Keelenõuannete kogu


Kas lõpeb või lõppeb? (2009-10-29)


Eesti keeles on rühm tegusõnu, mida võib vabariikliku õigekeelsuskomisjoni 22. jaanuari 1981. aasta otsuse järgi pöörata nii õppima kui ka elama eeskujul. Neist kõige sagedamini on küsitud sõna lõppema.

ppema : ppeda : peb : ei lõpe : peks : ppes : ppenud : petakse (nõrgeneva astmevaheldusega pööramine nagu õppima)

ppema : ppeda : ppeb : ei lõppe : ppeks : ppes : ppenud : ppetakse (astmevahelduseta pööramine nagu elama)

Nendest vormiridadest on näha, et kindla kõneviisi olevikus võib kirjutada Koosolek lõpeb = ppeb, selle eeskujul Tunnid lõpevad = ppevad, aga lihtminevikus on ainuõige vorm ppes (mitte „lõpes“), sest lihtminevik on alati tugevas astmes.

Teisi kaheti pöörduvaid tegusõnu on näiteks hukkuma (hukub = hukkub), lekkima (lekib = lekkib), rappuma (rapub = rappub), sattuma (satub = sattub), settima (setib = settib), süttima (tib = ttib), tekkima (tekib = tekkib), küündima (küünib = küündib), pürgima (pürib = pürgib), sulgema (suleb = sulgeb).