Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Kirjutage lava-show (sidekriipsuga; tsitaatsõna kursiivis), omastavas käändes lava-show' (samuti sidekriipsuga; lõpus ülakoma).

Nime Andrew alalütlev kääne on Andrew'l (ülakomaga).

Küsija ütles, et jurist on tema tekstis pannud käändevormidesse AS-i, AS-ilt jne ülakoma: AS'i, AS'ilt. – Õige on kirjutada ASi või AS-i ja ASilt või AS-ilt.

Nime Chevrolet omastav on ülakomaga: Chevrolet' esindus.

Omastav kääne on Scandic Palace'i (ülakomaga).

Mis on gazpacho? – See on 'külm tomatisupp'.
Käänatakse ülakomaga, nt ainsuse osastav on gazpacho't.

Kohanime Stuttgart osastava käände vorm on Stuttgarti (ülakomata).

Kirjutage Versailles' leping (omastav ülakomaga).

Nime Rousseau käänamisel pole ülakoma vaja: Rousseaule.

Nime Shakespeare omastav kääne on Shakespeare'i (käändub ülakomaga).

Nime Strasbourg omastav kääne on Strasbourgi (ülakomata).

Kuidas käänata eesti keeles võõrnimesid Grand Hotel ja Swedbank, kas panna ülakoma? – Omastav kääne on Grand Hoteli ja Swedbanki, seesütlev kääne Grand Hotelis ja Swedbankis, seestütlev kääne Grand Hotelist ja Swedbankist, alaleütlev kääne Grand Hotelile ja Swedbankile. Ülakoma ei ole tarvilik.

Millal kasutatakse võõrnimede käänamisel ülakoma? – Kui võõrnimi lõpeb häälduses vokaaliga, aga kirjas konsonandiga, või vastupidi, on käänamisel vajalik ülakoma. Näiteks: Renault'ga (loe: rönooga), Joyce'ile (loe: džoissile). Vt ka nõuanne aadressil http://keeleabi.eki.ee/?leht=8&id=290.

Millal peaks eesti perekonnanime käänamisel kasutama ülakoma? – Eesti perekonnanimesid käänatakse nagu vastavaid nimisõnu. Ametlikes dokumentides on soovitatav tekst sõnastada nii, et nimi jääks nimetavasse käändesse, siis ei teki probleeme nime algkuju näitamisega. Kui see pole võimalik, siis kasutatakse ülakoma sel juhul, kui perekonnanime algkuju ühtib nimisõna omastavaga: Metsa : Metsa'le, Mäe : Mäe'le, Järve : Järve'le, aga Mets : Metsale, Mägi : Mäele, Järv : Järvele.

Nimede Dursley ja Harry käänamisel pole ülakoma vaja.

Kuidas moodustatakse võõrnimetuletisi, näiteks nimest Shakespeare? – Võõrnimetuletised on väikese algustähega, muus osas säilitatakse nime ortograafia. Liited lisatakse nimele harilikult ilma ülakomata: zürichlane, hollywoodlik. Ülakomaga saab näidata nime ja liite piiri siis, kui nime lõpposa kirjapilt ja hääldus on erinevad: shakespeare'lik. Mitmesõnalistest nimedest saadud tuletised võib kirjutada kokku või panna loetavussidekriipsu: newyorklane, jack-londonlik. (T. Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud tr. Tallinn, 2016, lk 18.)

Tähega y lõppeva nime käänamisel pole ülakoma vajalik, nt Hardy alaltütlev on Hardylt.

Nike hääldus on [naiki], seepärast pole käänamisel ülakoma tarvis: Nike vabaajapüksid.

Linnanimi Luxembourg ei vaja käänamisel ülakoma: Luxembourgi.

Nime Kentucky käänatakse ülakomata.

Õige on kirjutada art déco'lik (tsitaatsõna kaldkirjas, ülakoma ja eesti tuletusliide püstkirjas).

Õige on kirjutada isa Goriot'l (ülakomaga).

Kohanime Sydney käänamisel ei ole ülakoma, nt Sydneysse.

Nime Diderot puhul on ülakoma ka omastavas käändes: Diderot' teosed.

Nime Elizabeth omastava käände vorm on Elizabethi (ülakomata).

Kohanime Göteborg omastav on Göteborgi (ülakomata).

Nime Strasbourg seesütlev kääne on Strasbourgis (ülakomata).

Kirjutage Powerpointi esitlus.
Selle nime käänamisel pole ülakoma vaja.

Mis on croissant? – See on prantsuskeelne sõna ja tähendab 'kohev sarvesai'.
Prantsuse sõnu käänatakse eesti tekstis ülakomaga, nt maitsvad croissant'id, sõi croissant'e.
Liitsõnades on sidekriips: juustu-croissant, vorsti-croissant,
aprikoosi-croissant, šokolaadi-croissant, mini-croissant.

Väljaande nimi New York Times on eesti tekstis püstkirjas, nt loen New York Timesi. Ülakoma pole.

Kohanime Sharm el Sheikh käändevormid on ülakomata, nt seesütlev Sharm el Sheikhis.

Twitter on võõrnimi (püstkirjas). Käänamisel pole ülakoma, nt omastavas Twitteri, seesütlevas Twitteris.

Suhtlusportaali nimi Facebook on püstkirjas ja suure tähega. Omastavas ja osastavas on Facebooki, seesütlevas Facebookis, seestütlevas Facebookist. Nimetav kääne lõpeb nii kirjas kui ka häälduses k-ga, ülakoma ei ole käänamisel vaja.

Viinamarjasortide nimed on mitteerialases tarvituses jutumärkides: viinamari „Cabernet Sauvignon“. Erialakokkuleppe kohaselt kasutatakse erialakirjanduses jutumärkide asemel ülakomasid: viinamari 'Cabernet Sauvignon'. Sordinimi on püstkirjas.

Üritus Palladium Cup on omastavas Palladium Cupi (ülakomata).

Tsitaatsõnu käänatakse alati ülakomaga, nt sõime baguette'i ja ricotta't, imetles boutique'i, pidas end self-made man'iks.

Juustunimetus provolone on tsitaatsõna. Seda käänatakse ülakomaga, nt (sõime) provolone't.
Sõna hääldatakse [provoloone].

Nime Manchester omastava käände vorm on Manchesteri (ilma ülakomata).

Nime Smith omastava käände vorm on Smithi (ülakoma pole).

Tsitaatsõnad grand old lady ja grand old man on väikeste algustähtedega ja kursiivis.
Nende käänamisel tuleb kasutada ülakoma, nt mitmuse nimetav on grand old lady'd ja grand old man'id.

Ladinakeelne sclerosis multiplex on eesti tekstis tsitaatsõna. Seda käänatakse ülakomaga, nt
rahvusvaheline sclerosis multiplex'i päev.

Itaaliakeelsed makaroninimetused orecchiette, farfalle ja fusilli on eesti tekstis kursiivis. Neid sõnu käänatakse ülakomaga, nt sõime farfalle't, valmistasime fusilli't. Liitsõnades on sidekriips, nt maisi-fusilli.

Nimi van Gogh, mida hääldatakse [van hoh], on omastavas käändes van Goghi. Ülakoma pole vaja.

Mitteerialases tarvituses kirjutage kartulisort „Jõgeva kollane“. Erialatekstis on sordinimed jutumärkide asemel ülakomades.

Prantsusmaa poliitiku perekonnanime Sarkozy osastav on Sarkozyd (ülakomata).

Inglise nimi Apple on omastavas ülakomaga: Apple'i.

Nime Saint-Exupéry käänamisel pole ülakoma vaja.

Nimede Reuters ja Times käänamisel pole ülakoma vaja, nt omastav on Reutersi, Timesi.

Prantsuse kohanimi Rouen on omastavas Roueni (ülakomata).

Nimede Birkenruh ja Löwenruh omastav on ülakomaga: Birkenruh' ja Löwenruh'.

Kirjutage Acrobat Readeri programm. Nime Acrobat Reader tuleb käänata, ülakoma pole vaja.

Kirjutage ülakomaga: Olivier' salat.

Prantsuse tsitaatsõna buffet, mis tähendab ’Rootsi laud’, on eesti tekstis kursiivis, seda hääldatakse [büfee]. Tsitaatsõna käänatakse ülakomaga, nt kiitis rikkalikku buffet’d. Liitsõnades on sidekriips: buffet-hommikusöök, buffet-õhtusöök, buffet-restoran, buffet-vastuvõtt, lõuna-buffet, laste-buffet, supi-buffet.

Nimi Versace (firma) hääldub [versaatše] ega vaja käänamisel ülakoma.

Korrektne nimekuju on Rail Baltic (mitte Rail Baltica). Omastav on Rail Balticu (ülakomata).

Nime Sherlock Holmes käänake ülakomata, nt Sherlock Holmesile.

Nimi Botox on püstkirjas. Käändevormid on ülakomata, nt Botoxit süstima.

Ühendis Waldorfi salat on täiend suure tähega ja ülakomata.

Nime Maslow käänatakse ülakomaga. Ülakoma on ka omastavas: Maslow' püramiid.

Nime Youtube käändevormid on ülakomaga: omastav, osastav ja lühike sisseütlev Youtube’i, seesütlev Youtube’is, seestütlev Youtube’ist jne.

Kuidas kirjutada sõna FRILLICE? – See on jääsalati sort, kirjutada tuleb kas jutumärkidega (tavatekstis) või ülakomadega (erialakirjanduses): „Frillice“ ~ 'Frillice'.

Piimatoode on skyr. See on tsitaatsõna, mida käänatakse ülakomaga, nt skyr'i. Liitsõnades on sidekriips, nt skyr'i-kook.