Testid

Vali õige variant.

sirged paplid
sirged papplid

morsiklaasid
morssiklaasid

ehkki jooksin
ehki jooksin

allkiri
alkiri

puussepp
puusepp

lõplikkud andmed
lõplikud andmed

vana mehe isalikkus
vana mehe isalikus

isalikkus suhtumises
isalikus suhtumises

kinkekaartiga
kinkekaardiga

piki tänavat
pikki tänavat

kiidke tublisid töömehi
kiitke tublisid töömehi

leitsin selleks aega
leidsin selleks aega

jalakäija kukkus
jalakäia kukkus

tuleb palju käija
tuleb palju käia

kukkus ojja
kukkus oija

ulgumeri
hulgumeri

ebaseaduslikku raiet
ebaseaduslikku raijet

mõttekas töö
mõtekas töö