Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Ventilaator

31.3.2020
Eelmise kuu nõuanne käsitles dekaadi kui rahvusvahelise sõna tähendust, enne seda oli juttu koroonaviiruse kirjapildist. Praegu kuuleme paraku järjest rohkem patsientidest, kel on koroona tõttu hingamisraskused. See on pööranud tähelepanu veel ühe võõrsõna, nimelt ventilaatori tähendusele. 25. märtsi ajalehe järgi oli meie haiglate intensiivraviosakondades 239 töökorras ventilaatorit.

Niinimetatud rahvusvahelised sõnad – tegelikult kuulub iga sõna mingisse keelde, kus tal on oma kirjakuju ja tähendus(ed) – lähtuvad enamasti ladina või kreeka keelest. Eesti keelde on nad ajaloo tõttu jõudnud eelkõige saksa ja vene keele vahendusel. Igas keeles ja kultuuris võib laensõna tähendus omakorda nihkuda ja konkretiseeruda ning tõlkijad teavad, et selliste sõnadega tuleb eriti ette vaadata.

Ladina ventus on 'tuul' ning ventilare 'õhutama, tuulutama, puhuma, vehkima'. Õhu liigutamisega on seotud võõrsõnad ventileerima, ventilatsioon, ventilaator ja ventiil. Ventilaator on kõige laiemas tähenduses ventileeriv ehk õhku liigutav, vahetav seade. Meditsiinis räägitakse kopsude kunstlikust ventilatsioonist, tuletuslikult saaks ventilatsiooniseade olla ventilaator. Ent kui teha kiire katse Google'i pildiotsinguga, siis näiteks eesti ventilaator, vene вентилятор, saksa ventilator, prantsuse ventilateur ja hispaania ventilador annavad ühesuguse pildi, hoopis teise põhitähenduse ja seosega on inglise ventilator ja soome ventilaattori. Eesti ventilaator on inglise keeles harilikult (ventilation) fan ja soome keeles tuuletin.

Wikipedia järgi on inglise argikeeles hingamisaparaadi kohta öeldud ka respirator, ent tänapäeva oskuskeeles käib viimane üksnes hingamisteede kaitsme kohta – just nagu respiraator eesti keeles. Sellegi sõna juured on ladina keeles, kus respirare tähendab '(välja) hingama'.

Soome algupärandile toetuvas „Meditsiinisõnastikus“ (ilmunud 2004) on hingamisaparaat, ventilaator ja respiraator esitatud sünonüümidena. Tartu Ülikooli Kliinikumi infolehel on samamoodi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla infolehel mainitakse ainult hingamisaparaati. Selguse huvides võikski vähemalt infolehtedel ja ajakirjanduses eelistada üldkeeles tuntud hingamisaparaadi sõna.

Kriisiolukorras on tähtsaim päästa abivajaja, olgu seadme nimetus milline tahes. Sõnade tähenduse huvitaval teemal mõtiskleda võib aga ikka.

Tiina Leemets


Keelenõuanne eriolukorra ajal

16.3.2020
Et meie keelenõuandjad töötavad kaugtööl, siis sel ajal telefonitsi nõu ei anta. Küll aga töötab meie meilinõuanne!

Loodame teie mõistvat suhtumist ja olukorra peatset normaliseerumist.


Kui pikk on dekaad?

2.3.2020
„10 aastat erinevaid lugusid, erinevaid emotsioone ja erinevaid koostöid on kõik seal peal. Albumi nimeks sai „Dekaad“,“ kirjutab ansambli Põhja-Tallinn laulja Jaanus Saks oma Twitteri postituses.

Ehkki keelenõuandest on dekaadi tähendust uuritud varemgi peaaegu kümnel korral, on vaidlused selle sõna tähenduse üle eesti keeles just viimasel ajal keelekasutajad kahte leeri ajanud – ühed peavad sõna tähenduseks kümme päeva ja teised kümme aastat. Kellel on õigus?

Dekaad on eesti sõnaraamatutes juba 1933. aasta ÕSist alates. Tähenduseks on selles märgitud 'kümnekuune, -nädalane või päevane ajapikkus, kümmekond'.

Esimeses Nõukogude ajal ilmunud ÕSis, 1948. aasta „Suures õigekeelsussõnaraamatus“ on tähenduseks 'kümmekond, kümmepäevak' ja 1960. aasta ÕSis samuti kitsam tähendus 'kümme päeva, kümmepäevak'.

Nagu näeme, oli selle sõna tähendus algul, sõna ilmumisel eesti sõnastikesse ebamäärasem. Kas soov kitsendada sõna tähendust oli tingitud vene keele mõjust või pragmaatilistest kaalutlustest üheselt mõistetavuse saavutamiseks, ei ole teada. Igatahes on see kitsam tähendus püsinud ÕSides, ka viimases, 2018. aasta ÕSis on tähenduseks 'kümme päeva, kümmepäevak'. Keelekorralduslik soovitus koguni hoiatab laiemas tähenduses kasutamise eest: ei soovita tähenduses: kümme aastat, kümnend.

Aga vaadakem teisi keeli, nt saksa Dekade: kümmekond, kümne päeva, nädala või kuu pikkune aeg; vene декада: kümmepäevak, dekaad; prantsuse décade: dekaad kümmepäevak; inglise decade: dekaad, aastakümme, kümnend.

ÕSi soovitatust lahknev kasutus eesti keelest ongi ilmselt inglise keele mõju.

Seega, kui võõrsõna on nii mitmetähenduslik ja seda nõnda erinevalt mõistetakse, on selgem ja otstarbekam kasutada eesti oma sõnu ja sõnaühendeid aastakümme, kümme aastat, kümmepäevak, kümme päeva, kümnend.

Lisalugemist leiab siit.

Tiina PaetVarasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .