Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Järgmine etendus on Pärnus, 22. oktoobril.
Järgmine etendus on Pärnus 22. oktoobril.

Valige õige variant.
250 aastane maja
250aastane ehk 250-aastane maja

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
jäime kontserditega rahule
jäime kontsertidega rahule

Valige õige kirjapilt.
rutiinne töö
rutiine töö

Ettevalmistus e-etteütluseks.
Näitusel on välja pandud Kaasiku Põhikooli Saviringis osalejate kruusid.
Näitusel on välja pandud Kaasiku põhikooli „Saviringis“ osalejate kruusid.
Näitusel on välja pandud Kaasiku põhikooli saviringis osalejate kruusid.

Omasõnade õigekiri.
isalikkus suhtumises
isalikus suhtumises

Lühendamine.
registrikood – rg-kood
registrikood – reg-kood
registrikood – rg.kood
registrikood – reg.kood