Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Sõna juubelisünnipäev on kokku.

Õige on kirjutada juubelieelne (kokku), ent tähtsa juubeli eelne (lahku).

Kas võib tarvitada sõna „sünnijuubel“ (vrd tööjuubel)? – Ei, sünnijuubeli asemel olgu lihtsalt juubel.

„200. juubel“ ei sobi, paremad võimalused on 200 aasta juubel ja 200. aastapäev.

„70. juubel“ pole õige, sobib kirjutada nt 70 aasta juubel.

Õige on 60 aasta juubel, mitte „60. juubel“.

Kirjutage 50 aasta juubel, mitte „50. juubel“.

„20. juubeliaasta“ asemel kirjutage 20. tegevusaasta või 20 tegevusaasta juubel.