Eesti oskussõnastikud 2000–2004

arvuti

Arvutikasutaja sõnastik. Inglise-eesti arvutisõnastik selgituste ja kommentaaridega. Koostanud Ahto Valm, Marilin Kesa, Kaido Orav. Leksiko. Tallinn, 2002. 368 lk

Arvutikasutaja taskuteatmik. Koostanud Marilin Kesa, Kaido Orav. Leksiko. Tallinn, 2002. 111 lk + CD-ROM „Arvutikasutaja sõnastikuga”

Inglise-eesti-inglise arvutisõnaraamat. Seletav sõnastik tavakasutajale. 2., parandatud ja täiendatud trükk. Koostajad Andres Septer, Lauri Liikane. Täiendanud ja parandanud Klaire Kolmann. Estada. Tallinn, 2002. 479 lk

Arvi Tavast, Vello Hanson, Arvutikasutaja sõnastik. Inglise-eesti. Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk. Ilo. Tallinn, 2003. 232 lk

matemaatika

Mati Abel, Ülo Kaasik, Eesti-soome-inglise-prantsuse-saksa-vene matemaatikasõnaraamat. Matematiikan sanakirja. Dictionary of Mathematics. Dictionnaire des mathématiques. Wörterbuch für Mathematik. Словарь по математике. Toimetaja: Ülo Kaasik. TEA. Tallinn, 2002. 390 lk

majandus, äri ja kaubandus

Inglise-eesti – eesti-inglise ärisõnastik. English-Estonian – Estonian-English Business Glossary. Koostanud Ants Pihlak, Ly Krikk. Festart. Tallinn, 1999. 311 lk

Helle Vissak, Väike eesti-vene ja vene-eesti majandussõnastik. Малый эстонско-русский и русско-эстонский экономический сло­варь. Estada. Tallinn, 2000. 127 lk

Uus eesti-inglise majandussõnaraamat. New Estonian-English Dictionary of Economics. Koostanud Vahur Raid. Retsenseerinud Uno Mereste. Festart. Tallinn, 2001. 521 lk

Uus saksa-eesti majandussõnaraamat. Das neue deutsch-estnische Wirtschaftswörterbuch. Koostajad Mari Hiiemäe, Katrin Püssa, Mari Plakk. Toimetajad Anu ja Toni Schultz, Toomas Pulst, Ruth Mägi, Koidu Raudvere, Lea Ellert. TEA. Tallinn, 2001. 399 lk

Kaubandusleksikon. Koostanud Ülo Mallene. Toimetanud Aime Kons. Ilo. Tallinn, 2002. 176 lk

Klaire Kolmann, Eesti-inglise-eesti äri- ja majandussõnastik. Estada. Tallinn, 2002. 352 lk + CD-ROM

Eesti-vene majandussõnastik. Эстонско-русский экономический сло­варь. Koostaja Eve Raeste. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 2003. 375 lk 

Uno Mereste, Majandusleksikon I–II. Toimetanud Ülo Mallene. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2003. 644 + 604 lk

Suur inglise-eesti majandussõnaraamat. English-Estonian Dictionary of Economics. Koostajad: Andres Arrak, Lauri Luiker, Avo Org, Mare Randveer, Ahti Tomingas. Toimetajad: Ruth Mägi, Lea Noorma. Konsultandid: Gert Antsu, Karin Sein. TEA. Tallinn, 2003. 845 lk

Soome-eesti ärisõnastik. Suomi-viro liike-elämän sanakirja. Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk. Koostanud Vahur Raid. Toimetajad Mari Maasik ja Tiiu Tamme. Ilo. Tallinn, 2004. 361 lk

Suur eesti-inglise majandussõnaraamat. Estonian-English Dictionary of Economics. Tõlkijad Made Kivilo, Avo Org, Mare Randveer. Toimetaja Lea Noorma. TEA. Tallinn, 2004. 576 lk + suure inglise-eesti / eesti-inglise majandussõnaraamatu CD-ROM

hotell, restoran, turism

Inglise-eesti / eesti-inglise sõnastik restoranipidajale. Restaurateur’s Glos­sary: English-Estonian / Estonian-English. Essential Pocket Glos­sary for the Manager or Proprietor of a Restaurant. Koostanud Vahur Raid. Toimetaja: Inta Soms. Festart. Tallinn, 2000. 224 lk + 20 lk lisasid

ehitus

Ehituse õppesõnastik kutseõppeasutustele. Строительный словарь для профессиональных учебных заведений. Koostanud Edith Johanson, Galina Kadnikova ja Tarmo Laaban. Toimetanud Tiiu Erelt. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 2001. 138 lk

tehnika

Inglise-eesti tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Ants Pihlak ja Kullo Vende. Euroülikool. Tallinn, 2000. 999 lk

Eesti-inglise tehnikasõnaraamat. Peatoimetaja: Rein Kull. Toimetajad: Lea Noorma ja Vahur Raid. Euroülikool. Tallinn, 2001. 976 lk

Otto Lahi, Vene-eesti tehnikasõnaraamat. Русско-эстонский техни­чe­ский словарь. 24 000 sõna ja terminit. Toimetaja Tõnis Teemaa. Euroülikool. Tallinn, 2001. 387 lk

Masinaehitustehnoloogia: eesti-inglise-saksa-vene terminid ja määratlused. Koostanud Arnold Vällo, Mihkel Pikner. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. Tallinn, 2001. 59 lk

Rein Albri, English-Estonian Refrigerating Engineer Dictionary. Inglise-eesti külmamehe sõnastik. Toimetanud Helje Heinoja. Tallinn, 2002. 297 lk

Eesti-vene tehnikasõnaraamat. Эстонско-русский техничeский словарь. Koostajad: Jevgeni Kalinin ja Tõnis Teemaa. Toimetaja: Lembit Abo. Euroülikool. Tallinn, 2002. 703 lk

Ülo Kristjuhan, Virve Siirak, Tiit Kaadu, Eedo Kalle, Töökeskkonna kvaliteedi oskussõnu. Terms of the quality of the working environment. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. Tallinn, 2003. 23 lk

füüsika ja keemia

Helle Lippmaa, Polümeerisõnastik. Polümeeride ja polümeermaterjalide keemia, füüsika ja tehnoloogia eesti-inglise seletav sõnaraamat ja inglise-eesti märksõnastik. Dictionary of Chemistry, Physics and Technology of Polymers and Polymeric Materials. Estonian-English & English-Estonian. Euroülikool. Tallinn, 2001. 280 lk

Viktor Korrovits, Henn Käämbre, Inglise-eesti füüsikasõnaraamat. English-Estonian Dictionary of Physics. Toimetaja: Helje Heinoja. TEA. Tallinn, 2002. 432 lk

Väike eesti-vene reaalainete oskussõnastik. Füüsika. Keemia. Matemaatika. Informaatika. Tallinna Tehnikaülikool, Virumaa Kolledž. Koostanud Kalju Soo. Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. Tallinn, 2003. 128 lk

botaanika

Matsalu taimede nimestik. Vascular Plants of Matsalu. Matsalun kasvit. Koostaja Tiit Kaljuste. Tõlge Alex Lotman. Lihula, Matsalu Looduskaitseala. Haapsalu, 2001. 67 lk

Eesti pisisamblikud. Koostanud Tiina Randlane ja Andres Saag. Tartu Ülikooli Kirjastus. Tartu, 2004. 600 lk

Toomas Kukk, Eesti taimede kukeaabits. Varrak. Tallinn, 2004. 397 lk

zooloogia

Lars Jonsson, Euroopa linnud. Euroopa, Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida lindude välimääraja. Tõlkinud Ruth Ling ja Kaja Peterson. Toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Eerik Leibak. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2000. 560 lk

David W. MacDonald, Priscilla Barrett, Euroopa imetajad. Tõlkinud Marina Maran. Toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Tiit Maran. Eestikeelse väljaande levikukaardid toimetanud Tiit Maran. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2002. 314 lk

E. Nicholas Arnold, Euroopa kahepaiksed ja roomajad. Tõlkinud Ivar Veldre. Toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Riinu Rannap. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2004. 288 lk

Peter Hayman, Rob Hume, Linnusõbra taskuraamat. Euroopa linnud. Inglise keelest tõlkinud Indrek Rohtmets. Toimetanud ja Eesti oludele kohandanud Eve Mägi. Varrak. Tallinn, 2004. 272 lk

põllumajandus

Meili Rei, Urmas Sannik, Inglise-eesti lihandusalane seletav sõnaraamat. Eesti-inglise sõnaloend. Eesti Lihaliit. Tallinn, 1999. 207 lk

metsandus

Metsa- ja puiduerialade inglise-eesti, eesti-inglise sõnastik. Koos­taja: Valdi Reinas. OÜ Metsatark. Luua, 2002. 284 lk

meditsiin

Liisa Piiskoppel, Inglise-eesti meditsiinisõnaraamat õdedele. Toimetaja: Jaak Põlluste. TEA. Tallinn, 2000. 87 lk

Inglise-eesti õendussõnastik. Koostaja: Tiina Kukkes. Härmametsa Talu kirjastus. Tartu, 2001. 116 lk

Aili Paju, Lembit Kuhlberg, Ravimtaimede oskussõnastik. Toimetaja Riina Tammsaar. Keeletoimetaja Signe Siim. Maalehe Raamat. Tallinn, 2001. 157 lk.

Mari Lill, Kaidi Kask, Saksa-eesti, eesti-saksa anatoomiasõnastik. Johannes Esto Ühing. Tartu, 2003. 79 lk

Ladina-eesti ja eesti-ladina meditsiinisõnastik. Ladina-eesti. Antti Hervonen ja Walter Nienstedt. Tõlkinud ja täiendanud Georg Loogna. Eesti-ladina. Koostanud Georg Loogna. Avita. Tallinn, 2004. 358 lk

sõjandus

Väike eesti-inglise-prantsuse-rootsi-saksa-soome-vene sõjanduse ­sõnastik. Koostanud Enn Veskimägi. Autorid: Yrjö Honkanen (soome keel), Raimo Raag (rootsi keel), Ülo Treikelder (prantsuse keel) ja Enn Veskimägi. Toimetajad: Enn Veskimägi, Vello Vare, Mari Hiiemäe. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2001. 429 lk

keeleteadus

Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi, Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 2003. 215 lk

kunst

Kunstileksikon. Toimetuskolleegium: Anu Allas, Aivar Kala, Mart Kalm, Tiia Külv, Karin Paulus, Inge Teder, Mari Vallikivi. Toimetajad: Sirje Laidre, Sirje Ootsing, Inge Rajasaar. Eesti Klassikakirjastus. Ühinenud Kirjastused AS. Tallinn, 2001. 495 lk

raamatukogundus

Raamatukogusõnastik // Library Dictionary. Tõlkesõnastik. Translation Dictionary. Eesti – Inglise // Estonian – English. Inglise – Eesti // English – Estonian. Koostanud // Compiled by Maris Ringvee. Toimetanud // Edited by Sirje Nilbe. Eesti Rahvusraamatukogu. Tallinn, 2002. 115 lk

Euroopa Liit

Euroopa Liidu reform: institutsioonid, poliitika, laienemine. Seletussõnastik. Tõlkinud ja toimetanud Raivo Rammus, Hille Saluäär, Hiie Tamm, Madis Vunder. Eesti Õigustõlke Keskus. Tallinn, 1999. 157 lk

õigus

Andres Aule, Eesti-inglise asjaõigussõnaraamat. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 2000. 170 lk

Helle Vissak, Jüri Vissak, Eesti-vene-eesti õigussõnaraamat I–II. Эстонско-русско-эстонский юридический словарь. Estada. Tallinn, 2000. 758 + 848 lk

Õigusleksikon. Koostaja Küllike Maurer. Interlex. Tallinn, 2000. 396 lk

Helle Vissak, Eesti-vene-eesti politseivestmik. Эстонско-русско-­эстон­ский разговорник для полицейских. Estada. Tallinn, 2001. 183 lk

Helle Vissak, Väike juriidiline suhtlemissõnaraamat. Краткий юри­ди­ческий словарь делового общения. Eesti-vene. Эстонско-русский. Vene-eesti. Русско-эстонский. Byronet, 2002. 166 lk

Helle Vissak, Jüri Vissak, Juriidiline vestmik-teatmik: eesti-vene/vene-eesti. Estada. Tallinn, 2003. 574 lk  

Karistusseadustiku eesti-vene ja vene-eesti terminisõnastik. Эстонско-русский и русско-эстонский словарь терминов (Пени­тен­циарный кодекс). Koostanud: Olga Ottenson. Toimetaja: Svetlana Kuljus. Retsensent: Ando Leps. Agia Triada. Tallinn, 2004. 99 lk

pedagoogika

Testiterminite seletussõnastik (eesti keel). Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Euroopa Komisjoni Socrates Lingua Action D projekt number 87663-CP-1-2000-1-UK-LINGUA-LD. Koostanud Tiiu Erelt, Kristi Mere, Hele Pärn, Leeni Simm, Ülle Türk. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeletalitus. Tallinn-Tartu, 2003. 85 lk

Valik ülddidaktika termineid inglis-, saksa-, soome- ja venekeelsete vastetega. Koostanud Viivi Maanso ja Inge Unt. Tallinna Pedagoogikaülikool. Tallinn, 2003. 125 lk

filosoofia

Simon Blackburn, Oxfordi filosoofialeksikon. Tõlkinud Märt Väljataga ja Bruno Mölder. Vagabund. Tallinn, 2002. 520 lk

Indrek Meos, Filosoofia sõnaraamat. Olulisi mõisteid, koolkondi, filo­soofe, seisukohti. Toimetaja Kärt Jänes-Kapp. Koolibri. Tallinn, 2002. 288 lk

keskkond

EnDic 2000. Ympäristösanakirja. Keskkonnasõnastik. Environmental Dictionary. Umweltwörterbuch. Miljöordbok. Vides vārdnīca.  Эколо­гический словарь. Aleksander Maastik (peatoimetaja), Pertti Heinonen, Veli Hyvärinen, Juha Kajander, Krister Karttunen, Heido Ots, Pertti Seuna. Finnish Environment Institute. Helsinki-Tartu, 2000. 702 lk

rahvakultuur

Eesti rahvakultuuri leksikon. Koostanud ja toimetanud Ants Viires. Autorid: Gea Troska, Ants Viires, Ellen Karu, Lauri Vahtre, Igor Tõnurist. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 1995, 2000. 413 lk

Kristjan Torop, Eesti rahvatantsu oskussõnastik. Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk. Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus. Tallinn, 2000. 91 lk

õmblus

Õmbluse õppesõnastik kutseõppeasutustele. Учебный словарь по шитью для профессиональных учебных заведений. Koostanud Juta Kiri, Elgi Pedriks ja Maili Rajangu. Toimetanud Tiiu Erelt. Eesti Keele Sihtasutus. Tallinn, 2001. 153 lk

Koostanud Maire Raadik