeles on viiekorruseline maja.