Keelenõuannete kogu


Oh ajad, oh sõnad (2020-04-30)


Ühiskonnas toimuv peegeldub alati sõnavaras. Pea poolteise kuuga on tekkinud vajadus iga päev rääkida
hingamisaparaatidest, respiraatoritest, ventilaatoritest ja veel paljust muust, mis seni olid tavainimese jaoks erialaterminid.

Jaanuari keelenõunupus oli juttu koroona kirjapildist, märtsi omas ventilaatorist, hulga nn koroonasõnu leiab Postimehe keelekooli loost. Siinses nupus vaatame koroonaaja sõnavara keelekorralduslikust vaatenurgast.

Ventilaator ja hingamisaparaat. Ventilaator on kõige laiemas tähenduses ventileeriv ehk õhku liigutav ja vahetav seade. Meditsiinis räägitakse kopsude kunstlikust ventilatsioonist ja tuletuslikult saab ventilatsiooniseade olla ventilaator. „Meditsiinisõnastikus“ (ilmunud 2004) on hingamisaparaat, ventilaator ja respiraator esitatud sünonüümidena. Selguse huvides soovitame siiski vähemalt infolehtedel ja ajakirjanduses eelistada üldkeeles tuntud hingamisaparaadi sõna.

Koroona. Peamiselt on küsitud keelenõuandest, kas sobib sõnakuju corona, korona või koroona. Juba juurdunud kuju koroona (mäng ja elektrilahendus) sobib ka viirusenimetusse, seega soovitame kirjutada koroonaviirus. Nii on see ka enamasti käibele läinud. Praegust koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud haigust nimetatakse niisiis koroonaks, ent laialt kasutatakse ka lühendit COVID-19 (lähtub ingliskeelsest sõnaühendist Coronavirus disease, sõna-sõnalt koroonaviiruse haigus). Samuti on küsitud, mis käändes peab olema nakatuma-tegusõna laiend. Viiruse puhul on laiend kaasaütlevas käändes: nakatus koroonaviirusega SARS-CoV-2, nakatus SARS-CoV-2-ga; haiguse puhul sisseütlevas käändes: nakatus koroonasse, nakatus COVID-19-sse.

Kontaktivaba. Kogu meie elu on olnud võimalikult kontaktivaba. Ühest varasemast keelenõunupust on lugeda, et nüüdisaja vaba-sõnad on tekkinud inglise free-ühendite eeskujul. Nii on ka sõna kontaktivaba inglise contact-free otsetõlge ja selle asemel sobib sama hästi öelda ka puutevaba.

Isolatsioon ja karantiin. Mis on nende sõnade tähendusvahe? Isolatsioon tähendab üldkeeles igasugust eraldamist ja eraldi olekut, meditsiinis aga täpsemalt: ümbrusele ohtlike haigete eraldamist (vastavatesse haiglatesse v ruumidesse). Karantiin on muu hulgas nii meditsiini, veterinaaria kui ka põllunduse termin, tähendades (sanitaarseid) abinõusid nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, haigestunud ja nakkuskahtlaste olendite, taimede või kaupade teatavaks ajaks eraldamist ja selliseks kinnipidamiseks loodud asutust. Niisiis näeme, et nende sõnade tähendus kattub, nõnda võib julgelt mõlemat sõna kasutada.

Karantiini esitäht kipub segi minema garantii esitähega. Tasub meeles pidada, et garantii tuleb eesti keelde prantsuse sõnast garantie, aga karantiin prantsuse sõnast quarantaine.

Distants tähendab vahekaugust, vahemaad. Hoia distantsi asemel on selgem öelda hoia vahet. Sageli on kuulda ka sotsiaalse distantsi hoidmise vajadusest. Ehk on hea teada, et võõrsõnade leksikon defineerib sotsiaalset distantsi hoopis kui partnerite sotsiaalsest positsioonist, klassi- või grupikuuluvusest olenevat suhtlusvahemaad. Haiguse puhul on selgem öelda näiteks, et järjekorras tuleb hoida kaks meetrit vahet.

Meede. Enamasti on see sõna kasutusel mitmuses: meetmed ja selle tähendus on abinõud. Sageli on kuulda meetmete lõppemisest, ent selgem ja arusaadavam oleks rääkida ikka piirangute lõppemisest.

Järgmise keelenõunupu ajaks loodame olla seljatanud viiruse ja väljunud isolatsioonist.