Testid

Milline lause on komastatud õigesti?
Nägin Indrekut, oma pinginaabrit, ja kutsusin ta meile sauna.
Nägin Indrekut, oma pinginaabrit ja kutsusin ta meile sauna.

Valige õige variant.
31. XII 1953
31.XII 1953

Kumb vorm on kirjakeeles õige?
valgeid purgikaasi
valgeid purgikaani

Valige õige kirjapilt.
prestiižsed
preštiissed
prestiižed