Keelenõuannete kogu


ÕSi soovitused EKI ühendsõnastikus (07.01.2022) (2022-01-10)


Eesti Keele Instituut (EKI) koondab lähiaastatel keelekorraldusliku teabe, nõuanded jm keeleinfo põhiliselt kahte kohta: EKI ühendsõnastikku (Sõnaveebis) ÕSi soovitustena (rubriigis „ÕS soovitab“) ja koostamisel olevasse EKI teatmikku (avaldame kevadel 2022) eri teemade süstemaatiliste käsitlustena.

EKI ühendsõnastikku (keeleportaalis Sõnaveeb) lisatud ÕSi soovitustest (rubriigis „ÕS soovitab“) teeme regulaarseid ülevaateid. Ühendsõnastiku versioon ilmub kord aastas. Kõik uuendused tekivad tavapärase töö ja keeleuurimise käigus. Kõik ÕSi soovitused on varustatud kuupäevaga. Seisuga 31.12.2021 lisatud soovitusi saab korraga vaadata lingi abil lisatud Exceli failist.

ÕSi soovitused esindavad eeskätt EKI ühendsõnastiku ja ÕSi koostajate seisukohti keelendite sobivuse kohta. Soovituste mittejärgimist ei saa mingil juhul (nt kooliõpetuses) lugeda veaks ja keeletoimetajatelgi palume neid võtta kriitiliselt, oma vajadustele kohandades. Soovitused tuleks lahus hoida normingutest. ÕSi normingud käivad sõnade kirjakuju (ortograafia) ja muutevormide (morfoloogia) kohta, neid käsitleb vastavalt esildistele Emakeele Seltsi keeletoimkond.

Et aidata meil koostada veel paremat sõnastikku, ootame kasutajatelt igasugust tagasisidet nende soovituste kohta. Tagasisidet saab meile saata nii Sõnaveebi (vt nupp „Tagasiside“) kui ka keelenõu meilivormi kaudu.

Uusim õigekeelsussõnaraamat on ÕS 2018 ja see kehtib kirjakeele normi alusena kuni uue ÕSi ilmumiseni.

Järgmine ÕS ilmub eeldatavalt 2025. aastal.

Margit Langemets