Keelenõuannete kogu


Mustlased ehk romad ja teised rahvad (2010-06-28)


Eestikeelseid keelte ja rahvaste nimetusi saab üle kontrollida Linguae andmebaasist. Emakeele Seltsi keeletoimkond on 2010. a talvel-kevadel kinnitanud ka paar täpsustust nimetustes.

Mustlaste rööpnimetusena soovitab keeletoimkond kasutada kuju romad (varasem soovitus romid jääb seega kõrvale), mis on rahvusvaheliselt levinud ja on ka Eesti mustlaste endi eelistus.

Etioopia ametikeelt soovitatakse nimetada amhara keeleks (rahvas on amharad) ning Kenyas kõneldavat keelt maasai ehk masai keeleks.