Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Kirjutage pastelde (mitte „pastlate“).

Kuidas on sõna prestiižikas ülivõrdes? – Ülivõrde vormid on prestiižikaim ja kõige prestiižikam, eesti vasted on mainekaim ja kõige mainekam.

Kirjutage karrikaste.

Kirjutage kataster (mitte „kadaster“).

Kas õige on „pärliehe“ või „pärlehe“? – Pärlehe nagu kuldehe, plastehe.

Verb eksmatrikuleerima tähendab 'üliõpilaste nimestikust kustutama', see ei ole sama mis 'ülikooli lõpetama'.

Kirjutage tomatikaste (kokku).

Võib kasutada tsitaatsõna baguette (mitmuse nimetav baguette'id), omavaste on pikk Prantsuse sai.

Kirjutage sinepikaste (kokku), ent Dijoni sinepi kaste (lahku).

Muhamedlaste paastukuu on ramadaan (lõpu poole on kaks a-d).

Kirjutage tomati-tšillikaste.

Kirjutage apelsini-ingverikaste (sidekriipsuga).

Õige on kirjutada Eesti hariduse infosüsteem (mitte läbiva suure algustähega, sest see pole asutus).
Õige on kirjutada õpilaste register (väikeste tähtedega).

Sõna omas mitmuse nimetav on omaksed, aga mitmuse alaleütlev omastele.

Sõna austrikaste on kokku.

Inglise laenu lobby soovitame eesti keeles kasutada mugandina lobi, nt liitsõnad lobitöö ja lobitöötajad. Muid vasteid: kuluaaripoliitika, koridoripoliitika, tagatreplus.

Kuidas tõlkida eesti keelde kidney bean? – Sobivad vasted on aeduba, Türgi uba.

Kirjutage hakklihakaste (kokku).

Kuidas tõlkida Sub-Saharan Africa? – Emakeele Seltsi keeletoimkond on soovitanud vasteid Sahara-tagune Aafrika ja Saharast lõunasse jääv Aafrika. Toimkond ei soovita kasutada väljendit „Sahara-alune Aafrika“.

Inglise sõna workshop vaste on õpikoda. Olenevalt tekstist võib sobida ka seminar, õppus, ideeturg, meistriklass, meistrikursus.

Sõna omaksed omastava käände vorm on omaste (väärad on „omakste“ ja „omaksete“).

Sõna lasteaiaaegsed on kokku.

Parem on vanillikaste kui „vaniljekaste“.

Inglise sõna smartphone vaste on eesti keeles nutitelefon.

Sõna naisterõivad (rõivaste liigina) on kokku.

Kas on õige „mee-smetanakaste“? – See on mee-hapukoorekaste.

Sõna siiras mitmuse omastav on siiraste (mitte „siirate“).

Kas õige on kirjutada Bolognese kaste? – Õige on Bologna kaste.

Inglise subbrand vaste olgu pigem allkaubamärk, mitte „alakaubamärk“ ega „alamkaubamärk“.

Kirjutage valge veini kaste (lahku).

Õige on kirjutada bešamellkaste või Béchameli kaste.

Kirjutage punase veini kaste (kõik lahku) või punaveinikaste (kokku).

Sõna vastlad omastav kääne on vastlate, kaasaütlev kääne on vastlatega, mitte „vasteldega“.

Kõrgkooli õppeastet märkiv sõna magistrantuur on n-iga, ent soovitame kasutada lihtsamat sõna magistriõpe.

Kas on olemas „sarnandsõna“ või „sarnasõna“? – Termini paronüüm omavaste on sarnassõna. (Sarnassõnad on nt järgi ja järele, enamik ja enamus.)

Õige on kirjutada eesti külad Kaukaasias (eestlaste külad).

Inglise sõna chutney 'India vürtsine puuviljakaste (liha juurde)' soovitame eesti keeles kirjutada kujul tšatni.

Sõna astelpajuliköör on kokku.

Võib kirjutada kas 14–19-aastaste või 14–19aastaste (arvude vahel on mõttekriips), mitte „14-19 - aastaste“.

Inglise sõnal mailing list on eesti keeles mitu vastet: 1) postiloend 'meiliaadresside loend, mis võimaldab sõnumit saata paljudele aadressidele korraga', 2) meililist 'postiloendil põhinev foorum'.

Kuidas tõlkida soome selkokieli? – Eesti vaste on arekeel 'lihtsustatud, kergloetav ja -mõistetav keel (nt arengupuudega inimeste tarvis)'.

Õige on kirjutada Rooma number (suurtäht), aga araabia number (väiketäht).
Kohanimeline täiend on suure algustähega, seetõttu on õige Rooma number. Ühendi araabia number täiend ei ole lähtunud kohanimest (Araabia poolsaarest), vaid on seotud araablastega, seetõttu on õige väike algustäht.

Kas ninakarvade lõikamise riist on trimmer, piirel või lõikur? – Sobivad lõikur ja piirel. Trimmer on põõsaste ja rohu lõikamise riist.

Kas inglise randomizer eestikeelne vaste on „suvaliseerija“ või „rändomaiser“? – Pakume sõna juhuvalikuseade.

Inglise sõna case management vasteteks sobivad juhtumi korraldamine ja juhtumikorraldus (esimene tähistab pigem tegevust, teine valdkonda).

Inglise sõna manager vasted on mänedžer, juht, korraldaja, sobib ka ohjaja.

ATV vasteks soovitame sõna maastikukulgur.

Õige on kirjutada Poola kaste.

Kas sõnal pizzeria on eestikeelne vaste? – On küll: pitsabaar, pitsarestoran, pitsamüükla.

Kas ingliskeelsele handsfree'le on eestikeelset vastet? – See on vabakäeseade.

Kas „paljulapseline“ või „paljulasteline“? – Soovitame sõnu lasterikas ja lasterohke.

Mängunimetus rahvastepall on kokku.

Kas sõnale „mänedžment“ on paremat vastet? – Soovitame sõnu juhtimine, korraldamine.

Ühend Tootsi klass (raskesti kasvatatavate laste klass) on lahku, esimene sõna on suure algustähega.

Kuidas on kas-liitega omadussõna sõnast initsiatiiv? – Õige on initsiatiivikas. Omasõnaline vaste on algatusvõimeline.

Õige on basiilikukaste (mitte „basiilikakaste“).

Sõna lastehaigla on kokku.

Õige on dipp, mitte „dipikaste“ (dipp ongi kaste).

Inglise blog on suland sõnadest web ja log, selle eesti vasteks sobib kas ajaveeb või mugandatult blogi (vrd club > klubi, pub > pubi), mitte aga „bloog“. Isik, kes tegeleb blogindusega, võib eesti keeli olla blogija (ingl blogger). Tegusõna on blogima.

Sõna lounge eesti vastena sobib kasutada liitnimisõna sohvabaar.

Kas inglise sõnal wrap, mis märgib üht toitu, on eesti keeles vastet? – ÕSis on mugand vrapp.

Kas võib inglise puzzle vastena kasutada sõna killupilt? – Jah, võib. Peale selle on kasutusel sõnad mosaiikpilt, mosaiikmäng, pusle. Viimane on alates 2006. aasta ÕSi ilmumisest kirjakeelne sõna.

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lühend on ÜRO. Kuidas on selle seesütlev kääne? – ÜROs või ÜRO-s.

Mis on lööp? – See on väike ühe-kahe ligitõmbava pealkirjaga ajaleheplakat. Sõna on laenatud soomlastelt, kes on selle saanud rootslastelt (soome lööppi, rootsi löpsedel).

Sõna „plasteliin“ ei ole õige, peab olema plastiliin.

Õige on Hollandi kaste.

Soome sõna älypuhelin eestikeelne vaste on nutitelefon.

Õige on kirjutada Hiina kaste ja Mehhiko marinaad.

Egiptuse ja Tuneesia kohanimesid võiks sõiduplaanis kasutada kujul, nagu nad turistidele mõeldud kirjanduses üldiselt tuntud on: Hurghada, Sharm el Sheikh, Monastir (teatmeteostes ja atlastes on kõrgaraabia kujud Al-Ghardaqah, Sharm ash-Shaykh ja Al-Munasţīr).

Kirjutage lasteaiaõpetaja abi.

Kirjutage Loksa kandi kukeseenekaste.

Madalaim admiraliauaste on kontradmiral, mitte „kontraadmiral“.

Õige on kirjutada tšillikaste (kokku).

Õige on kirjutada rahvusvaheline lastekaitsepäev (väikeste tähtedega).

Kas „abstrakt“ on aktsepteeritud kirjakeelesõna? – Ei, see on anglism (abstract), mille eesti vaste saab olla nt ülevaade või annotatsioon.

Õige on kirjutada ekstreemsportlaste Meka.

Kas parem on „müüja rõivaste alal“ või „rõivastemüüja“? – Rõivamüüja.

Jalgrattad pannakse jalgrattalasilasse (latristik jalgrataste hoidmiseks).

Inglise webmaster on veebmeister, veebiülem.

Kuidas pöörata verbi naasma lihtminevikus? – Ma naasin, sa naasid, ta naasis, me naasime, te naasite, nad naasid. Väärad vormid on „naasesin“, „naasesid“, „naases“, „naasesime“, „naasesite“.
Tegusõna des-vorm on naastes, mitte „naasedes“.

Inglise sõna lozenge eesti vastena soovitame kasutada liitsõna imemistablett. Mugandit „loseng“ me ei soovita.

Õige on Béarni kaste, mitte „bearnaise-kaste“.

ÕSi järgi on Worcesteri kaste.

Õige on kirjutada pestokaste (kokku).

Õige on kirjutada küüslaugukaste (kokku).

Kirjutage lastekaitseteemaline (kokku).

Õige on kirjutada magushapu kaste.

Õige on kirjutada Kõmsi lasteaed-algkool (tavakasutuses) ja Kõmsi Lasteaed-Algkool (ametlikus kasutuses).

Naiste ja väikelaste pesuese on bodi.

Kirjutage laste mänguväljak.

Õige on kirjutada Tabasco kaste.

Õige on kirjutada juustukaste (kokku), vrd Brie juustu kaste (Brie juustust tehtud kaste).

Õige on kirjutada Siberi eesti külad.
Sõna eesti on siin väikese algustähega (eestlaste külad).

Sobib kirjutada lastepornograafia, mitte „lapspornograafia“.

Õige on kirjutada Euroopa teadlaste öö.

Kirjutage laimi-jogurtikaste ja tšilli-küüslaugumajonees.

Tootenimed Lastevorst ja Doktorivorst on suure algustähega.

Õige on kirjutada kodujuustukaste (kokku).

Cheddari juustust tehtud kaste on Cheddari juustu kaste.

Õige on kirjutada hapukoore-juustukaste.