Keelenõuannete kogu


Ülearused omadussõnad: alane, poolne ja nimeline (2006-10-03)


POOLNE
Sõna poolne on omastavas täiendis tihti ülearune: Eesti-poolne koordinaator > Eesti koordinaator; arstiteaduskonna poolne kinnitus > arstiteaduskonna kinnitus; Euroopa Liidu poolne dotatsioon > Euroopa Liidu dotatsioon; Teie-poolne hinnapakkumine > Teie hinnapakkumine.

ALANE
Alase asemel on sageli sujuvam kirjutada sõnad kokku liitsõnaks, nt keeletoimetamisalane kogemus > keeletoimetuskogemus; majandusalane informatsioon > majandusinformatsioon, tervishoiualane seminar > tervishoiuseminar. Vahel on sõnas rohkemgi ülearust, nt ohutustehnikaalase juhendamise asemel piisab ohutusjuhendamisest.

NIMELINE
Nimeline on üldjuhul üleliigne pühendusnimetustes, näiteks pole nimelist vaja lisada ühessegi järgnevatest nimetustest: Boris Tamme stipendium, Alfred Otsa stipendium, Chopini konkurss, Heino Elleri muusikakool, Louis Weissi parlamendihoone, Rein Taagepera auditoorium, admiral Pitka Eesti relvavendade ühendus.

Ülearustest sõnadest, tuletistest ja muust liiasusest on kirjutanud Argo Mund artiklis „Mõnda liiastest väljenditest“ (ajakiri Õiguskeel 2005, nr 3, lk-d 23–35).