Spaa

Tiina Paet

Endiste sanatooriumide asemele on Eestis tulnud spaad – nüüdisaegsed rohkete ravi- ja puhkevõimalustega asutused. Spaasid on Eestis juba kümneid. Keelenõuandelt on küsitud, kas sõna spaa võib kasutada, kuidas seda õigesti kirjutada ja käänata. Samuti on küsitud selle sõna päritolu kohta.

Sõna kirjapildis valitseb üsna suur segadus: on kirjutatud väiketäheliselt spa, esisuurtähega Spa, suurtähtlühendina SPA, järgneva sõnaga kokku ja ka sellest lahku: spahotell ja spa hotell. On ka kahe a-ga variant spaa.

Sõnal spaa on õigupoolest kaks võimalikku etümoloogiat. Esimese ja tõenäolisema kohaselt on ta tulnud Belgias Liège’i provintsis asuva koha Spa nimest. See Spa sai tuntuks vesiravilana ja seda juba ammusest ajast. Inglise sõnaraamatud registreerivad spa kasutust aastast 1610. Websteri sõnaraamat (Massachusetts, 1993) annab sõna spa tähenduseks: 1a) mineraalveeallikas, 1b) mineraalveeallikaga kuurort, 2) moodne kuurort või hotell. Sama etümoloogiat kinnitab ka näiteks kohanimede käsiraamat „Handbuch der geographischen Namen. Ihre Herkunft, Entwicklung und Bedeutung” (Wiesbaden, 2003).

Teise võimaliku etümoloogia on Postimehes esitanud Valner Valme. Tema arvamuse kohaselt pärineb lühend SPA ladinakeelsetest sõnadest sanus per aquam ja tähendab ’tervis vee kaudu’ (Postimehe nädalalisa Arter 01.06.2002). Valner Valme on oma artiklis toetunud Internetis leiduvale infole (vt http//www. discoverspas.com/spaarticles/spaevolution.shtml).

Nii või teisiti sobib sõna eesti keeles mugandada. Seega võime kirjutada püstkirjas ja eestipäraselt kahe a-ga spaa ning käänata nagu sõna koi: spaa : spaa : spaad : spaasse; spaad : spaade : spaasid : spaadesse jne.

Liitsõna spaahotell tähistab (vesi)ravivõimalustega majutuskohta: Rüütli spaahotell, Mere spaahotell, spaahotell Saaremaa Valss jne. Vale pole ka suurtähtlühendi SPA kasutus nimes, nt SPA Tervis. Sõna spaa võib esineda ka üksi, ilma sõnata hotell, nt Laulasmaa spaa.

Nagu spaahotell võib kokku kirjutada ka spaapuhkus, spaapäev, spaakuur, spaamõnud, päevaspaa jt. Spaa-tüüpi hotell on aga lihtsalt spaahotell.

Oma Keel 2004, nr 1