Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Otsus anda korter üürile polnud õige.
Otsus anda korter üürile, polnud õige.

Valige õige variant.
26. augusti 2002. a määrus
26.augusti 2002.a määrus

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
baarmenide võistlus
baarmenite võistlus

Valige õige kirjapilt.
barman
baarman
baarmen