Sõidukid

Allikas: Keeleviki

Üksiksõidukite nimedes kirjutatakse iga sõna suure algustähega, liigisõna väikesega: purjekas Lennuk, jäälõhkuja Suur Tõll, allveelaev Lembit, piirivalvelaevad Pikker ja Kindral Kurvits, parvlaevad Reet, Romantika ja Kihnu Virve, lennukid Tuuletallaja ja Jäälind, tuletõrjeauto Kärmas Katariina, soomusrong Kapten Irv. Neid nimesid võib selguse huvides eraldada ka jutumärkidega: Sõitsin Saaremaale „Piretiga“, mitte „Leigriga“.
Reegli ajalugu
1994. a andis Emakeele Seltsi keeletoimkond soovituse loobuda viies nimerühmas, sh üksiksõidukite nimedes, jutumärkide kasutamisest. Kui seda nõuab selgus, võib neid nimesid siiski ka jutumärkidega eraldada.[1]

Kirjandust sõidukite algustähe kohta

  • Tiiu Erelt, Eesti ortograafia. Viies, täiendatud trükk. Toimetanud Maire Raadik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2016, lk 36–37.

Viited

  1. Tiiu Erelt, Algustäheortograafiast ja jutumärkidest. – Kirjakeele teataja II. 1993–2000. Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovitused. Koostanud ja toimetanud Tiiu Erelt ja Maire Raadik. Tallinn: Emakeele Selts, 2000, lk 14–19.[1]