Keelenõuannete kogu


Vestlesime inglise keeles. See oli ingliskeelne vestlus (2009-06-16)


Keelte nimetused on lahku ja väikese algustähega, nt eesti keel, soome keel, vene keel, inglise keel, prantsuse keel.

Omadussõna -keelne kirjutatakse sellele eelneva sõnaga kokku, nt eestikeelne, venekeelse, soomekeelset, rootsikeelsed, saksakeelseid, hispaania- ja itaaliakeelne.

Sõnade ingliskeelne ja prantsuskeelne puhul tuleb tähele panna, et osiste liitumise piiril pole e-tähte (mitte inglisekeelne ega prantsusekeelne).

Liitumistüüpi, kus liitsõna lühenenud täiendosa lõpeb s-iga, nimetatakse s-liitumiseks. Niisuguse liitumisega on lane-, line- ja mine-sõnad (nt õpilasvahetus, külalisraamat, nõupidamisruum), osa ne-lõpulisi sõnu (nt endisaeg) ja us-lõpulistest omastavas kolmesilbilised kolmandavältelised ning pikemad sõnad vältest olenemata (nt looduskaitsja, hooldusjuhend, suhtlusõpetus; joonistusplokk, kirjandustund, arvelduskonto). Sõnade s-liitumise kohta lugege pikemalt Tiiu Erelti raamatust „Terminiõpetus“ (2007, lk 264–266).