Ilmunud on Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ uus trükk

4.1.2016
Ilmunud on Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ viies trükk. Selles on rohkesti täiendusi ja uusi näiteid. Raamatus on arvestatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna 2012. a otsuseid ajaloosündmuste algustäheortograafia ning määrsõnade kokku- ja lahkukirjutamise kohta.