Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Mina Leena Lõhmus volitan ..
Mina, Leena Lõhmus, volitan ..

Valige õige variant.
2015 / 2016. õppeaasta
2015/2016. õppeaasta

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
huvitavat kõne
huvitavat kõnet

Valige õige kirjapilt.
rutiinne töö
rutiine töö