Testid

Vali õige variant.

majandusteadus – maj-teadus
majandusteadus – maj.teadus

lehekülg – l-k
lehekülg – lk

peab olema – p.o
peab olema – p. o
peab olema – po

USAsse = USA-sse
USA’sse

versusvs
versus – vs
versusvs.

punktidega – p-dega
punktidega – p-tega
punktidega – p-idega

maailmameistrivõistlused – MM võistlused
maailmameistrivõistlused – MM - võistlused
maailmameistrivõistlused – MM-võistlused

arvelduskonto – a/k
arvelduskonto – ak
arvelduskonto – aa
arvelduskonto – a/a

ja nii edasi – j.n.e
ja nii edasi – jne

miljard – milj
miljard – mlj
miljard – mld

sihtasutus – SA
sihtasutus – S/A

enne meie ajaarvamist – e.m.a
enne meie ajaarvamist – e. m. a
enne meie ajaarvamist – ema

võrdle – vrd
võrdle – vrdl

õppeaasta – õa
õppeaasta – õ-a
õppeaasta – õ/a

lõikest 5 – lk-st 5
lõikest 5 – lg-st 5

Elektrooniline hääletamine lõpeb täna õhtul kell 20. – E-hääletamine lõpeb täna õhtul kell 20.
Elektrooniline hääletamine lõpeb täna õhtul kell 20. – e-hääletamine lõpeb täna õhtul kell 20.

osaühingute – OÜde
osaühingute – OÜte

mobiilmakse – M-makse
mobiilmakse – m-makse

lugesime riiklikku õppekava – lugesime RÕKKi
lugesime riiklikku õppekava – lugesime RÕKi

HI-viirus
HIV-viirus

Euroopa Liiduga – ELuga
Euroopa Liiduga – ELiga