Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kaassõna kaasus: lt-tuletised

19.2.2019
Sirje Mäearu kirjutab selle aasta esimeses Õiguskeeles mõnedest uuematest lt-tuletistest, mille hulgas on nii sobivaid kui ka sobimatuid. Loe siit.


Kaubamärginime algustähest

11.2.2019
• Kas iPhone kirjutatakse lause alguses suure või väikese tähega?
• Kas ma pean kirjutama YouTube ja PowerPoint ka keskel suure tähega?

Registreeritud kaubamärginimi võib olla kujundatud näiteks nii, et seal pole ühtegi suurtähte (nagu adidas, syngo) või on kõik tähed suured (GUESS) või on keset nime teinegi suurtäht (PowerPoint, YouTube, PlayStation, WhatsApp) või algab nimi ise väiketähega (iPhone, iPad, easyJet).
Kõik sellised kirjaviisid on kujundusvõtted, mille järgimist ei saa pidada eesti tekstis kohustuslikuks. Kirjutaja ise võib otsustada, kas ta soovib kaubamärginime kirjutades järgida kujundust või nimereeglit, kus nimi algab suure tähega ja nime sees suurtähti ei ole. Nimereegli järgi sobib kirjutada suure algustähega Adidas, Syngo, Guess, Powerpoint, Youtube, Iphone, Ipad, Easyjet, Playstation, Whatsapp jne.

• Kuidas oleks tootemargi adidas õige kirjapilt lause algul ja lause keskel? Kas lause algul Adidas ja keskel adidas?
Kui soovitakse järgida kaubamärgi kujundust (nt reklaamtekstides) ja valitakse väiketäheline variant, nagu adidas või iPhone, tuleb see väiketähega kirjutada ka lause alguses. Korrektne on kogu tekstis kasutada ainult üht varianti, kas suur- või väiketähelist, aga mitte mõlemat läbisegi.

Tuuli RehemaaKettagolf ehk Kui võõrkeelne sõna tundub omasem

28.1.2019
On valdkondi, kus ei saa läbi mõne võõrkeeleta. Näiteks balletis kasutatakse prantsuskeelseid termineid, muusikud peavad teadma üht-teist itaalia keelest, aga golfi mängitakse suurel määral inglise keeles. Vastava valdkonna võõrkeelseid termineid osata on prestiižne ja näitab asjatundlikkust ning nendele terminitele ei otsita ega tehta omakeelseid vasteid.

Vahel juhtub aga nii, et mõni termin juurdub võõrkeelsena, ehkki sellele on omakeelne vaste täiesti olemas. Üks selliseid on näiteks ingliskeelne disc golf, mille eestikeelne nimetus on kettagolf. Seda spordiala on Eestis harrastatud juba 10 aastat ja kettagolfiga tegeleb aktiivselt vähemalt 20 000 inimest. See oleks väga hea põhjus juurutada eestikeelset nimetust. Kettagolfiga tegelejad aga näivad eelistavat ingliskeelset nimetust. Võib oletada kaht põhjust: harjumuse jõud ja maailmas mõjuka võõrkeele prestiiž. On mõistetav, et kettagolfi mängijad on esmalt kohanud ingliskeelset nimetust, nad on seda hiljem veel palju näinud ning sellise kirjapildiga harjunud. Harjumuse muutmine nõuab probleemi teadvustamist, tahtmist ja natuke pingutust, ent võimatu see kindlasti ei ole.

Keerukam lugu on aga see, et kettagolfiga tegelejate ühenduse nimes on võõrkeelne sõna kahjuks vormistatud nagu võõrsõna – Eesti Discgolfi Liit. Tuletame meelde, et disc golf ei ole võõrsõna, vaid ingliskeelne sõnaühend, mille peab eesti keeles vormistama kursiivis. Kui liit soovib kasutada oma nimetuses tsitaatsõna, siis keeleliselt korrektne on kirjutada see kursiivis ja käänata ülakomaga. Ühenduse paraku pooleldi võõrkeelne ametlik nimetus oleks seega Eesti Disc Golf'i Liit. Lihtsam ja eesrindlikum oleks aga kirjutada kogu nimetus eesti keeles: Eesti Kettagolfiliit.

Tuuli Rehemaa, Tiina Leemets


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete .