Keelenõuvakk

Siit võite leida vastuseid küsimustele, mida on meile esitanud teised keelehuvilised. Keelenõuandjad on kõik küsimused registreerinud elektroonilisse andmebaasi. Sellest tööandmebaasist on välja valitud korduvad ja olulised küsimused ning neid avalikkuse jaoks toimetatud.

Päringu võite esitada nii üksiksõnade kaupa (otsitakse päringuaknasse sisestatud jada) kui ka valdkonniti. Andmebaasis on küsimusi liigitatud sisu põhjal õigekirjutus-, vormi-, lausestus- jm küsimusteks. Liigitus on kohati küllaltki üksikasjalik ja etteantud valdkondadesse on tegelikke küsimusi sageli keeruline rühmitada.

Palume arvestada, et tegemist on algselt tööandmebaasiga, mistõttu mõni kirje võib sisaldada ebaolulist lisateavet ega pruugi olla lõpuni arusaadav. Kui Teil on siinsete nõuannete kohta küsimusi, siis soovitame kindlasti meile helistada 631 3731 või saata üleval oleva lingi kaudu meile e-kiri.

Päring valdkonniti.


Otsitav tekst:

Kas „inglise keelne“ on kokku või lahku? – Õige on ingliskeelne.

Õige on ingliskeelne (kirjutada kokku), mitte „inglisekeelne“.

Õige on eesti- ja ingliskeelne, mitte „inglisekeelne“.

Kirjakeeles on inglispärane (nagu ingliskeelne).

Kas ingliskeelne toidunimetus steak on eesti tekstis „steik“? – See on harilikult (prae)lihalõik või (prae)kalalõik, neid sõnu soovitamegi mugandi asemel kasutada.

Ingliskeelne kooginimetus banoffee on tsitaatsõna, seega tuleb kasutada kursiivi.

Kas kirjutada „gatering“ või „catering“? – Ingliskeelne kuju on catering, eesti keeles on see toitlustus, peoteenindus.