Keelenõuande telefonil 631 3731 vastatakse
tööpäeviti kl 9–12 ja 13–17.

Keelenõu saab ka meili teel või kirjaga aadressil
Eesti Keele Instituut, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.


Keelenõuanded

Kas Rowlingi teosed või Rowlingu teosed?

19.2.2018
Kuidas käänata võõrnime, mis lõpeb tähejärjendiga -ing? Kas tüvevokaal on -i või -u?

Paljud võõrkohanimed saavad käänamisel tüvevokaaliks -i, nt Rootsi linnad Jönköping : Jönköpingi, Linköping : Linköpingi, Norrköping : Norrköpingi ja Nyköping : Nyköpingi. i-ga käänatakse ka nt nimesid Darling : Darlingi, Darjeeling : Darjeelingi, Lotring : Lotringi. Kõigi nende kohanimede käänamist saab vaadata ÕSi kohanimevalimikust.

Mida aga teha selliste ing-võõrnimedega, mille käänamist ei saa sõnaraamatust uurida?

Ester Kindlam on raamatus „Meie igapäevane keel“ (1976, lk 139) öelnud, et keel püüab teatavatel juhtudel vältida sama täishääliku kordumist. Kui i on tüves juba olemas, on igati loomulik soov käänata nime u-ga. Seetõttu võiks ing-lõpuga nimede puhul aktsepteerida võõrnimele omase i-ga käänamise kõrval ka u-ga käänamist, nt Boeing : Boeingi ~ Boeingu, Empire State Building : Empire State Buildingi ~ Empire State Buildingu, Holding : Holdingi ~ Holdingu, Elling : Ellingi ~ Ellingu, Fielding : Fieldingi ~ Fieldingu, Golding : Goldingi ~ Goldingu, Hafting : Haftingi ~ Haftingu, Harting : Hartingi ~ Hartingu, Lessing : Lessingi ~ Lessingu, Rolling : Rollingi ~ Rollingu, Rowling : Rowlingi ~ Rowlingu.

Argo Mund


Näiteks-tarindid

8.2.2018
Kui küsitakse, kumb on õige, kas Mitmes riigis, näiteks Ukraina ja Valgevene, pole see veel levinud või Mitmes riigis, näiteks Ukrainas ja Valgevenes, pole see veel levinud, siis tahetakse teada, kas sõnaga näiteks (või nagu, nagu näiteks) algavat lauseosa ülejäänud lausega ühildada või mitte. Ühildamise korral tuleks neid tekstiosi käsitada täiendi või lisandina (nagu praegusel juhul) või hoopis rindliikmena. Kui lauseosa jääb ühildamata, on tegemist kiiluga.

Näiteks-tarind tuleb muust lausest vahemärkidega eraldada. Kui kasutatakse koma, on tavaks tarind ülejäänud lausega ühildada: Tippvõistlusteks, näiteks maailmameistrivõistlusteks, tahetakse ikka mõnd uut ja efektset kingapaari. Otsustati paigaldada kriitilisemate teelõikude, näiteks tõusude juurde kastid killustikuga. Muude märkide, st sulgude ja mõttekriipsude puhul võib ühildada või jätta ühildamata, vrd Orgaanilise materjali, nagu näiteks turba kaevandamine ning Orgaanilise materjali (nagu näiteks turba) või (nagu näiteks turvas) kaevandamine.

Omastavaline tarind eraldatakse komaga ainult eestpoolt, sulu või mõttekriipsuga ka tagantpoolt: Paksude originaalide, näiteks raamatute paljundamisel saate .., vrd Paksude originaalide (näiteks raamatute) paljundamisel saate ..

Kiiluna vormistamisel võiks kasutada tugevamaid märke (nn kiilumärke), eelistada võiks sulge kui neutraalsemat vormistusviisi: Tuleb leida alternatiivseid energia tootmise ja salvestamise seadmeid (nagu näiteks kütuseelemendid, superkondensaatorid ja patareid). Mitmes riigis (näiteks Ukraina ja Valgevene) pole see veel levinud, vrd Mitmes riigis – näiteks Ukraina ja Valgevene – pole ..

Ühildamata tarind on sageli paremgi, kui ühildumise tõttu tekib käändekordus, samuti juhul, kui tarindit ei saa või on tülikas käänata: Vanades maaeluromaanides (nagu näiteks „Tõde ja õigus“ või „Maa õnnistus“) on selgelt välja toodud .., vrd Vanades maaeluromaanides, nagu näiteks „Tões ja õiguses“ või „Maa õnnistuses“, on ..

Sirje Mäearu


Pea pealt jalgele tagasi ehk Täiendi asend ühendeis

25.1.2018
See, kuidas mõte keeles vormub ja sõna sõnale järgneb, kujuneb keelele omase rütmi põhjal. Rütm aga jäljendab keskkonda. Eesti keel on seetõttu olnud parimas mõttes metsa poole, korrates selle mahedaid rütme.

Suurtel keeltel on tugevam rütm ja suurem mõju teistele keeltele. Kui väiksem keel on elujõuline, siis saab ta võõrmõjuga tavaliselt hakkama. Kui aga võõrast kraami liiga palju saab, siis hakkab keele oma rütm lonkama.

Nii näiteks on eesti keelele enamasti omane sõnajärg mille mis ehk täiend on põhisõna ees ja mitte järel.

Inglise keele mõjul kipub aga meie loomulik sõnajärg, eriti ametlikus keelepruugis, uperpalli tegema. Nii kohtame sageli selliseid konarlikus rütmis ühendeid nagu näiteks tagasiside pakkumisele, tegevuskava välisõhu kvaliteedi parendamiseks või kokkuvõte lepingu tingimustest. Sõnajärg mille mis on asendunud võõrapärase sõnajärjega mis millele, mis milleks või mis millest.

Proovime pea peale pööratud ühendid aga jalgele tagasi aidata: ladusamalt ja vähem paberlikult kõlavad pakkumise tagasiside, välisõhu kvaliteedi parendamise tegevuskava ja lepingu tingimuste kokkuvõte.

Kui uperpallitamine meeldima hakkas, võib ise edasi harjutada:
1) tegevus järgmisteks perioodideks,
2) pakkumine bussisõiduks,
3) toetus projektile,
4) takistused täiendusõppes osalemisele,
5) hange tunneli ehituseks,
6) hind ühele teenusele.

Lahendused: 1) järgmiste perioodide tegevus, 2) bussisõidupakkumine, 3) projektitoetus, 4) täiendusõppes osalemise takistused, 5) tunneli ehituse hange, 6) ühe teenuse hind.

Katrin Hallik


Varasemaid keelenõuandeid lugege keelenõuannete arhiivist.