Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Minu aadress on Lääne-Virumaa, Rakvere vald, Eesküla.
Minu aadress on Lääne-Virumaa Rakvere vald Eesküla.

Valige õige variant.
üksikisikud / juriidilised isikud
üksikisikud/juriidilised isikud

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
ei kõlbanud juua
ei kõlvanud juua

Valige õige kirjapilt.
magistrant
magistrand

Ettevalmistus e-etteütluseks.
Mida teha siin lumisel Põhjamaal, kus liivi sõjast ei leia ühtainumast pilti, mida albumisse panna ja aegajalt vaadata?
Mida teha siin lumisel põhjamaal, kus Liivi sõjast ei leia ühtainumast pilti, mida albumisse panna ja aeg-ajalt vaadata?

Omasõnade õigekiri.
homsed ülesanded
hommsed ülessanded
homsed ülessanded
hommsed ülesanded

Lühendamine.
arvelduskonto – a/k
arvelduskonto – ak
arvelduskonto – aa
arvelduskonto – a/a